På denna websida hittar du information om Flygflottiljen F18, Tullinge                           

      Årsmöte 2024      

Torsdagen den 11 april genomfördes årsmötet efter samlingen vid minnesstenen där det genomfördes en minnesceremoni och lades ned blommor. Årsmötet genomfördes i Bio Sländan (före detta STRILS/TAST) och efter årsmötet berättade Pelle Berglund om spionfallet Bertil Ströberg.

thumb Stroberg

                                                                              JULBORD 2023

Till årets Julbord, den 7 december, blev vi 37 personer som denna gång fick se Gunnar Söderbergs utmärkta film som var inspelad perioden 1984 - 86 då han med sin filmkamera dokumenterat verksamheter och personer på F 18. Arbetet med klippning, ljus- och ljudbearbetning slutfördes perioden 1991 - 92. I salongen fanns det tre personer som medverkat i filmen. Filmen som är 75 minuter lång var igenkännings-faktorn hög vilket märktes på kommentarerna. Ett stort tack till Lena Söderberg som gjort det möjligt att få tillgång till filmen som föreningen sett till att digitalisera.

Efter filmen bliv det dags att gå till bords och njuta av Ingegerds väldigt goda och välsmakande julbord. Det var en fin stämning vid borden. 

                  Invigning Acro Deltas-fenan 26 oktober 2023.
Så var det dags för F 18 Kamratförening att inviga ytterligare ett monument inom gamla flottiljområdet vid fd STRILS/TAST-byggnaden för att hedra och uppmärksamma den legendariska Drakengruppen Acro Deltas vid F 18 som var verksamma under perioden 1963 – 1965.
Vid ceremonin var två tidigare gruppmedlemmar närvarande. Åke ”Hoss” Christiansson och Peter Forssman. Peter Forssman berättade bland annat om de svårigheter som Claes Jernow hade gentemot CFV om att få måla fenorna men det löstes genom stödet från C F 18 Dick Stenberg.
Ordförande F 18 Kamratförening förklarade Acro Deltas-fenan invigd.

Efter invigningen fick vi höra Flottiljförvaltaren Stefan Granberg från Kungl. Upplands flygflottilj, F 16 berätta om sitt arbete som flottiljförvaltare och informera om specialistofficerens roll på förband och skolor.
Efter föredraget tilldelades Stefan Granberg, Craig Sutton och Hans Groby F 18 Förtjänstmedalj i brons. Alvar Nyrén och Jan-Olaw Persson utsågs till Hedersmedlemmar.
Som avslutning fick vi avnjuta Ingegerds goda buffé.

 

 


Minne från Flyguppvisningsgruppen ACRO Deltas

Den 1 juni monterades en flygplanfena från en J 35B Draken, målad med logotypen ACRO Deltas i gul färg, på det fundament som sattes upp i februari 2023. Den lackades den 15 juni och kommer också få ett klotterskydd, montera ett fenpitotrör och de plåtarna som fanns från fenan mot flygplankroppen samt att ta fram en informationstavla. I juli fick vi hem plåtarna som sitter mellan fena och flygplankroppen från en samlare i Västergötland. De har nu rengjorts från färg och återställts till aluminiumrena och 2-komponentlackats. Den 27 september monterades de på plats. Nu är det bestämt att det skall bli en invigningceremoni den 26 oktober kl 1630 följt av ett föredrag och en buffé. Information om anmälan, kostnad, m m kommer att sändas ut om ca: 1 vecka.

                    
                    IMG 1310 
 

                                 Årsmöte 2023.
      thumb IMG 0882 thumb IMG 0881 thumb DSC 9000 thumb DSC 9003

Nu har vi genomfört vårt årsmöte. Som brukligt är startade vi mötet med att på sedvanligt sätt samlas vid vår minnessten kl 1615 där lade vi ned blommor och höll en tyst minut för de kamrater som inte längre finns ibland oss. Efter samlingen vid minnesstenen tog fanförarna täten följd av vår Röda Drake kanslivägen förbi KAS/M och matsalen oss till Bio Sländan. Denna aktivitet är mycket uppskattad av de boende och alla barn i området. 

