Här visas det som föreningen tagit fram och är till försäljning.

Det som finns till försäljning är:

1.     F 18 bok                                             280:-    +porto 106:-
2.     Tröja  (S och L)                                    350:-
3.     Keps                                                    200:-
4.     J 35B Mynt/Coin                                     60:-
5.     Hufvudstadsjakten Mynt/Coin                100:-
6.     Divisionsdekal                                        40:-
7.     Kungl. Södertörns Flygflottilj dekal           10:-


1    tumme Profil 1
     
F18 Kamratförening är klar med en bok om området i Tullinge där Flygvapnet tidigare bedrev sin flygverksamhet vid F18. Huvuddelen ägnas åt Kungl. Södertörns flygflottilj och Flygvapnets Södertörnsskolors verksamhet.
Boken kostar 280 kr + Porto. Beställningar kan göras per mail till
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller köpa boken på Bio SLÄNDAN i fd STRILS (endast kontant betalning).
                 

                thumb_Profil_2.jpg   tumme Profil 3


     3    tumme Profil 4 tumme Profil 5       


               
tumme Profil 6     

               5      tumme Profil 7

 
                6     tumme Profil 8              

   7  tumme Profil 9 

 

Hej F 18 Kamrater

Nu har jag satt mig ner och skall försöka teckna ner lite av vad vi gjort under 2020 och in i 2021. Det var ju ett tag sedan vi hade kontakt och då menar jag det fysiska föreningsmötet. Men vem kunde ana att den pandemi som startade i början av 2020 skulle pågå och fortsätta även under våren 2021 och kanske ända fram till sommaren. Jag hoppas att ni ändå har fanan i topp och kan härda ut ett tag till innan vi kan mötas och ha ett föreningsmöte.

Pandemin har också medfört att vi har blivit ytterligare digitaliserade. Genom nyttjande av videokonferenssystem som MS Teams så har vi kunnat genomföra styrelsemöten och andra typer av möten med mera. Det har dock kostat föreningen en del då vi tvingats inhandla en del utrustning för ändamålet och utrusta föreningslokalen med. Vi får nytta av detta även i framtiden då det kan behövas i samband med långväga kontakter. Regionföreträdarna kommer förmodligen att nyttja detta vid extramöten inom regionen.

I F 18 Kamraten nr 61 och 62 kan ni läsa och se vad vi gjorde under 2020. Trots pandemin så har vi hunnit med en hel del verksamheter och då är det i huvudsak vi inom styrelsen som arbetat. Vi har träffats en hel del i vår lokal och planerat och vi har även arbetat intensivt med flygarmonumentet Kungl. Hufvudstadsjakten. Vi har också gjort en hel del arbete utomhus. Det har varit kul, men mycket tid har vi fått lägga på olika projektdelar. Nu finns flygarmonumentet på plats, men kvar är informationstavlan som skall sättas upp bredvid sponsorstenen. Informationstavlan är fortfarande under tillverkning på Westermalms Metallgjuteri AB. Därefter kan vi börja planera för en invigning. Nämnas kan också att kamratföreningen fick 73 nya medlemmar i samband med projekt Flygarmonumentet och de flesta boende i Tullingeområdet.

Vi räknar med att invigning skall kunna ske i augusti eller september. Vi kommer inte att genomföra en invigning förrän restriktionerna har upphört då vi kan samla alla medlemmar och boende i närområdet med flera. Den officiella invigningen avslutas med en buffé i biograf Sländans lokaler. Då det är ett begränsat antal platser för matgäster blir det först till kvarn. Detaljerat program och datum kommer att finnas på föreningens hemsida www.f18.se så fort folkhälsomyndigheten släpper på restriktionerna. I samband med invigningen kommer vi ta fram en tidning (kommer att finnas för försäljning = sponsring till projektet) som redovisar allt arbete med flygarmonumentet. Vi visar allt från idé till färdigt monument.

Det kommer inte att bli något årsmöte under första halvåret 2021 utan det planerar vi till den 23 september. Vid mötet kommer förre flygvapenchefen generalmajoren Mats Helgesson att kåsera över sitt flygarliv. Handlingar inför årsmötet finns tillgängliga hos sekreteraren och den som önskar kan meddela oss så sänder vi ut underlaget via mejl. Kallelse med underlag kommer att sändas ut under augusti inför årsmötet i september.

