J35B - Jaktversionen

Uppdaterad: 2000-09-28

Parallellt med tillverkning och leverans av A-versionen pågick arbetet med att ytterligare förbättra och anpassa Draken till nya taktiska krav. I projektspecifikationen för 35B (Bertil) kring årsskiftet 1956-57 angavs förbättringar i form av större dragkraftsöverskott (utvecklad motor och EBK), större bränslemängd och förbättrad elektronik.

F18:s uppvisningsgrupp "ACRO DELTAS" flög J35B och var flygdagsfavoriter under större delen av 60-talet. Här startar gruppen i samband med F6 25-årsjubileum  år 1964.

Någon utvecklad motor kom inte fram i tid för B-versionen utan den ursprungliga RM 6B (EBK 66) bibehölls. Inte heller hann den nya svensktillverkade radarn PS-03, utvecklad av Ericsson, installeras i de första serieflygplanen av typ J35B. B-versionen började levereras till F16 (Uppsala) under februari 1962. De var då helt "rena" då det gällde jaktradar och siktet var reflexsikte typ 4E. Dessa flygplan betecknades J35B1 och under åren 1964-65 återgick alla kvarvarande flygplan till SAAB för konvertering till J35B varvid de erhöll radar typ PS-03/A samt sikte typ S7.

Utprovningen av det nya svenskkonstruerade siktet typ S7 skedde delvis i en A32A (32253) försedd med "35-nos" med början 1960.

Det första provflygplanet för den planerade B-versionen flög för första gång den 29 november 1959. Serieprototypen 35201 levererades aldrig till Flygvapnet utan användes vid SAAB och FC för fortsatt utprovning av sikte och annan elektronik. Till Flygvapnet levererades under tiden februari 1962 till mars 1963 72 st J35B1 med nummer 35202-35273. Av dessa konverterades senare 69 till J35B.

J35B klargöres i bergshangaren vid F18 i Tullinge. I bakgrunden ses även ett av flygplanen som brukades av uppvisningsgruppen "ACRO DELTAS".

Fram till maj 1962 levererades alla J35B1 till F16 medan F18 (Tullinge) tillfördes typen från juni samma år som ersättning för J34 Hawker Hunter, vilka i sin tur överfördes till F9 och F10. Senare kom F18 att få samtliga J35B, vilka tjänstgjorde där fram till flottiljens nedläggning 1974. Under hösten 1966 tillfördes även F10 ett antal J35B av vilka 12 flygplan med koderna 42-53 omgående förrådsställdes vid F14 fram till kassationen 1973. Ytterligare 16 flygplan med koderna 54-69 fanns i aktiv tjänst fram till 1976 då även dessa kasserades. Därvid hade samtliga J35A och J35B ersatts av den slutliga F-versionen i Flygvapnet.

J35B hade i stort sett samma beväpning som A-versionen. Den fasta vapenutrustningen bestod av två 30 mm akan m/55, och dessutom kunde två eller fyra Rb24 IR-målsökande robotar medföras. Liksom för A-versionen gällde dessutom möjligheten att, parvis upphängda i de yttre balkarna, medföra tolv 13,5 cm sprängraketer. Dessutom kunde just B-versionen (likt J32B Lansen) medföra två jaktraketkapslar om vardera 19 st 7,5 cm jaktraketer, vilka hängdes i de kroppsmonterade balkarna. Det ursprungliga reflexsiktet typ 4E (J35Bl) användes i första hand för inriktning av flygplanet vid skjutning mot markmål med akan och raketer, samt mot luftmål med akan. Siktet kunde även delvis utnyttjas vid skjutning med Rb24 och jaktraketer mot luftmål. Det fungerade såväl som gyrosikte (beräkning av framförhållning med hänsyn till målförflyttning under skjutmomentet) som konventionellt reflexsikte. Den slutliga modifieringen till J35B, med införande av radar PS-03/A och sikte typ S7A, innebar naturligtvis kraftigt förbättrade prestanda då det gällde att bekämpa ett fientligt företag. Senare infördes även den nya förbättrade raketstolen i kvarvarande J35B, vilket markant ökade förarens möjlighet att rädda sig vid utskjutning på låg höjd i låg fart.