Årsmötet genomfördes i Bio Sländan (före detta STRILS/TAST) där 28 kamrater deltog. Efter årsmötet fick vi en god inblick i vad som just nu pågår på bland annat F 16 av C F 16 överste Pernille Undén. Det blev information om organisationen, gällande ÖB uppdrag i stort och om pågående övning Aurora 23. Vi är väldigt tacksamma för att C F 16 under rådande omständigheter som övningar/m m avsätter tid för att delta. Efter föredraget intogs en utmärkt middagsbuffé i anslutning till filmsalen.

                
  
F 18 Kamratföreningens JULBORD 2022.

Vi samlades som brukligt i bio Sländans lokaler i före detta STRILS-byggnaden. På grund av sjukdom fick vi hastigt planera om till annan föredragshållare. Med mycket kort varsel lyckades vi engagera F 8 Kamratföreningens sekreterare Anders Eklund som höll ett alldeles utmärkt och uppskattat föredrag om Flyget på Barkarby inför drygt 30 deltagare. Efter föredraget förlänades Pär Lindkvist kamratföreningens förtjänstmedalj i brons för hans insats tillsammans med sina medarbetare i projekt Hufvudstadsjakten 

Efter föredraget samlades vi för lite mingel innan det blev dags att inta Ingegerds utmärkta julbord. Det blev också ett lämpligt tillfälle att premiärvisa vårt nya 48-sidiga magasin som i ord och bilder beskriver vårt nu genomförda projekt Hufvudstadsjakten. Den kommer att skickas ut tillsammans med F 18 Kamraten innan julhelgen.

 thumb DSC 8728 thumb DSC 8734 thumb DSC 8732 thumb DSC 8748 thumb DSC 8753

 

Höstbesök på RIDDARHUSET 24 november
   DSC 8663 

Vid den av Kamratföreningen anordnade guidad turen till Riddarhuset den 24 november blev vi 30 personer som hörsammat detta. Vi fick några timmars intressant guidning av Oscar Langenskiöld som var mycket kunnig och medryckande i sin beskrivning av Riddarhuset. 

 

Försvarsmakten flygdag 2022.

Lördagen den 27 augusti var F 18 Kamratförening på plats vid F 16 och kunde där informera om vår verksamhet och ge alla besökarna möjlighet att införskaffa några av våra profilprodukter. Kenneth Näslund kunde vid ett antal gånger under dagen starta upp och taxa med den Röda Draken och som var mycket uppskattat. Vi var flera medlemmar på plats som under dagen tog ansvar för våra aktiviter i och kring vårt tält. 

  thumb P1280927 thumb Pias bild thumb IMG 0068

ÅRSMÖTET 2022 är nu genomfört.
F18 Kamratföreningens årsmöte 2022 är nu genomfört och där vi på sedvanligt sätt samlades vid vår minnessten och lägga ned en blombukett och att med en tyst minut hedra våra kamrater som inte finns ibland oss längre. Därefter tog vi oss till STRILS/TAST med våra fanor tågande efter Kenneth Näslunds MC 77-doftande J 35B-modell för att genomföra årsmötet.
Efter vårt möte fick vi lyssna på ett mycket uppskattat föredrag av Kung Carl XVI Gustavs stabschef, generallöjtnant Jan Salestrand då han berättade om monarkin och hovet.
 Därefter avslutades mötet som sedvanligt med Ingegerds goda buffè.

           
   
   

 Veteranklubben ALFA
Den 26 januari besöktes vi av en grupp från Veteranklubben ALFA/Järfälla till fd STRILS-byggnaden där vi under några timmar informerade om F 18 historia och de olika verksamheter som har bedrivits inom flottiljområdet och om Kamratföreningens historia och aktiviteter/projekt. Efter att avnjutit en god lunchbuffè förevisade vi vårt F 18 Flottiljrum där flera av besökarna kunde identifiera objekt som de på olika sätt kommit i kontakt med i sitt yrkesliv. Precis som många av våra tidigare besökare så var de väldigt förvånade och imponerade av allt som finns att se i denna byggnad.
  