Vi har påbörjat ett arbete med att återbörda den runsten som fanns vid torpet Spåntorp och som flyttades till Tumba och företaget DeLavals område i samband med att flottiljen skapades. Anledningen till detta var att runstenen skulle hamna innanför flottiljens staket. Tanken var att den skulle få en mer framträdande plats, men den hamnade tyvärr bakom Hamra gårds ladugård.

Vi kommer att via Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet begära att få flytta tillbaka stenen till platsen där den en gång restes. Vi vill att kommuninnevånarna skall kunna ta del av runstenen på den plats den en gång restes.

I mars bilade Leif Ström och Thomas Hillemar till Flygvapenmuseet i Linköping och hämtade de fyra ACRO DELTAS J 35B modellerna som en gång hängde i utställningshallen. Vi har ett låneavtal med museet och vi kommer att visa upp modellerna inom bevarandeområdet på Tullinge (Biograf Sländan, ICA NÄRA Riksten och föreningslokalen). Skalan på modellerna är 1:9 (1,50 m långa). Projektet ingår, som så många andra verksamheter vi genomför, i vårt arbete med folkförankring. Vi vill med dessa verksamheter koppla ihop F 18 och hembygden och dess betydelse för att stärka bland annat Försvarsmakten. Så fort det blir tillfälle kommer vi att börja hänga upp modellerna. Då de är gjutna i plast så är de relativt lätta att hantera. Trots att de förvarats i förråd i många år var de riktigt bra välhållna.

Någon officiell veterandag den 29 maj kommer inte att genomföras i traditionell mening på Gärdet. Det blir i stället digitalt och går att följa på Försvarsmaktens hemsida på följande adress http://www.forsvarsmakten.se/veterandagen.

Våra fikaträffar kommer att få anstå till efter sommaren. Vi hoppas restriktionerna släpper och vi kan genomföra den första träffen 18 augusti eller 1 september, så bevaka kalendariet på vår hemsida. Håll uppsikt!

2021 års flygdag kommer med stor sannolikhet att genomföras i Luleå på F 21. Om möjligt kommer vi att ha någon form av representation på detta event. Någon gemensam transport eller liknande har vi inte hört eller fått någon information om. Håll ögonen öppna på vår hemsida där information kommer att finnas.

Nyköpings Flyghistoriska Förening kommer att ha öppet hus på museet den 5 september. De kommer att fira 80 år sedan F 11 bildades och 30 år sedan museet öppnade. Det är fri entré samt en officiell invigning av JAS 39 Gripen simulatorn. Det kommer också att bli lite buller i luften.

I Uppsala blir det organisationsförändringar som påverkar oss i föreningen. Flygvapnet får en ny flygflottilj, F 16, som kommer att bli garnisionsförband i Uppsala efter Luftstridsskolan. Vi kommer att få F 16 som nytt värdförband vilket medför att vi skall förhandla fram en ny överenskommelse. Arbetet påbörjas efter sommaren och flottiljen skall vara färdig för att verka operativt från den 1 januari 2022.

Styrelsen har anmält till Chefen för Luftstridsskolan, överste Robert Nylén, att vi gärna vill ställa upp och synas i samband med olika aktiviteter på förbandet. Nu när det är värnpliktsutbildning vill vi gärna göra något som stärker banden mellan kamratföreningen och de värnpliktiga men även anställda officerare och civila genom att tilldela någon form av gratifikation till någon som utfört något utöver det vanliga. Vi kommer också anmäla att vi vill bli engagerade i det nu pågående arbetet med projekt Folkförankring som startats upp av Försvarsmakten.

Riksförbundets regionala möte kommer att genomföras under hösten med representation från föreningens styrelse.

Vi fortsätter med vår samverkan med Rikstens skola så snart restriktionerna släpper. Vi vill gärna genomföra de planerade projekten samt att dela ut stipendier till avgångsklasserna. Vi har redan fått en förfrågan om att ta hand om 86 andraklassare som under senvåren startar upp sitt projektarbete kring Rikstens historia.

F 18 Kamraten kommer ut med ett jubileumsnummer i juni. Det är nu 75 år sedan flottiljen etablerades på Tullinge. Vi uppmärksammar detta i nr 63 av tidningen. Under året kommer vi att binda in alla tidigare nummer av F 18 Kamraten i bokform. För detta har vi ett nummer av alla de tryck och tidningar som kommit ut sedan starten 1984. Vi saknar några årgångar och vi skulle behöva ha några bläddringsexemplar för dem som av historiska skäl behöver läsa numren. Av den anledningen skulle vi vara tacksamma om du har något eller några nummer att undvara för detta ändamål och lämna in eller sända dem till oss.

