Arbetet med att iordningställa ny plats för minnesstenen.
 I slutet av september 2013 har arbetet med den nya platsen för vår minnessten påbörjats. Den är belägen i hörnet av fd officersmässtomten närmast kanslihuset. Platsen kommer att utformas så att minnesstenen och en bänk kommer att placeras på vardera sida om en gångväg som förbinder den nya nedre bebyggelsen med Nya Rikstens skola inom bevarandeområdet.
                                                                                   

    thumb IMG 5371 thumb IMG 5629 thumb IMG 5634 thumb IMG 5635 thumb IMG 5638 thumb IMG 5668 thumb IMG 5665 thumb IMG 7597

 

Återinvigning av minnesstenen 

Torsdagen den 22 maj 2014 återinvigdes vår minnessten på sin nya plats och samtidigt uppmärksammades kamratföreningens 30-åriga verksamhet. Chefen för Flygtaktiska Staben Brigadgeneral Gabor Nagy invigningstalade och vår förre flygvapenchef Genlt Sven-Olof Olson höll ett jubileumstal vid den efterföljande bufféen i Riksstens skola. Delar av Livgardets dragonmusikkår deltog under ceremonin.

 
Ceremonien startade med en överflygning av en tregrupp SK60 från flygskolan i Linköping.

 

IMG 6800

 

thumb IMG 6796 thumb IMG 6790 thumb IMG 6794 thumb IMG 6793 thumb IMG 6797 
thumb IMG 6798                                       

 Några bilder från buffeén som intogs i Rikstensskolans matsal.

thumb IMG 6801 thumb IMG 6524 thumb IMG 6520 thumb IMG 6802 thumb IMG 6824 thumb IMG 6825 thumb IMG 6809 thumb IMG 6826 thumb IMG 6818 thumb IMG 6805 thumb IMG 6808 thumb IMG 6815 thumb IMG 6816 thumb IMG 6819 thumb IMG 6820 thumb IMG 6830

Bilder tagna 2017-03-16 från höjden där "nya TL-tornet" tidigare fanns. Denna mark har nu börjat bebyggas.

thumb IMG 2356 thumb IMG 2357 thumb IMG 2358 thumb IMG 2359 thumb IMG 2360 thumb IMG 2361 thumb IMG 2362 thumb IMG 2363 thumb IMG 2364 thumb IMG 2366 thumb IMG 2367

 Bilder tagna 2016-02-07 från höjden där "nya TL-tornet" tidigare fanns.

thumb IMG 0338 thumb IMG 0339 thumb IMG 0340 thumb IMG 0341 thumb IMG 0344 thumb IMG 0334 thumb IMG 0336 thumb IMG 0342 thumb IMG 0337

 Bilder tagna 2014-06-18, i moturs riktning med början mot matsalen, från höjden där "nya TL-tornet" tidigare var placerad. Efter att man rivet TL-tornet har man dessutom sprängt bort ca: 6 m berg.  

thumb IMG 7000 thumb IMG 7001 thumb IMG 7002 thumb IMG 7003 thumb IMG 7006 thumb IMG 7007 thumb IMG 7009 thumb IMG 7010 thumb IMG 7011 

                                                                  Flygmaterialförråd/Säkmat
Rivningen av byggnad 116 genomfördes under vecka 931-32. I det nya kvarteret Plutonen, som innefattar fd garaget/KörC, Flygmaterialförrådet/Säkmat och Ica Nära, kommer det att byggas fem fyravåningshus med 15 lägenheter per hus. Tre hus byggs på platsen där garaget/KötC låg och två där byggnad 116 låg. I några av husen planeras det in olika handelsytor i markplanet, utöver förrådsutrymmen/cykelrum/m m.

thumb IMG 5522 thumb IMG 5524 thumb IMG 5527 thumb IMG 5532 thumb IMG 5563 thumb IMG 5565

                                                         Garaget/KörC
Rivning av garaget/KörC påbörjades V510. Garaget har bl a inrymt C F18 tjänstebil, Brand- och räddningsfordon, bilverkstad, Försvarets MotorKlubb (FMK), m m under åren.