                        JULBORDET 2021
Vårt traditionsenliga julbord är nu genomfört!
Torsdagen den 9 december samlades 30 F 18 kamrater som brukligt i bio Sländans lokaler där förre Flygvapenchefen generalmajor Mats Helgesson berättade om sitt flygarliv och sin tid som flygvapenchef. 
thumb DSC 7916 thumb DSC 7921 thumb IMG 8857 thumb IMG 8859 thumb DSC 7939

Efter ett alldeles utmärkt föredrag tilldelades Mats Helgesson en försenad F 18 Kamratförenings förtjänstmedalj och Torbjörn Rehnström kunde denna kväll närvara och ta emot tavla och diplom som vår senaste hedersmedlem (Nr: 8). Efter en stunds mingel och möjlighet att ta del av allt det intressanta som idag finns i fd STRILS/TAST-byggnaden så  var det dags att inta allt det fina och goda som fanns på Ingegerd och Görans härliga julbord.
Styrelsen

  ÅRSMÖTET 2021

 Årsmötet genomfördes den 23 september och startade vid minnesstenen där det hölls en tyst minut för våra tidigare arbetskamrater som inte finns bland oss längre. Sedan tågade vi efter fanorna upp till Bio Sländan (före detta STRILS/TAST) där årsmötet genomfördes och där 21 medlemmar deltog. Efter mötet berättade översten Robert Nylèn om sitt liv i försvarsmakten och därefter serverades en buffè.


 


Invigning av Flygarmonumentet.

Invigningen genomfördes den 26 augusti och startade med att dragonmusiker med hedersgäster vandrade fram efter den röda Draken som taxade fram och körde ett varv runt monumentet. Kl 1700 var det planerat att Team 50 med sina fem SK 50 skulle genomföra en flyguppvisning. Men på grund av regnet och den låga molnbasen fick denna programpunkt utgå. Efter invigningstal av ordförande, stf FVC, C LSS tog fanbärarna och den röda Draken täten och tog hedersgästerna och de som anmält sig till middagsbuffèn till STRILS/Biograf Sländan.                               

Flygarmonumentet Kungl. Hufvudstadsjakten

Liten film på uppmonteringen av minnesmärket Kungl. Hufvudstadsjakten finns nedan. Bilden på röda draken var från sista flygningen av Hufvudstadsjakten 1985
Bra artikel skriven av tidningen Mitti finns här

Fredagen den 2 oktober 2020 kl 1000 anlände lastbilen från Westermalms Metallgjuteri med flygplanmodellerna. Varje modell (skala 1:6) med stolpe och fästplatta väger ca: 200 kg/st och är gjutna i aluminium. Gjutpluggarna som tagits fram av vår eminente modellbyggare Kenneth Näslund. Efter ca: en timma så var roten på plats och vi kunde konstatera att vi i de olika momenten då det varit fråga om att ansätta stig- och bankningsvinkel samt höjdseparation lyckats väl.

 

Acro Deltas-modeller har nu hängts upp i ICA Nära Riksten

P1080458 mindre
       P1080388 mindre

P1080396 mindre

       

   

                                 

                                             INFORMATIONSTRÄFF MED JULMIDDAG

 1. Vid vår julmiddag torsdagen den 5:e december 2019 var det ett 40-tal medlemmar som fick höra Överste Björn Olsson bl. a berätta om den svenska insatsverksamheten i Mogadishu, Somalia där han under 13 månader var placerad som ställföreträdande chef för EUMT Somalia (European Union Training Mission in Somalia). Det var ett mycket intressant och väl genomfört föredrag som visade på svårigheter, risker och utmaningar vid en mycket komplex insats.
  Tidigare var han under många år verksam inom fallskärmsjägarna (genomfört 3500 hopp så han har därmed många flygtimmar) som chef FJS (1998 - 2001). Hans senaste tjänstgöring var som chef för Hemvärnets StridsSkjutskola (HvSS) i Vällinge.
       