Julbordet har vi i biograf Sländans lokaler med föredragshållare inplanerat den 9 december. Detaljer kring aktiviteten kommer med utskick under augusti. Kontrollera även på vår hemsida.

Ni som inte har sänt in en anmälningsblankett till föreningens styrelse där alla era kontaktuppgifter framgår vill vi att ni gör detta så snart som möjligt. Då vi vid flera tillfällen framöver kommer att gå ut via mejl är det viktigt att vi har era kontaktuppgifter. Anmälningsblankett finner ni på vår hemsida.

Jag vill också påminna alla som ännu inte har betalat medlemsavgift för 2021 att göra detta. En förutsättning för att vi skall kunna ha aktiviteter och andra event är er inbetalda medlemsavgift. En inbetald medlemsavgift är också nödvändig om du önskar vår medlemstidning och all annan information som sänds ut via mejl eller post.

Håll dig uppdaterad genom att besöka vår hemsida www.f18.se

Ta väl hand om dig och dina anhöriga. Jag hoppas pandemin klingar av så att vi alla åter kan träffas i samband med fikaträffar och andra aktiviteter.

Med detta vill jag och övriga i styrelsen framföra en önskan om en skön vår samt en tidig sommarhälsning.

Gunnar Persson
Gunnar Persson
Ordförande

Hej F 18 Kamrater Nu har jag satt mig ner och skall försöka teckna ner lite av vad vi gjort under 2020 och in i 2021. Det var ju ett tag sedan vi hade kontakt och då menar jag det fysiska föreningsmötet. Men vem kunde ana att den pandemi som startade i början av 2020 skulle pågå och fortsätta även under våren 2021 och kanske ända fram till sommaren. Jag hoppas att ni ändå har fanan i topp och kan härda ut ett tag till innan vi kan mötas och ha ett föreningsmöte. Pandemin har också medfört att vi har blivit ytterligare digitaliserade. Genom nyttjande av videokonferenssystem som MS Teams så har vi kunnat genomföra styrelsemöten och andra typer av möten med mera. Det har dock kostat föreningen en del då vi tvingats inhandla en del utrustning för ändamålet och utrusta föreningslokalen med. Vi får nytta av detta även i framtiden då det kan behövas i samband med långväga kontakter. Regionföreträdarna kommer förmodligen att nyttja detta vid extramöten inom regionen. I F 18 Kamraten nr 61 och 62 kan ni läsa och se vad vi gjorde under 2020. Trots pandemin så har vi hunnit med en hel del verksamheter och då är det i huvudsak vi inom styrelsen som arbetat. Vi har träffats en hel del i vår lokal och planerat och vi har även arbetat intensivt med flygarmonumentet Kungl. Hufvudstadsjakten. Vi har också gjort en hel del arbete utomhus. Det har varit kul, men mycket tid har vi fått lägga på olika projektdelar. Nu finns flygarmonumentet på plats, men kvar är informationstavlan som skall sättas upp bredvid sponsorstenen. Informationstavlan är fortfarande under tillverkning på Westermalms Metallgjuteri AB. Därefter kan vi börja planera för en invigning. Nämnas kan också att kamratföreningen fick 73 nya medlemmar i samband med projekt Flygarmonumentet och de flesta boende i Tullingeområdet. Vi räknar med att invigning skall kunna ske i augusti eller september. Vi kommer inte att genomföra en invigning förrän restriktionerna har upphört då vi kan samla alla medlemmar och boende i närområdet med flera. Den officiella invigningen avslutas med en buffé i biograf Sländans lokaler. Då det är ett begränsat antal platser för matgäster blir det först till kvarn. Detaljerat program och datum kommer att finnas på föreningens hemsida www.f18.se så fort folkhälsomyndigheten släpper på restriktionerna. I samband med invigningen kommer vi ta fram en tidning (kommer att finnas för försäljning = sponsring till projektet) som redovisar allt arbete med flygarmonumentet. Vi visar allt från idé till färdigt monument. Det kommer inte att bli något årsmöte under första halvåret 2021 utan det planerar vi till den 23 september. Vid mötet kommer förre flygvapenchefen generalmajoren Mats Helgesson att kåsera över sitt flygarliv. Handlingar inför årsmötet finns tillgängliga hos sekreteraren och den som önskar kan meddela oss så sänder vi ut underlaget via mejl. Kallelse med underlag kommer att sändas ut under augusti inför årsmötet i september. Vi har påbörjat ett arbete med att återbörda den runsten som fanns vid torpet Spåntorp och som flyttades till Tumba och företaget DeLavals område i samband med att flottiljen skapades. Anledningen till detta var att runstenen skulle hamna innanför flottiljens staket. Tanken var att den skulle få en mer framträdande plats, men den hamnade tyvärr bakom Hamra gårds ladugård. Vi kommer att via Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet begära att få flytta tillbaka stenen till platsen där den en gång restes. Vi vill att kommuninnevånarna skall kunna ta del av runstenen på den plats den en gång restes. I mars bilade Leif Ström och Thomas Hillemar till Flygvapenmuseet i Linköping och hämtade de fyra ACRO DELTAS J 35B modellerna som en gång