thumb IMG 5262 thumb IMG 5265 thumb IMG 5264 thumb IMG 8543 thumb IMG 8558 thumb IMG 8550 thumb IMG 8553 thumb IMG 8556 thumb IMG 8560 thumb IMG 8561 thumb IMG 8570 thumb IMG 8578 thumb IMG 8581 thumb IMG 8587 thumb IMG 8582 thumb IMG 8589 thumb IMG 8597 thumb IMG 8600 thumb IMG 8629 thumb IMG 8628 thumb IMG 8662 thumb IMG 8674

 

                                           Ny handelsplats på fd garagetomten.
På den främre delen på fd garagetomten har det under oktober 2015 påbörjats arbetet med markarbeten på det som skall bli en ICA Nära-butik på ca: 1000 m3. Butiken är planerad att kunna öppnas mars-april 2016. Den 13 april öppnades butiken.

thumb IMG 9538 thumb IMG 9746 thumb IMG 9750 thumb IMG 9771 thumb IMG 9772 thumb IMG 0055 thumb IMG 0087 thumb IMG 0111 thumb IMG 0123 thumb IMG 0126 thumb IMG 0247 thumb IMG 0641 thumb IMG 0741

 

                                       Nybygge på fd vaktens plats.
På den yta som den tidigare vaktlokalen med tillhörande parkering låg har man i oktober 2015 påbörjat ett byggprojekt utmed Flottiljvägen och Kanslivägen och som kommer att innehålla 16 bostadsrättslägenheter med inflyttning hösten 2016.
thumb Vakt thumb IMG 9032 thumb IMG 9658 thumb IMG 9708 thumb IMG 9833 thumb IMG 9846 thumb IMG 9894 thumb IMG 0049 thumb IMG 0052  thumb IMG 0085 thumb IMG 0125 thumb IMG 0142 thumb IMG 0175 thumb IMG 0179 thumb IMG 0248 thumb IMG 0312 thumb IMG 0379 thumb IMG 0555 thumb IMG 0738 thumb IMG 0739 thumb IMG 2125


                                                  Sjukhuset
Rivningen av sjukhusbyggnaden har påbörjats under augusti 2014 med markarbeten (hyvla av jordmassor) i väntan på ett rivningsbeslut. På tomten skall sedan uppföras tre huskroppar. Rivningen började i september genom att frigolitfasaden ”hyvlats av”.
 
thumb 268121 thumb 2004-05-08 15-15-02 thumb IMG 7254 thumb IMG 7403 thumb IMG 7551 thumb IMG 7573 thumb IMG 7717  


                                             Nya hus på fd sjukhusområdet.
Under oktober 2014 har arbetet med bottenplattorna påbörjats. Inflyttning har pågått succesivt sedan augusti 2015 och beräknas vara klart under december 2015.

thumb IMG 8778 thumb IMG 7766 thumb IMG 7911 thumb IMG 7971 thumb IMG 8036 thumb IMG 8075 thumb IMG 8137 thumb IMG 8171 thumb IMG 8239 thumb IMG 8260 thumb IMG 1439 thumb IMG 8562 thumb IMG 8563 thumb IMG 9755-1 thumb IMG 0058 thumb IMG 0131 thumb IMG 0310 thumb IMG 0479

 
                                                             Förlängning av Eklundshovsvägen.
Sedan oktober 2015 har arbetet pågått med att förlänga Eklundshovsvägen utmed byggnad 100 (STRILS/TAST) ned till en ny utfart till Flottiljvägen.  

thumb IMG 9747 thumb IMG 9752 thumb IMG 9754 thumb IMG 0054 thumb IMG 0107
Den 3:e december 2015 öppnades Eklundshovsvägen mot Flottiljvägen.