  IMG 3944 1   IMG 3959 1       
  Efter en stunds mingel var det dags att ta för oss av Ingegerds goda julmat med tillbehör. Det blev mycket prat vid borden om "kommer du ihåg...", då vi mindes de gemensamma upplevelser vi haft på plats där allt nu förändrats. Det är då man på nytt påminns om bristen på fotografier från den aktiva tiden.
  thumb IMG 0949 1 thumb IMG 0948 1 thumb IMG 0950 1 thumb IMG 3948 thumb IMG 3949 thumb IMG 3953 thumb IMG 3958 thumb IMG 3955
  Vår hedersmedlem och förre flygvapenchefen Sven-Olof Olson tackade Ingegerd och Göran Hesselgren med en fantastisk historia.   
                         
                                                                                              

                                                                            HÖSTMÖTE      

  Vid vårttmöte den 10 oktober 2019 kåserade vår hedersmedlem Generalmajor Bert Stenfeldt för ett fyrtiotal medlemmar kring Swedish Airforce Historic Flight (SwAFHF) och sitt långa och mycket intressanta liv som flygare och de olika chefsbefattningar han haft som bland annat varit chef för Första flygeskadern, flygstabschef med mera. Han är sedan tretton år också ordförande för SwAFHF och driver detta projekt med stor entusiasm. 
  thumb IMG 5867 1thumb IMG 5865

  Till höstmötet ställde Einar Jonsson upp sin imponerande jetmotordrivna JA 37 VIGGEN-modell (skala 1:8) för beskådning. Mycket uppskattat inslag. Einar har varit flygande reservofficer (1959 - 1973) i FV och mest flugit J32 Lansen.

                        Besök på Robotmuseet i Arboga

  Vi var 16 medlemmar som den 11 september gjorde en resa till detta mycket sevärda museum. Det har under tiden sedan invigningen 1997, då med i huvudsak olika robotar, utökats med en mängd olika typer av flygmotorer, simulatorer- och strilkomponenter. Flera av oss passade också på att prova att flyga i deras J 35 Draken simulator. I ett rum har man med hjälp av en imponerad bildutställning åskådliggjort CVA:s uppbyggnad och verksamheter under åren1926 - 1997.
  Dagens besök var mycket uppskattat men dock tidsbegränsat vilket gjorde att flera uttalade sig villa göra ett återbesök.
   


 2.                     Flygmaterielförråd/Säkmat.

  Nu har byggnad 116 rivits för att ge plats åt fem nya flerbostadshus med totalt ca 75 lägenheter.

  Se vidare under Rivningar.  

                          Årsmöte 2019     

F18 Kamratföreningens årsmöte genomfördes torsdagen den 4 april.
IMG 4560

Mötet startar Vi med att på sedvanligt sätt samlas vid vår minnessten för nedläggning av blommor  och hålla en tyst minut för de kamrater som inte längre finns ibland oss. Därefter tog vi oss till STRILS/TAST tågande efter Kenneth Näslunds MC 77-doftande J29-modell av Gul Rudolf.
                

Efter årsmötet höll Ulf Dalöf från Swedish Air Force Historic Flight (SwAFHF) ett mycket intressant föredrag om deras omfattande flygverksamhet till Ulfs underbara flygbilder.

Efter föredraget samlas vi och intog en gemensam middag. 

                                SK 60-modell.

Den 6 december 2018 levererade våra fantastiska modellbyggare Bengt Kreuger och Kenneth Näslund en SK 60-modell i skala 1:8. Det är flygplanindividen 60131 som var den enda SK 60 som tillhört F 18.

