Här är lite nytagna bilder från F18 sommaren 2004

 

Flygplansbygge vid Rundvandringen våren 2004

Kanslihus

Lizas mäss

Fd sambandsflyghangaren

Vy över fd polisflygshangar

Fd Sjukhus och flygpojkarnas modellbyggar lokal

Matsal

Botkyrka flygklubb och modellflygfältet från luften

Inflygning bana 33

Tullinge Raceway från luften

Tullinge raceway från marken även bana 06

Klargöringområde

Taxibana till bana 06

Gymnastiksal och kanslihus

Flygledartorn

Vy mot Rikstens gård

Bana 15 vy mot Grödingebanan

Fd Frifallskolan och räddningslokal

Flygledartorn

Utsikt från flygledartorn bana 24

Vy mot berghangaren

Berghangar

Mäktig infart berghangar

Kvarglömda skidor vid berghangaren

Reabensin MC77 utanför berghangaren

Igenväxt skyddsrum

Ingång bergrum

Ingång berg

Ej använda berghangarer närmast Lidavägen

Divisionbyggnad

Nerfart ej använd hangar

Skjutbana

Polisens Övnings Tågvagn

Liten skjutbana

Botkyrka FK servicehangar

Divsionsbyggnad

Fs antennplats för PS 860 radar

Botkyrka FK sedd från taxibanan