                                           Uoff-mässen/Bergsmässen
Asbestsaneringen är nu genomförd och rivningen av byggnaden påbörjas i månadsskiftet januari-februari 2014 och är samordnat med rivningen av panncentralen. Den 5 februari har rivningen påbörjats.

thumb IMG 5923 thumb Bergsmssen 1 thumb IMG 5922 thumb IMG 5268 thumb IMG 5400 thumb IMG 5272 thumb IMG 5269 thumb IMG 6093 thumb IMG 6080 thumb IMG 6086 thumb IMG 6083 thumb IMG 6090 thumb IMG 6100 thumb IMG 6098 thumb IMG 6143 thumb IMG 6169 thumb IMG 6170 thumb IMG 6197        Den 18 februari var rivningen klar. 


                                         Nya radhus utmed Mässvägen.
Under hösten 2015 har det påbörjats markarbeten inför byggnation av 18 radhus. De ligger utmed Mässvägen där värmecentralen låg och på den mark där Bergsmässen låg. Bilderna visar byggnationen på tomten där Bergsmässen låg. Inflyttning skedde sommaren 2016.

thumb IMG 8767 thumb IMG 6364 thumb IMG 6410 thumb IMG 6442 thumb IMG 9583 

thumb IMG 0181 thumb IMG 9710 thumb IMG 9758 thumb IMG 9759 thumb IMG 9775

thumb IMG 9800 thumb IMG 9827 thumb IMG 9829 thumb IMG 9832 thumb IMG 0115 thumb IMG 0250 thumb IMG 0304 thumb IMG 0442 thumb IMG 0755 thumb IMG 1074 thumb IMG 1195                                             Värmecentralen
Under januari 2014 har saneringsarbetet med att rensa bort bl a all asbest startat. Rivning, fällning av skorstenen och nedmontering av oljetankarna är planerat att påbörjas efter att rivningen av Bergsmässen är klar. Rivningen startade den 19 februari med förrådsbyggnaden innan oljetankarna lyftes ur betongkistan och demolerades. Byggnaden skall tas bort i sin helhet innan man fäller skorsstenen i riktning mot betongkistan. Detta planeras ske i slutet på vecka 10. Måndagen den 10 mars kl 2140 fällde man den 30 m höga skorstenen som innehöll 3 st stålpipor. I samband med att man slutade elda med kol/koks, björkved/stubbved på 50-talet och övergick till oljeeldning kapades dåvarande skorssten med ca: 5 m och stålpiporna monterades.

  thumb IMG 5927 thumb IMG 5281 thumb IMG 5278 thumb IMG 5926 thumb IMG 5925 thumb IMG 5931  thumb IMG 5936 thumb IMG 5934 thumb IMG 6192 thumb IMG 6191 thumb IMG 6198 thumb IMG 6203  thumb IMG 6218 thumb IMG 6220 thumb IMG 6223 thumb IMG 6225 thumb IMG 6226 thumb IMG 6234  thumb IMG 6236 thumb IMG 6247 thumb IMG 6269 thumb IMG 6270 thumb IMG 6339 thumb IMG 6342 thumb IMG 6349  thumb IMG 6352 thumb IMG 6354 thumb IMG 6366 

Den 13:e mars var rivningen klar och markarbeten påbörjats utmed Mässvägen inför byggande av 8 radhus som startar hösten 2015. Under oktober 2015 startade bygget med radhusen.

thumb IMG 0139 thumb IMG 0305 thumb IMG 0383 thumb IMG 0441 thumb IMG 0583 thumb IMG 0754

  

                                                    Officersmäss/Parkmäss

Rivningen av fd Officersmässen/Parkmässen påbörjades vid månadsskiftet aug/sep -13 och är nu i mitten av oktober  avslutad. Under hösten kommer det att påbörjas byggnation av 26 lägenheter.            