hängde i utställningshallen. Vi har ett låneavtal med museet och vi kommer att visa upp modellerna inom bevarandeområdet på Tullinge (Biograf Sländan, ICA NÄRA Riksten och föreningslokalen). Skalan på modellerna är 1:9 (1,50 m långa). Projektet ingår, som så många andra verksamheter vi genomför, i vårt arbete med folkförankring. Vi vill med dessa verksamheter koppla ihop F 18 och hembygden och dess betydelse för att stärka bland annat Försvarsmakten. Så fort det blir tillfälle kommer vi att börja hänga upp modellerna. Då de är gjutna i plast så är de relativt lätta att hantera. Trots att de förvarats i förråd i många år var de riktigt bra välhållna. Någon officiell veterandag den 29 maj kommer inte att genomföras i traditionell mening på Gärdet. Det blir i stället digitalt och går att följa på Försvarsmaktens hemsida på följande adress http://www.forsvarsmakten.se/veterandagen. Våra fikaträffar kommer att få anstå till efter sommaren. Vi hoppas restriktionerna släpper och vi kan genomföra den första träffen 18 augusti eller 1 september, så bevaka kalendariet på vår hemsida. Håll uppsikt! 2021 års flygdag kommer med stor sannolikhet att genomföras i Luleå på F 21. Om möjligt kommer vi att ha någon form av representation på detta event. Någon gemensam transport eller liknande har vi inte hört eller fått någon information om. Håll ögonen öppna på vår hemsida där information kommer att finnas. Nyköpings Flyghistoriska Förening kommer att ha öppet hus på museet den 5 september. De kommer att fira 80 år sedan F 11 bildades och 30 år sedan museet öppnade. Det är fri entré samt en officiell invigning av JAS 39 Gripen simulatorn. Det kommer också att bli lite buller i luften. I Uppsala blir det organisationsförändringar som påverkar oss i föreningen. Flygvapnet får en ny flygflottilj, F 16, som kommer att bli garnisionsförband i Uppsala efter Luftstridsskolan. Vi kommer att få F 16 som nytt värdförband vilket medför att vi skall förhandla fram en ny överenskommelse. Arbetet påbörjas efter sommaren och flottiljen skall vara färdig för att verka operativt från den 1 januari 2022. Styrelsen har anmält till Chefen för Luftstridsskolan, överste Robert Nylén, att vi gärna vill ställa upp och synas i samband med olika aktiviteter på förbandet. Nu när det är värnpliktsutbildning vill vi gärna göra något som stärker banden mellan kamratföreningen och de värnpliktiga men även anställda officerare och civila genom att tilldela någon form av gratifikation till någon som utfört något utöver det vanliga. Vi kommer också anmäla att vi vill bli engagerade i det nu pågående arbetet med projekt Folkförankring som startats upp av Försvarsmakten. Riksförbundets regionala möte kommer att genomföras under hösten med representation från föreningens styrelse. Vi fortsätter med vår samverkan med Rikstens skola så snart restriktionerna släpper. Vi vill gärna genomföra de planerade projekten samt att dela ut stipendier till avgångsklasserna. Vi har redan fått en förfrågan om att ta hand om 86 andraklassare som under senvåren startar upp sitt projektarbete kring Rikstens historia. F 18 Kamraten kommer ut med ett jubileumsnummer i juni. Det är nu 75 år sedan flottiljen etablerades på Tullinge. Vi uppmärksammar detta i nr 63 av tidningen. Under året kommer vi att binda in alla tidigare nummer av F 18 Kamraten i bokform. För detta har vi ett nummer av alla de tryck och tidningar som kommit ut sedan starten 1984. Vi saknar några årgångar och vi skulle behöva ha några bläddringsexemplar för dem som av historiska skäl behöver läsa numren. Av den anledningen skulle vi vara tacksamma om du har något eller några nummer att undvara för detta ändamål och lämna in eller sända dem till oss. Julbordet har vi i biograf Sländans lokaler med föredragshållare inplanerat den 9 december. Detaljer kring aktiviteten kommer med utskick under augusti. Kontrollera även på vår hemsida. Ni som inte har sänt in en anmälningsblankett till föreningens styrelse där alla era kontaktuppgifter framgår vill vi att ni gör detta så snart som möjligt. Då vi vid flera tillfällen framöver kommer att gå ut via mejl är det viktigt att vi har era kontaktuppgifter. Anmälningsblankett finner ni på vår hemsida. Jag vill också påminna alla som ännu inte har betalat medlemsavgift för 2021 att göra detta. En förutsättning för att vi skall kunna ha aktiviteter och andra event är er inbetalda medlemsavgift. En inbetald medlemsavgift är också nödvändig om du önskar vår medlemstidning och all annan information som sänds ut via mejl eller post. Håll dig uppdaterad genom att besöka vår hemsida www.f18.se Ta väl hand om dig och dina anhöriga. Jag hoppas pandemin klingar av så att vi alla åter kan träffas i samband med fikaträffar och andra aktiviteter. Med detta vill jag och övriga i styrelsen framföra en önskan om en skön vår samt en tidig sommarhälsning. Gunnar Persson Gunnar Persson Ordförande