Julmiddag
Torsdagen den 6 december kl 1700 samlades vi i STRILS foaje för lite mingel innan det kl 1730 blev dags att ta plats i filmsalen för att lyssna på kvällens föredragshållare. JAS 39-piloten Peter Elison informerade om flygförarens vardag, utbildning och framtiden i flygvapnet.   
Sedan var det dags att inta Ingegerds goda julbuffè. Det fanns även tid för att bl a få lite nostalgifeeling i "F 18 flottiljrum" och att i de andra lokalerna ta del av ett biograftekniskt museum.

 1. Höstmötet den 9 oktober
 1.           FÖRSVARSMAKTENS FLYGDAG  
 2. Flygdagen vid Luftstridsskolan/LSS den 25 augusti på Uppsala garnison blev en riktig succè med ca 140000 besökare. Kamratföreningen fanns på plats och kunde informera om vår verksamhet till många intresserade och varav flera blev nya medlemmar. Vi passade även på att sälja vår mycket uppskattade bok "Riksten och Kungl. Södertörns flygflottilj" . I vårt tält fanns också en välkänd J 35B-modell "Petter Röd" till beskådning och som även passade på att göra ett antal motorstarter och taxning under dagen.  
 3. Program: Se här
                P1040608
                Foto: Thomas Lagman

 1.     IMG 3492  

                               ÅRSMÖTE 2018
  Den 5 april började vi traditionsenligt med samling vid vår minnessten nedanför kanslihuset kl 1615 för att lägga ned en blomsteruppsättning till minne av våra kamrater som inte finns längre. Då det varit tjäle i marken har uppsättning av nya stolpar och kedjor runt minnesstenen inte kunnat utföras. Invigningen flyttas fram till ett nytt lämpligt datum. Efter ceremonin vandrade vi till STRILS/TAST filmsal där årsmötet genomfördes med start kl 1645.

  Efter årsmötet höll Öv Mats Johansson, Chef FMUndSäkC (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum) i Uppsala ett mycket intressant föredrag om verksamheten i Försvarsmakten och Uppsala. FMUndSäkC tillgodoser hela FM behov av kompetens, metodik och teknik inom underrättelse- och säkerhets-tjänst, samt inom flera språk förutom engelska.

  Efter föredraget samlades vi och intog en gemensam buffé.
                          FVRF besök hos F 18 Kamratförening
  Söndagen den 10 december hade föreningen nöjet att få besök av ett 10-tal vuxna medlemmar som en del i deras årsavslutning. Vi fick möjlighet att informera om föreningen och om den verksamhet som bedrivits på Kungl. Södertörns Flygflottilj och FV Södertörnsskolor och de byggnader som en gång funnits inom flottiljområdet. En kort rundvandring genomfördes i samband med att vi tog oss till STRILS-byggnaden för att visa vårt F 18 Flottiljrum. Som avslutning intogs en jultallrik i vår föreningslokal.


thumb IMG 3223    thumb IMG 3222

JULBORD den 7 december   

JULBORDS-premiär i föreningens regi ägde rum i fd STRILS lokaler. Brigadgeneral Anna Eriksson (Försvarsmaktens Ledningssystemchef) inledde med att berätta om sig själv och karriären i Försvarsmakten och tiden hon tillbringat på olika utbildningar vid F 18. Informerade sedan vidare om ledningssystemresurser på olika nivåer på ett illustrativt och övergripande nivå samt var väldigt tydlig på det förhållningssätt hon förväntade sig av sina underställda som var MOD, ÖDMJUKHET och TILLIT. Efter en stunds mingel och möjligheter besöka bland annat vårt F18 Flottiljrum där vi nu hängt upp vår senaste flygplanmodell, SK 50 (skala 1:8), var det dags för 50 personer att intaga ett fint julbord iordningställt av Ingegerd och Göran. Detta blev en väldigt trevlig och fin årsavslutning på föreningens aktiviteter.
  thumb DSC 3337 thumb DSC 3351 thumb DSC 3327

 

Vid vår Fika-träff den 25 oktober berättade Peter Hallberg, till ett utmärkt bildspel, hur han tillsammans med en handfull personer och ett hårt arbete lyckades starta Botkyrka Flygklubb 1971 och som kom att bli en av landets största flygklubb innan den tyvärr blev tvingad att flytta från Tullinge 2006. Peter var klubbens första ordförande från 1971 till 1975 då Åke Christiansson tog över ordförandeskapet.