 

                                      Nybyggnation på Officers-/Parkmässtomten

Under sista veckan i oktober 2013 har SKANSKA påbörjat markarbetet på tidigare Officers-/Parkmässtomten.

thumb IMG 4993 thumb IMG 5602 thumb IMG 5612 thumb IMG 5643 thumb IMG 5737 thumb IMG 5912 thumb IMG 5960 thumb IMG 5963 thumb IMG 5996 thumb IMG 6028 thumb IMG 6081 thumb IMG 6172

Den 1 mars 2014 börjar betong- och markarbeten bli klart och man väntar nu på att huselementen skall levereras.

thumb IMG 6443 thumb IMG 6448 thumb IMG 6458 thumb IMG 6629 thumb IMG 6868 thumb IMG 6882 thumb IMG 7042 thumb IMG 7597 
Nu har inflyttningen blivit klar.
                                                                              

 

                                                   Hangar 81
Idag den 1 september 2014 har man påbörjat arbetet med att miljösanera flygtjänstbyggnaden och hangardelen innan man kan påbörja rivningsarbetet. Tyvärr har det under den senaste månaden gjorts intrång i byggnaden vilket inneburit att en hel del blivit sönderslaget. 

thumb IMG 5920      thumb IMG 7559 thumb IMG 7574 thumb IMG 7575 thumb IMG 7578 thumb IMG 7581 thumb IMG 7592 thumb IMG 7451 thumb IMG 7584 thumb IMG 7586 thumb IMG 7610 thumb IMG 7653 thumb IMG 7715 thumb IMG 7718 thumb IMG 7728 thumb IMG 7731 thumb IMG 7736 thumb IMG 7738 thumb IMG 7742 thumb IMG 7743 thumb IMG 7757 thumb IMG 7800 thumb IMG 7803 thumb IMG 7835 thumb IMG 7909

 

                                                                  
                                               Äldreboende på Hangar 81 mark.
I oktober 2015 togs första spadtagen för ett äldreboende med 54 platser på den mark där H81 låg. Bilder på bygget redovisas nedan under Nybyggnation utmed Eklundshovsvägen.
 
           

                                                        Branddammen.
Den sista, av de fyra branddammar som har funnits inom flottiljområdet, har nu tagits bort. Branddammen, 6 m i diameter och 3 m djup,  som fanns nedanför Bergsmässen har den 10 september 2013 demolerats och fyllts igen.

                                                      

 

                                                         Pumphuset
Pumphuset, bakom snickeriverkstaden, var för intag av det kommunala vattnet till fastigheterna inom F18-området.

                            thumb IMG 8140

I slutet av december 2014 påbörjades arbetet med avverka träd för att anlägga en lokalgata mellan Mässvägen och Eklundshovsvägen. Under kullen bakom pumphuset döljer sig en brunn som fylldes upp varje natt som en buffert. Nivåregleringsutrustningen som monterades 1946 har omhändertagits.
                                        thumb IMG 6275 thumb IMG 6278 

Brunnen, 10 m i diameter och 5,5 m djup, håller på att friläggas och tömmas för att därefter grävas upp/demoleras innan lokalgatan mellan Mässvägen och Eklundshovsvägen kan färdigställas.

thumb IMG 8166 thumb IMG 8173 thumb IMG 8245 thumb IMG 8248 thumb IMG 8256 thumb IMG 8250 thumb IMG 8252 thumb IMG 8287 thumb IMG 8347

 

                                                   Rivningen av pumphuset
2015-12-14 påbörjades rivningen och demontering av bl a vattenpumpen som normalt drevs av en elmotor men hade också en bensinmotor som redundance vid elbortfall.

thumb IMG 0141 thumb IMG 0146 thumb IMG 8889thumb IMG 0152 thumb IMG 0154 
thumb IMG 0155 thumb IMG 0157 thumb IMG 0159 thumb IMG 0161


Arbetet med att färdigställa lokalgatan mellan Mässvägen och Eklundshovsvägen har påbörjats. Denna gata kommer att användas för att nå parkeringarna för både BoKlok och Brf Viggen. 

 thumb IMG 8691 thumb IMG 8735 thumb IMG 8774

Under 2016 är det aktuellt att genomföra inkoppling av inkommande vatten via nytt pumphus beläget ca: 150 m väster banända 15.