I samband med att B-versionen gick ur tjänst inom Flygvapnet såldes sex flygplan till Finland efter viss modifiering i Sverige före leverans. Flygplanen levererades 1972 med beteckningen 35BS. Ett flygplan (35221) tillfördes Flygvapenmuseum.

Tabell - J35B Draken

Fpl-nr

Godkänd

Kasserad

Operatör o koder

Anmärkningar

35201

-

-

SAAB

Pfpl

35202

620306

760421

F16-202, SAAB, F18-02, F10--

Uppställd F14, avveckling

35203

620306

771118

F16-203, SAAB, F18-03

Avveckling

35204

620306

700730

F16-204, F18-204, SAAB, F18-04

Haveri 700526 10 km SO Östergarn, Östersjön. Under skjutövning mot luftbogserat mål försvann fpl från radarn kl 15:38. Delar av ff:s personliga utrustning fanns flytande vid en oljefläck på havsytan. Ff befaras omkommen. (DN)

35205

650504

771118

SAAB, F18-05, F10-40, F10-55, F18-

Pfpl, avveckling (F14)

35206

620306

760421

F16-206, SAAB, F18-?, F10-56

Uppställd f14, avveckling

35207

62306

771118

F16-207, F18-?, SAAB, F18-07

Avveckling

35208

620306

760421

F16-208, F18-?, SAAB, F18-08, F10--

Uppställd F14, avveckling

35209

620306

771118

F16-209, F18-?, SAAB, F18-09

Avveckling

35210

620306

760421

F16-210, F18-?, SAAB, F18-?, F10-57

Uppställd F14, avveckling

35211

620404

740624

F16-211, F18-211, SAAB, F18-11, F10-41

Uppställd F14

35212

620328

650226

F16-212, F18-212

Hav 640909 Askö (stall)

35213

620328

680229

F16-213, SAAB, F18-08, F18-13

Hav 671123 Ornö

35214

620502

?

F16-214, F18-214, SAAB, F18-14, F10-42, -55, F18-24

Uppställd F14, Finland DK-208 (72)

35215

620404

740624

F16-215, F18-215, SAAB, F18-15, F10-43, -58

Uppställd F14

35216

620515

660412

F16-216, F18-216, SAAB, F18-16

Hav 660201 Kaggfjärden (lev)

35217

620404

771118

F16-217, F18-217, SAAB, F18-17

Avveckling

35218

620502

730703

F16-218, F18-218, SAAB, F18-18, F10-44, -59, F18-18

Böv F3

35219

620404

690611

F16-219, F18-219, SAAB, F18-19

Hav 690224 Tullinge, böv F18

35220

620502

771118

F16-220, F18-220, SAAB, F18-20

FOA kamouflage, avveckling

35221

620502

730703

F16-221, F18-221, SAAB, F18-21

FV-museum

35222

620502

641105

F16-222, F16-22

Hav 640723 Valbo

35223

620508

720209

F16-223, F18-223, SAAB, F18-23

*) Hav 711214 Jungfrufjärden utanför Dalarö i Sthlm skärgård. Stridsmässig avancerad flygning. Ff meddelar "Jag mår inte bra. Jag vänder och går hem". En stund senare försvinner fpl plötsligt från radarn. Ff omkom. (Exp)

35224

620529

680529

F16-224, SAAB, F18-224, -24

Hav 680326 Ornö (koll med 35262)

35225

?

771118

F16-225, F18-225, SAAB, F18-25, F10-51, F18

Avveckling (F14)

35226

620529

760421

F18-226, SAAB, F18-26, F10--

Uppställd F14, avveckling

35227

620607

731016

F16-227, SAAB, F18-27

 

35228

620626

640618

F16-228, F18-28

Hav 640320 F10 Ängelholm

35229

620626

760421

F16-229, F18-229, SAAB, F18-29, F10-45, -60, F18

Uppställd F14, avveckling

35230

620607

760421

F16-230, F18-230, SAAB, F18-30, F10-46, -61

Uppställd F14, avveckling

35231

620626

760421

F16-231, F18-231, SAAB, F18-31

*) Uppställd F14, avveckling

35232

620626

730702

F18-232, SAAB, F18-32

*) Uppställd F4

35233

620705

661209

F16-233, F18-233, SAAB, F18-33

*) Hav 661031 Mellsten (stall)