                

 

                    Filmafton den 19 oktober kl 1800.

I biografen SLÄNDAN i fd STRILS-byggnaden visades det en film från Botkyrka FlygKlubbs flygdag år 1992 och där huvudattraktionen var Blue Angels flyguppvisning de genomförde på F18/Tullinge (ca: 30 min). Sedan ytterligare en film (ca: 30 min), filmad och redigerad av Thomas Lagman, om hur medlemmar ur F 18 Kamratförening renoverade en J 35B Draken (35221). En renovering som det tog drygt två år att genomföra.
Efter filmvisningen serverades en lättare måltid/buffé för de ca: 40 personerna som anmält sig.

                                  

         Kamratföreningen  genomförde en resa till
 Skavsta Nyköpings Flyg & Motordag den 3 september.

 

 P1020769 resize

P1020656 resizeP1020670 resizeP1020702 resizeP1020720 resize

 Många besökare trotsade det regniga vädret och fick se många fina flyguppvisningar med J29 Tunnan, J32 Lansen, J35 Draken, SK 60, J28 Vampire, Spitfire, Mustang, SK 50, SK 16, B17, DC 3 Daisy, Sukhoi. Även helikoptrar, fallskärmshoppning och modellflyg.

Många veteranfordon paraderade på vägen framför museet.
Ytterligare bilder finns att se här

 

                                                           Veterandagen 2017
Måndagen den 29 maj hyllades Sveriges veteraner vid det nationella veteranmonumentet Restare utanför Sjöhistoriska museet på Djurgården i Stockholm.
    
 

                                        ÅRSMÖTE 2017
Traditionsenligt var det samling vid minnesstenen för nedläggning av blommor.
Årsmötet hade i år samlat 32 medlemmar som sedan några år genomförs i STRILS/TAST filmsal. Efter årsmötet serverades en buffè.


            

 

                    

          

Mer information från minnesceremonin här


Informationsträff med middagsbuffé.

Den 31 januari 2017 hade kamratföreningen nöjet att välkomna Chefen för Luftstridsskolan, Översten Anders Persson, att informera ett 40-tal medlemmar om Luftstridsskolans verksamhet och tankar kring en ny flottilj samt vad den pågående ledningsutredningen med ny organisationsstruktur för Försvarsmakten och vad det skulle komma att innebära för Flygvapnet.


Minnesceremoni.

2016 firade Flygvapnet 90 år och detta uppmärksammades genom att Flygvapenchefen, generalmajor Mats Helgesson besökte alla nedlagda flottiljer och dess kamratföreningar under hösten.
Vid F18 genomfördes en minnesceremoni den 19 augusti med fanborg och hedersvakt vid minnesstenen. 


Till Flygvapenbloggen

 

Årets huvudflygdag - Malmen/Linköping genomfördes
27 och 28 augusti 2016.
 

Mer information om den folkfest det blev finns här

 

Veterandagen 2016.
Genomfördes den 29 maj vid veteranmonumentet intill Sjöhistoriska museet. F18 Kamratföreningen var på plats.

               
 
  
Besök på Österlens flygmuseum.
Den 26 och 27 augusti 2015 var det 7 medlemmar som deltog, i den sedan tidigare annonserade resan till museet, för att se hur vår J35B Draken (35221) hade omhändertagits samt se hur åtagandet av installationerna av bl a EBK, återmontering av cockpitinredningen, m m genomförts.

