Vi fortsätter med våra Fika-träffar i höst på tisdagar kl 1300 - 1500 udda veckor enligt F18-kalendern. De medlemmar som under våren kommit till vår föreningslokal i gamla TL-tornet i kanslihuset för en pratstund och lite kaffe har uttryckt önskemål om en fortsättning.

Det finns nu en del förbandstidningar, tidskrifter, flygböcker, foton, filmer, m m att ta del av.  Styrelsen ser fram emot att vi, vid dessa träffar skall få ta del av Era berättelser om händelser som hänt på F18-tiden. Också att vi gemensamt skall kunna hjälpas åt att identifiera personer/flygplan/händelser/tidpunkt på alla de insamlade foton som idag finns.

 

 

Fika-träffar äger rum varannan tisdag från
kl. 13.00 – 15.00 i veckor med udda veckonummer.

 
 

 

 

test av nya hotellet

 

petterred-servalac

Nu skriver vi lite om F18

 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

F18 Kamratförening kontaktpersoner 2022

Namn Uppgift E-Mail
Gunnar Persson Ordförande Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  Kassör Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Leif Ström Sekreterare Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Leif Ström Infomaster Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
     
Thomas Lagman Webmaster Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

thumb IMG 5726
Delar av styrelsen i kamratföreningens nya lokal i det gamla TL-tornet på fd F18 kanslihus.

Stadgar för F18 kamratförening  finns här

§ 1 ÄNDAMÅL

Föreningens ändamål är att:

-verka för att vidmakthålla och stärka samhörigheten mellan personal som tillhört Kungl. Södertörns Flygflottilj/Flygvapnets Södertörnsskolor eller gjort sin värnplikt vid F18

-bidra till att vårda F18 traditioner

-befordra ett gott kamratskap

-utgöra en länk mellan medlemmarna, Försvarsmakten och bygden

-informera om försvaret

§2 MEDLEMSKAP

Föreningens medlemmar utgörs av hedersmedlemmar och aktiva medlemmar. Aktiv medlem betalar årlig medlemsavgift.

Till hedersmedlem kan utses person som på ett utmärkt sätt främjat föreningens syften. Hedersmedlem väljs vid årsmötet på förslag av styrelsen.

Militär, f d civilmilitär, civil och värnpliktig personal samt frivilligpersonal som tjänstgjort vid Fl8 kan bli medlem i föreningen. Härutöver kan personal med speciell knytning till F18 och sådana som vill främja föreningens syften söka medlemskap.

§3 INTRÄDE

Inträde vinns genom anmälan till styrelsen (som i förekommande fall fattar beslut) och erläggande av fastställd avgift. Fyll i denna blankett (pdf-format) om du vill bli medlem.

Traditioner och traditionsvård

F18 traditioner vårdas av F18 Kamratförening. Föreningen bildades 10 maj 1984, hade som mest 559 medlemmar och är idag (år 2013) nere i ca 260.

-Föreningen arbetar med att ordna träffar med olika program, resor, studiebesök och årsmöten.

-Föreningen ger ut en tidning, "F18-Kamraten", med 2 nummer per år. Man tar där upp redogörelser för föreningens aktiviteter, presenterar artikelserier om olika skeden i F18-historiken, om FV kamratföreningar, flygmuseer i Sverige och andra artiklar med bäring på flygvapnet och flyg i vidare bemärkelse etc.

-Kamratföreningens aktiviteter dokumenteras fortlöpande i fotoalbum.

-Föreningens årsmöten hålls slutet av april eller i början av maj. Ett föredrag och gemensam middag har oftast varit kopplat till årsmötet. Hittills har föreningen kunnat disponera samlingslokal inom "gamla FI8" genom välvillig utlåning av Stockholmspolisen som står som hyresgäst av flj gamla filmsal.

-Kamratföreningen har etablerat traditionen av jubileum vart femte år för att fira föreningens bildande.

-15-årsdagen av förbandets nedläggning manifesterades vid en minnesceremoni åtföljd av lunch vid "Fl8" 2001-06-30

Minnesmärken ~

I.

-Vid F18 10-årsjubileum invigdes flottiljens minnessten. Den står på planen snett nedanför kanslihuset, är utförd i grovhuggen granit och bär den enkla inskriften "Till minne av kamrater".

-I östra väggen av byggnad 10 (skolbyggnaden) fanns en minnesplatta över KAS/M (Kadett- och aspirantskolan, marklinjen) inmonterad. På plattan finns den latinska devisen : "Averis ad verbera" (ung "Från ord till handling") ingraverad. Den sattes upp vid skolans avveckling 1983-12-31.

-På gräsytan framför kanslihuset står en futuristisk skulptur, "Radams hemlighet". Den skänktes till F18 av Nya Asfalt AB, då F18 omorganiserades till skolförband. Skulpturen kan därför betraktas som ett minnesmärke över just Flygvapnets Södertömsskolor.