35234

620705

760421

F16-234, F18-234, SAAB, F18-34, F10-62

Uppställd F14, avveckling

35235

620829

760421

F16-235, F18-235, SAAB, F18-35, F10

Uppställd F14, avveckling

35236

620814

730703

F16-236, F18-236, SAAB, F18-36

Uppställd F14, böv F21

35237

620814

730703

F16-237, F18-237, SAAB, F18-37

Uppställd F14, böv F11

35238

620829

771118

F16-238, SAAB, F18-38

Avveckling

35239

620829

771118

F16-239, SAAB, F18-39

Avveckling

35240

621017

760421

F16-240, F18-240, SAAB, F18-40, F10-40

Uppställd F14, avveckling

35241

620829

771118

F18-241, SAAB, F18-41

Avveckling

35242

621017

771118

F16-242, F18-242, SAAB, F18-42

Avveckling

35243

621017

?

F16-243, SAAB, F18-43

Finland DK-210 (72)

35244

621017

730703

F18-244, SAAB, F18-44

Uppställd F18

35245

621017

771118

F18-245, SAAB, F13-45 (NU64), F18-45

Finland DK-206 (72)

35246

621108

771118

F16-246, SAAB, F18-46, F10-10

Avveckling

35247

621017

771118

F16-247, SAAB, F18-47

Avveckling

35248

621017

760421

F16-248, F18-248, SAAB, F18-48, F10-63

Uppställd F14, avveckling

35249

621029

740624

F18-249, SAAB, F18-49, F10-49, -64

Uppställd F14

35250

621029

760421

F16-250, SAAB, F18-50, F10-68

Uppställd F14, avveckling

35251

621113

771118

F18-251, SAAB, F18-51

*) Avveckling

35252

621113

771118

F16-252, F18-252, SAAB, F18-52, F10-56

Avveckling

35253

621108

760421

F16-253, F18-253, SAAB, F18-53, F10-65

Uppställd F14, avveckling

35254

621108

681204

F16-254, SAAB, F18-54, F10-66

Hav 681024 Hanöbukten

35255

621220

760421

F18-255, SAAB, F18-55, F10-67

Uppställd F14, avveckling

35256

621220

740624

F18-256, SAAB, F18-56, F10-

*)

35257

621204

?

F18-257, SAAB, F18-57

Finland DK-212 (72)

35258

621204

740624

F18-258, SAAB, F18-58, F10-51

Uppställd F14

35259

621204

730322

F18-259, SAAB, F18-59

Hav 721017 F18 Tullinge

35260

621211

771118

F18-260, SAAB, F18-60

Avveckling

35261

621220

?

F18-261, SAAB, F18-61, F10-52, -67, F18-

Finland DK-204 (72)

35262

621220

680529

F18-262, SAAB, F18-62

Hav 680326 Nedergårdsö (koll med 35224)

35263

630114

771118

F18-263, SAAB, F18-63

*) Avveckling

35264

630123

760421

F18-264, SAAB, F18-64, F10-53, -68

Uppställd F14, avveckling

35265

630123

?

F18-265, SAAB, F18-65

Finland DK-202 (72)

35266

630131

?

F18-266, SAAB, F18-66

*) Finland DK-206 (72)

35267

630131

740328

F18-267, SAAB, F18-67, FC, F18-17

Böv RFN

35268

630215

730322

F18-268, SAAB, F18-68

Haveri 721009 NO Huvudskär, Sthlm skärgård. Motorstörningar. Fsk-hopp. Bröt benet allvarligt vid nedslaget i vattnet. (DN)

35269

630215

731016

F18-269, SAAB, F18-69

 

35270

630226

760421

F18-270, SAAB, F18-61, F10-54, -69

Uppställd F14, avveckling

35271

630226

760421

F18-271, SAAB, F18-55, F10-55, -70

Uppställd F14, avveckling

35272

630326

771118

F18-272, SAAB, F18-12, -22

Avveckling

35273

630312

760421

F18-273, SAAB, F18-28

Uppställd F14, avveckling

*) Ingick i F18 uppvisningsgrupp ACRO DELTAS


Källa: KONTAKT nr 93, september 1989. Sammanställningen daterad 1989-04-10.
Övriga källor är tidningsnotiser och anges enl: (GT)