                                thumb IMG 5913 thumb IMG 5917

 

                         Underbefälsmäss, civilmäss och marketenteri
                                                   
     I juli 2011 genomfördes rivningen.

 thumb Bild2    

 

                     Nybyggnation på Underbefälsmäss, civilmäss och marketenteri tomtmark.

I januari 2014 har PEAB påbörjat markarbetet på tidigare Underbefälsmäss, civilmäss och marketenteri tomtmark. Inflyttning påbörjades under november 2014 och. Inflyttningen i sista huset skedde den 9:e januari 2015.

thumb IMG 4994 thumb IMG 5928 thumb IMG 5961 thumb IMG 5964 thumb IMG 5995 thumb IMG 6082 thumb IMG 6271 thumb IMG 6444 thumb IMG 6641 thumb IMG 6725 thumb IMG 6729 thumb IMG 6867 thumb IMG 6881 thumb IMG 6966 thumb IMG 6976 thumb IMG 7016 thumb IMG 7158 thumb IMG 7244 thumb IMG 7386 thumb IMG 7410 thumb IMG 7447 thumb IMG 7503 thumb IMG 7504 thumb IMG 7711 thumb IMG 7761 thumb IMG 8041 thumb IMG 8045 thumb IMG 8046 thumb IMG 8047 thumb IMG 8127 thumb IMG 8132 

 

                                                  Kallförråd och Snickarverkstaden

                               Under november 2014 revs de båda byggnaderna som låg utmed Eklundshovsvägen.

thumb IMG 7402 thumb IMG 7805 thumb IMG 7836 thumb IMG 4808 thumb IMG 7908 thumb IMG 7975 thumb IMG 8029 thumb IMG 8037 thumb IMG 8038 thumb IMG 8040 thumb IMG 8139thumb IMG 8141 

 
                                        Nybyggnationer utmed Eklundshovsvägen.
Sjukhuset
På före detta sjukhusområdet har det uppförts tre huskroppar innehållande 36 bostadsrätter som färdigställts december 2015 och som redovisats med bilder tidigare i denna artikel.

BoKlok
Nästa tomtmark, där det gamla pumphuset fanns tills rivningen genomfördes under december 2015, intill lokalgatan mellan Mässvägen och Eklundshovsvägen. Här har det har det under våren 2016 påbörjats byggnation av BoKlok-hus. Inflyttning våren 2017.
thumb IMG 9590 thumb IMG 0276 thumb IMG 0452 thumb IMG 0453 thumb IMG 0556 thumb IMG 0571 thumb IMG 0572 thumb IMG 0639 thumb IMG 0752 thumb IMG 0772 thumb IMG 0821 thumb IMG 1075 thumb IMG 1191 thumb IMG 1204 thumb IMG 1380 thumb IMG 1954 thumb IMG 1960

 

Brf Viggen
I kvarteret Viggen där fd snickarverkstaden och kallförrådet tidigare låg har det under oktober 2015 börjat uppföras ett fyrvåningshus och ett punkthus med 30 respektive 16 bostadsrättslägenheter. Punkthuset kommer att ligga ganska nära kasern 21. Inflyttningen påbörjades under november 2017.

thumb IMG 9475 thumb IMG 9601 thumb IMG 9656 thumb IMG 9756 thumb IMG 9801 thumb IMG 0091 thumb IMG 0302 thumb IMG 0384 thumb IMG 0451 thumb IMG 0538 thumb IMG 0580 thumb IMG 0636 thumb IMG 0751 thumb IMG 1072 thumb IMG 1767 thumb IMG 1206 thumb IMG 1306 thumb IMG 1424 thumb IMG 1538 thumb IMG 1539 thumb IMG 1890 thumb IMG 1894

 

Äldreboende
På platsen där tidigare Hangar 81 låg påbörjades under oktober 2015 pålningsarbetet för ett kommande äldreboende med plats för 54 lägenheter. Lägenheterna kommer att stå klara under våren/sommaren 2017.
thumb IMG 9761 thumb IMG 9831 thumb IMG 0070 thumb IMG 0144 thumb IMG 0387 thumb IMG 0445 thumb IMG 0449 thumb IMG 0579 thumb IMG 0746 thumb IMG 0816 thumb IMG 1804 thumb IMG 1964 thumb IMG 1965