 

 

 På denna sida kommer det att beskrivas kortfattat i text och bilder hur projektet FLYGARMONUMENTET KUNGL. HUFVUDSTADSJAKTEN utvecklades från ax till limpa.       

thumb Bild 1  thumb Bild 7  thumb Bild 6   thumb Infoblad  thumb DSCN7362  thumb DSCN7213  thumb DSCN7215  thumb DSCN7214  thumb DSCN7217  thumb DSCN2411  thumb plugg 001  thumb PLugg kropp 1  thumb Plugg kropp 2  thumb Plugg kropp 7  thumb Plugg kropp 20  thumb IMG 6584  thumb IMG 6636  thumb IMG 6637  thumb IMG 6629  thumb IMG 1300 kopia  thumb IMG 6631  thumb IMG 6664  thumb IMG 6667  thumb IMG 6671  thumb IMG 6681  thumb IMG 6688  thumb IMG 6687  thumb IMG 6691  thumb IMG 6696  thumb IMG 6701  thumb IMG 6703  thumb IMG 6837  thumb IMG 6859  thumb IMG 6860  thumb IMG 6866  thumb IMG 6868  thumb IMG 6871  thumb IMG 6874  thumb IMG 6879  thumb IMG 6889  thumb IMG 6891  thumb IMG 6967  thumb IMG 6970  thumb IMG 6969  thumb IMG 6968  thumb IMG 6964  thumb IMG 7014  thumb IMG 7015  thumb IMG 6963  thumb IMG 6962  thumb IMG 7010  thumb IMG 7016  thumb IMG 6991  thumb IMG 6993  thumb IMG 7012  thumb IMG 7017  thumb IMG 7021  thumb IMG 7027  thumb IMG 7098  thumb P1080217  thumb P1080219  thumb IMG 7111  thumb P1080221  thumb P1080223  thumb P1080230  thumb P1080243  thumb IMG 7106  thumb P1080268  thumb P1080245  thumb P1080248  thumb IMG 7125  thumb IMG 7166  thumb IMG 7269  thumb IMG 7105  thumb IMG 7285  thumb IMG 7287  thumb IMG 7316  thumb IMG 7317  thumb IMG 7322  thumb IMG 7323  thumb IMG 7326  thumb IMG 7328  thumb IMG 7342  thumb IMG 7332  thumb IMG 7337

F18 bok

    thumb Bokbild12cm2  
F18 Kamratförening är klar med en bok om området i Tullinge där Flygvapnet tidigare bedrev sin flygverksamhet vid F18. Huvuddelen ägnas åt Kungl. Södertörns flygflottilj och Flygvapnets Södertörnsskolors verksamhet. Boken kostar 280 kr + Porto. Beställningar kan göras per mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller köpa boken på Bio SLÄNDAN i fd STRILS (endast kontant betalning). 

