F18 Flygplan

Här finns en sammanställning över F18:s flygplan
Filen är inskannad från kamratföreningens tidning Mars 1988
Filen är på ca 3 Mbyte och i pdf format

 

En bra websida om J35 Draken finns här.Där finns det även en bild från berghangaren på F18. Version J35 B användes på F18 mellan 1962-1974.