 


                                                Nybyggnation utmed Flygarvägen.
Flygarvägen går mellan Kanslivägen och Eklundshovsvägen framför Rikstensskolan och över fd plattan till Hangar 81. På båda sidor om anslutningen av Mässvägen till Flygarvägen håller man på att uppföra 8 stycken villor/radhus. Inflyttning sommaren/hösten 2016.
thumb IMG 0303 thumb IMG 0323 thumb IMG 0423

 

                                                            Miljonvillan.

Villan som har fått benämningen "Miljonvillan" låg illa till för inflygning mot bana 15 - 33 och flyttades ca: 200 m på ny plats bakom Evagården. Flyttning skedde med hjälp av timmerstockar a´la´ Vikingaskeppsmodell och blev synnerligen kostsam. Hade sannolikt blivit billigare att riva huset och bygga nytt. Huset kallades därför miljonvillan (dåtida penningavärde). Förutom att det fungerat som bostäder i flera omgångar har det varit förråd samt att det använts av Banverket som kontor under tiden som järnvägen (Grödingebanan) byggdes. Botkyrka kommun är den sista hyresgästen och idag står huset tomt sedan några år.

                                                               thumb J28C 1                                  thumb IMG 8840 thumb IMG 8841 thumb IMG 8842 thumb IMG 8839

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

       

                                                                                                                                                                                                                                                      

klicka här

                                           Riksten och Kungl. Södertörns flygflottilj

 

Den 30 juni 1986 lades Södertörns flygflottilj (Flygvapnets Södertörnsskolor (F18) ned. 24 år senare togs det äntligen fram en bok om flottiljen och dess historia. Bakom detta arbete ligger i första hand Jarl Åshage. Boken startar i förhistorisk tid med beskrivning av den plats, där flottiljen senare kom att byggas. Boken omfattar sedan nästan 60 olika kapitel som beskriver all den verksamhet som en gång bedrivits på F18 i Tullinge. Cirka 35 författare har medverkat och av dessa har huvudredaktören skrivit ett tiotal.

Vill man ingående läsa om livet på en flygflottilj, så är boken om F18 ett mycket bra exempel. Den behöver inte sträckläsas, utan kan även användas som ett uppslagsverk. Boken är rikt illustrerad med bra bilder och layouten är förträfflig.

Förlag: F18 Kamratförening. ISBN 978-91-86859-43-5

Bokbild 12cm-2

 

Skannad bild 120760000 2

 

 

Vi fortsätter med våra Fika-träffar i höst på tisdagar kl 1300 - 1500 udda veckor enligt F18-kalendern. De medlemmar som under våren kommit till vår föreningslokal i gamla TL-tornet i kanslihuset för en pratstund och lite kaffe har uttryckt önskemål om en fortsättning.

Det finns nu en del förbandstidningar, tidskrifter, flygböcker, foton, filmer, m m att ta del av.  Styrelsen ser fram emot att vi, vid dessa träffar skall få ta del av Era berättelser om händelser som hänt på F18-tiden. Också att vi gemensamt skall kunna hjälpas åt att identifiera personer/flygplan/händelser/tidpunkt på alla de insamlade foton som idag finns.

 

 

Fika-träffar äger rum varannan tisdag från
kl. 13.00 – 15.00 i veckor med udda veckonummer.

 
 

 

 

F18 bok

    thumb Bokbild12cm2  
F18 Kamratförening är klar med en bok om området i Tullinge där Flygvapnet tidigare bedrev sin flygverksamhet vid F18. Huvuddelen ägnas åt Kungl. Södertörns flygflottilj och Flygvapnets Södertörnsskolors verksamhet. Boken kostar 280 kr + frakt. Beställningar kan göras per mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller köpa boken på Bio SLÄNDAN i fd STRILS (endast kontant betalning). 