                              thumb DSC04249 1    thumb IMG 9398    thumb IMG 9408
 
 
 Den 15 augusti 2015 arrangerade Tullinge modellflygklubb ett jetmeeting på F 18 bana 06.
Det blev lyckat. Röda modelldraken taxade på banan och en rote Gripen kom och flög över fd F 18
Se en liten  film  här
 

Veterandagen 2015.
Genomfördes den 29 maj vid veteranmonumentet intill Sjöhistoriska museet. F18 Kamratförening var på plats med sin förbandsfana för första gången i ett fint men blåsigt väder.

 thumb IMG 2072 thumb IMG 2064 thumb Veterandagen 29 maj 2015 F1810 thumb Veterandagen 29 maj 2015 F184  

 

 

  ÅRSMÖTE 2015.

    Inför årsmötet samlades deltagarna traditionsenligt  vid minnesstenen för nedläggning av blommor och hålla en tyst minut för att hedra de kamrater som inte längre finns ibland oss.
                                             thumb IMG 8885
    thumb IMG 7597 
Årsmötet hölls i filmsalen i fd STRILS med deltagande av nästan 40 medlemmar. Efter mötet berättade Alvar Nyrén, divisionschef för Hufvudstadsjakten, om sin tid på Tullinge samt Petter Röd verksamhet. Alvars beskrivning och bilder av den omfattande verksamhet och händelser, såväl i luften som på marken, var mycket uppskattat. 
                                                           thumb IMG 2601
Innan det var dags för årsmötesbufféen så bjöds mötesdeltagarna att komma ut på parkeringsplatsen där Kenneth Näslund startade upp jetmotorn i sin J35 Petter Röd-modell. Bl a fick Alvar Nyrén hålla emot vid gaspådrag.

   
                                                           thumb IMG 8865

 

                 

                                thumb IMG 5011
                             Film- och fototräff 22 januari.

Till vår film- och fototräff denna kväll i fd STRILS filmsal kom det ett drygt femtiotal personer trots det vanskliga väglaget. Det var medlemmar från F18 KF, SFF, TMF och ett antal lokalt boende med stort F18-intresse.
Det visades den utannonserade filmen om verksamheter vid Flygvapnets Södertörnsskolor under perioden 1974 – 1985 av Gunnar Söderberg samt en instruktionsfilm om närstrid utförd av den grupp som fanns vid F18 under 1950-talet. Efter nästan två timmars film lät de flesta sig väl smaka av kaffe och smörgås från det nyöppnade caféet och där det fortsatt diskuterades gamla minnen.

                              thumb IMG 8297


                 
ÅTERINVIGNING AV MINNESSTENEN

IMG 6800
Idag torsdagen den 22 maj återinvigdes vår minnessten på sin nya plats och samtidigt uppmärksammades kamratföreningens 30-åriga verksamhet. Chefen för Flygtaktiska Staben Brigadgeneral Gabor Nagy invigningstalade och vår förre flygvapenchef Genlt Sven-Olof Olson höll ett jubileumstal vid den efterföljande bufféen i Riksstens skola. Delar av Livgardets dragonmusikkår deltog under ceremonin.
 
10 min sammandrag av invigningen finns här
 
   
Flygbild från 50-talet när F 18 höll på att byggas upp
Klicka i bilden för att se hur det såg ut för 60 år sedan
 
thumb F18-bana-50talet
Helikopterbild från 2012 över F18 området
Tullinge2012-05-03-liten
Flygfoto över F18 från 2013
Flygbild F18 2013 1

F 18 får inget minnesmärke

Bilden är tagen i samband med lastning av 35221 inför transporten till Österlens Flygmuseum den 16 november 2011.