  Läs mer här om Minnesbok F18

Kungl. Södertörns flygflottilj F18 historia

Läs mer om F18 historia här

Flygvapnets Södertörnsskolor (F18) historia

JUBILEUMSMYNT

Till föreningens 30-årsjubileum har det tagits fram ett mynt med vårt flottiljemblem på ena sidan och vår 35221 på andra sidan.
    thumb IMG 6634
Är Du intresserad av att köpa jubileumsmyntet så kan du göra det genom att sända ett e-mail till kassören samt sätta in betalningen på vårt plusgiro. Jubilemsmyntet finns i en begränsad upplaga och kostar 60 kronor plus porto (två frimärken).

F18 flottiljrum

F18 flottiljrum har nu iordningställts och finns på fd STRILS/TAST.

        Uppdaterad
       F18-dekal

 F18kflogo

Läs mer om F18 kamrat-
förenings nya dekal här

PS08 Harry

 

 

 

 ps08

F18 omvandling

I regeringsförklaringen hösten 2000 uttalade dåvarande statsministern Göran Persson (s) att det skulle byggas 2.500 bostäder på F 18:s flottilj-område i Tullinge.
 
Byggföretaget Peab förvärvade flottiljområdet år 2004. Säljare var det statligt ägda fastighetsbolaget Vasallen. Köpeskillingen uppgick till 80 Mkr.
  
En ny stadsdel, Riksten Friluftsstad, håller nu på att växa fram på det gamla flygfältet. Inom de närmaste 10 åren ska cirka 2.500 nya bostäder och verksamhets- fastigheter byggas på det 370 hektar stora området. Från      F 18-tiden finns redan cirka 30.000 kvadratmeter förvaltningsfastigheter.
 
Det gamla kasernområdet med kanslihuset ska bevaras och planläggs för tillfället. F 18 Kamratförening planerade att som minne över Flygvapnets verksamhet i Tullinge sätta upp ett Drakenflygplan på en pelare på lämplig plats inom flottiljens bevarandeområde hösten 2011. Kungl. Södertörns flygflottiljs uppgift var att försvara Huvudstadens luftrum.

På hemsidan finns inlagt bilder på hur Flygflottiljen F 18 nu omvandlas till den nya stads- delen Riksten Friluftsstad, se länken http://www.riksten.se.   F 18 ansågs som en av Flygvapnets vackraste flygflottiljer. De nya innevånarna i Riksten Friluftsstad kommer med all sannlikhet att trivas i den fina flyghistoriska miljön på det vackra Södertörn.
  

Aktuellt

Fika-träffarna genomföres enligt F18-kalendern.
Onsdagar udda veckor kl 1300 - 1500

Nästa Fika-träff är den 7 juni 2023.

Magasinet Kungl. Hufvudstads-jakten

50-sidiga Bildmagasinet kan nu beställas (100 kr inkl porto). Kontakta sekreteraren sekreterare@f18.se   eller mob 070-3159797..

 thumb 0617 1

Rivningar

thumb IMG 5156

Här redovisas det bilder och text succesivt på de olika objekten som nedmonterats och det som byggts nytt inom flottiljområdet. 

Läs mer här

Info

Fika-träffar

2023
thumb IMG 1103 1

thumb IMG 1047 1

thumb IMG 0988 1

thumb IMG 0987 1

thumb IMG 0910 1

thumb IMG 0911 1

thumb IMG 0809 1


thumb IMG 0813 1

thumb IMG 0721 1

thumb IMG 0724 1

thumb IMG 0650 1

thumb IMG 0597 1

thumb IMG E0516 1

thumb IMG 0526 1
Se bilder från tidigare Fika-träffar här

Varannan onsdag
kl. 13.00–15.00
veckor med udda
veckonummer.  
Se datum i F18-kalender 
 

Minnestenen

IMG 4604

Blommor placeras vid minnesstenen för att hedra omkomna kamrater av F18 kamratförening i samband med årsmötet.

Läs mer Ny plats för minnesstenen här


Go to top