  Läs mer här om Minnesbok F18

Kungl. Södertörns flygflottilj F18 historia

Läs mer om F18 historia här

Flygvapnets Södertörnsskolor (F18) historia

JUBILEUMSMYNT

Till föreningens 30-årsjubileum har det tagits fram ett mynt med vårt flottiljemblem på ena sidan och vår 35221 på andra sidan.
    thumb IMG 6634
Är Du intresserad av att köpa jubileumsmyntet så kan du göra det genom att sända ett e-mail till kassören samt sätta in betalningen på vårt plusgiro. Jubilemsmyntet finns i en begränsad upplaga och kostar 60 kronor plus porto (två frimärken).

F18 flottiljrum

F18 flottiljrum har nu iordningställts och finns på fd STRILS/TAST.

        Uppdaterad
       F18-dekal

 F18kflogo

Läs mer om F18 kamrat-
förenings nya dekal här

PS08 Harry

 

F18 omvandling

I regeringsförklaringen hösten 2000 uttalade dåvarande statsministern Göran Persson (s) att det skulle byggas 2.500 bostäder på F 18:s flottilj-område i Tullinge.
 
Byggföretaget Peab förvärvade flottiljområdet år 2004. Säljare var det statligt ägda fastighetsbolaget Vasallen. Köpeskillingen uppgick till 80 Mkr.
  
En ny stadsdel, Riksten Friluftsstad, håller nu på att växa fram på det gamla flygfältet. Inom de närmaste 10 åren ska cirka 2.500 nya bostäder och verksamhets- fastigheter byggas på det 370 hektar stora området. Från      F 18-tiden finns redan cirka 30.000 kvadratmeter förvaltningsfastigheter.
 
Det gamla kasernområdet med kanslihuset ska bevaras och planläggs för tillfället. F 18 Kamratförening planerade att som minne över Flygvapnets verksamhet i Tullinge sätta upp ett Drakenflygplan på en pelare på lämplig plats inom flottiljens bevarandeområde hösten 2011. Kungl. Södertörns flygflottiljs uppgift var att försvara Huvudstadens luftrum.

På hemsidan finns inlagt bilder på hur Flygflottiljen F 18 nu omvandlas till den nya stads- delen Riksten Friluftsstad, se länken http://www.riksten.se.   F 18 ansågs som en av Flygvapnets vackraste flygflottiljer. De nya innevånarna i Riksten Friluftsstad kommer med all sannlikhet att trivas i den fina flyghistoriska miljön på det vackra Södertörn.
  

Aktuellt

2019-10-23

Fika-träff kl 1300 - 1500

.

Rivningar

thumb IMG 5156

Här redovisas det bilder succesivt allt eftersom det rivs/nedmonteras och byggs nytt inom bevarandeområdet. 

Läs mer här

Info

Fika-träffar

2019

 thumb IMG 3845 1

thumb IMG 3842 1

thumb IMG 3755 1

thumb IMG 3757 1

thumb IMG 3662 1

thumb IMG 3663 1

thumb IMG 3549 1

thumb IMG 3551 1

thumb IMG 3543 1

thumb IMG 3537 1

thumb IMG 3538 1

thumb IMG 3511 1
thumb IMG 3513 1

thumb IMG 3506 2


thumb IMG 3453 1

thumb IMG 3451 1

thumb IMG 3452 1

thumb IMG 3328 1

thumb IMG 3326 2

thumb IMG 3325 1

thumb IMG 3320 1

thumb IMG 3296 1

thumb IMG 3262 1

thumb IMG 3256 1

thumb IMG 3222 1

thumb IMG 3227 1

2018
thumb IMG 4195 2

thumb IMG 4073 1


Se bilder från tidigare Fika-träffar här

Varannan onsdag
kl. 13.00–15.00
veckor med udda
veckonummer.  
Se datum i F18-kalender 
 

Minnestenen

thumb IMG 6571

Blommor vid minnesstenen för att hedra omkomna kamrater.
Blommor ditlagda av F18 kamratförening i samband med årsmötet.

Läs mer Ny plats för minnesstenen här

Go to top