-En grupp ur kamratföreningens styrelse arbetar fn med att i övervåningen på "Parkmässen" nuvarande restaurangen, ordna ett minimuseum över F18 i form av modeller av F18 flygplan och en bild- och textpresentation av förbandets historia.

 


Uppdaterad 2013-06-23

F18 bok

    thumb Bokbild12cm2  
F18 Kamratförening är klar med en bok om området i Tullinge där Flygvapnet tidigare bedrev sin flygverksamhet vid F18. Huvuddelen ägnas åt Kungl. Södertörns flygflottilj och Flygvapnets Södertörnsskolors verksamhet. Boken kostar 280 kr + Porto. Beställningar kan göras per mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller köpa boken på Bio SLÄNDAN i fd STRILS (endast kontant betalning). 

  Läs mer här om Minnesbok F18

Kungl. Södertörns flygflottilj F18 historia

Läs mer om F18 historia här

Flygvapnets Södertörnsskolor (F18) historia

JUBILEUMSMYNT

Till föreningens 30-årsjubileum har det tagits fram ett mynt med vårt flottiljemblem på ena sidan och vår 35221 på andra sidan.
    thumb IMG 6634
Är Du intresserad av att köpa jubileumsmyntet så kan du göra det genom att sända ett e-mail till kassören samt sätta in betalningen på vårt plusgiro. Jubilemsmyntet finns i en begränsad upplaga och kostar 60 kronor plus porto (två frimärken).

F18 flottiljrum

F18 flottiljrum har nu iordningställts och finns på fd STRILS/TAST.

        Uppdaterad
       F18-dekal

 F18kflogo

Läs mer om F18 kamrat-
förenings nya dekal här

PS08 Harry

 

 

 

 ps08

F18 omvandling

I regeringsförklaringen hösten 2000 uttalade dåvarande statsministern Göran Persson (s) att det skulle byggas 2.500 bostäder på F 18:s flottilj-område i Tullinge.
 
Byggföretaget Peab förvärvade flottiljområdet år 2004. Säljare var det statligt ägda fastighetsbolaget Vasallen. Köpeskillingen uppgick till 80 Mkr.
  
En ny stadsdel, Riksten Friluftsstad, håller nu på att växa fram på det gamla flygfältet. Inom de närmaste 10 åren ska cirka 2.500 nya bostäder och verksamhets- fastigheter byggas på det 370 hektar stora området. Från      F 18-tiden finns redan cirka 30.000 kvadratmeter förvaltningsfastigheter.
 
Det gamla kasernområdet med kanslihuset ska bevaras och planläggs för tillfället. F 18 Kamratförening planerade att som minne över Flygvapnets verksamhet i Tullinge sätta upp ett Drakenflygplan på en pelare på lämplig plats inom flottiljens bevarandeområde hösten 2011. Kungl. Södertörns flygflottiljs uppgift var att försvara Huvudstadens luftrum.

På hemsidan finns inlagt bilder på hur Flygflottiljen F 18 nu omvandlas till den nya stads- delen Riksten Friluftsstad, se länken http://www.riksten.se.   F 18 ansågs som en av Flygvapnets vackraste flygflottiljer. De nya innevånarna i Riksten Friluftsstad kommer med all sannlikhet att trivas i den fina flyghistoriska miljön på det vackra Södertörn.
  

Aktuellt

Fika-träffarna genomföres enligt F18-kalendern.
Onsdagar udda veckor kl 1300 - 1500

Nästa Fika-träff är den 1 februari 2023.

Bilder Kungl. Hufvudstads-jakten

Bildmagasinet Kungl. Hufvudstadsjakten från Ax till limpa är nu klar.

 

Rivningar

thumb IMG 5156

Här redovisas det bilder succesivt allt eftersom det rivs/nedmonteras och byggs nytt inom flottiljområdet. 

Läs mer här

Info

Fika-träffar
2022

thumb IMG 0257 1

thumb IMG 0194 2

thumb IMG 0193 1

thumb IMG 0107 1

thumb IMG 0080 1

thumb IMG 9448 1

thumb IMG 9421 1

thumb IMG 9260 1

thumb IMG 9191 1

thumb IMG 9079

2021
thumb IMG 8785 1

thumb IMG 8782 1

thumb IMG 8756 1

thumb IMG 8755 1

thumb IMG 8684 2

thumb IMG 8681 1

thumb IMG 8683 1

thumb IMG 8441 1

thumb IMG 8443 1

 

Se bilder från tidigare Fika-träffar här

Varannan onsdag
kl. 13.00–15.00
veckor med udda
veckonummer.  
Se datum i F18-kalender 
 

Minnestenen

IMG 4604

Blommor placeras vid minnesstenen för att hedra omkomna kamrater av F18 kamratförening i samband med årsmötet.

Läs mer Ny plats för minnesstenen här


Go to top