img_4301-mindre

Fpl 35221 utanför Österlens flygmuseums utställningshall juni 2012.
IMG 4077

F 18 Kamratförening har arbetat med projekt 35221 sedan hösten 2008. Målet var att kunna sätta upp planet på en pelare inom kasernområdet på Tullinge.
Planet
skulle bli ett minnesmärke över Flygvapnets tid på Tullinge. F 18 var då en av de stora arbetsgivarna i Botkyrka och satte bokstavligen samhället på världskartan. Jaktflottiljen var ett mycket viktigt förband under det kalla kriget som skydd för huvudstaden och kustflottan som opererade ute över Östersjön. 
Till projektet har ett stort antal sponsorer bidragit ekonomiskt för att vi skulle kunna slutföra och sätta upp planet på pelare. Botkyrka kommun erbjöd kamratföreningen en plats som ligger långt utanför kasernområdet. Vi var naturligtvis tvungna att acceptera denna plats om projektet skulle genomföras. Tiden förflöt och det kom inga signaler som antydde att det fanns något intresse från kommunens sida att få upp minnesmärket. Vi fick också reda på av kommunstyrelsens ordförande att det inte heller fanns något medborgarintresse av ett sådant minnesmärke. Kasernområdet skulle dessutom avmilitariseras och inga militära inslag skulle få finnas inom detta område.
Vi hoppas att allmänheten, våra medlemmar, sponsorer och andra samarbetspartner ska ha förståelse för att projektet inte kunde fullföljas såsom det var tänkt. Vårt flygplan, en J 35 B Draken finns endast i två exemplar i världen. Många intressenter har hört av sig och varit intresserade av att få ta hand om flygplanet. F 18 Kamratförenings styrelse beslutade att planet återgår till den ursprungliga ägaren, Flygvapenmuseum (FVM) i Linköping. Då det för närvarande inte finns plats på FVM transporterades planet till Österlens Flygmuseum där det kommer att placeras inomhus tillsammans med flera andra drakenflygplan. Museet är det enda i sitt slag med en stor samling av olika drakenmodeller, vilka de har specialiserats sig på.

Innan flygplanet flyttades bort från Tullinge så gjorde Mr Cap en lackbehandling se mer här

 Fler bilder från den 16/11 finns hos Svensk flyghistoriskt förening
  
Nedan en liten filmsnutt från den 16/11 2011
         
 
10 mila orientering arrangerades på bana 06
Vi i kamratföreningen  deltog genom att visa upp 35221 och sälja böcker
IMG_3106-mindre
Artisten Dogge Doggelito uppträdde på 10 mila
IMG_3121-dogge
Tullinge modellflygare med Patrik Gussarv tog flygbilder över området
P1170429-bana06
Fler fina bilder från 10 mila helgen finns här

https://www.benkar.se/foto/galleri/Flyg/Draken-J35B-35221/index.html

F 18 Kamratförening arrangerar en till två informationsträffar per år i Hundsportcenter under gamla värnpliktsmatsalen i Tullinge. På träffarna ges information om Kamratföreningen och F 18. Det finns mängder med gamla filmer hos Föreningen Armé- Marin- och Flygfilm (AMF) om det svenska försvaret. Ur detta material har vår webbmaster Thomas Lagman rotat fram material från F 18 som brukar visas och diskuteras vid dessa träffar.

På den senaste informationsträffen, den 23 februari, höll bland andra Jan-Olaw Persson från Kamratföreningen ett föredrag om flyget på F 18 och det visades också några gamla filmer från flottiljtiden.

Till informationsträffen hade Kamratföreningen bjudit in de nya innevånarna som bor i de nybyggda husen inom det gamla flottiljområdet. Många av dessa visade stort intresse för Kamratföreningen och flottiljens 50 åriga flyghistoria i Tullinge.

Inbjudna var också Tullinge modellflygare som efter föredraget och filmvisningen presenterade sin verksamhet. Modellflygklubben hade tagit med sig ett modellflygplan av JA 37 Viggen samt ett modellflygplan av Alvar Nyréns röda J 35 Draken, båda i skala 1:9, se bilderna nedan. Det var det röda Drakenplanet som flög på F 18 när Kungliga Hufvudstadsjakten lades ner den 27 juni 1985.

Båda flygplanen drivs av riktiga jetmotorer. När de startades luktade det flygfotogen och alla blev imponerade vid demonstrationen och framförallt av motorernas ljud. Flygplanen kan komma upp i farter av cirka 300 km/h. Då gäller det att hålla i spakarna och till hjälp finns små datorer ombord på planen som sköter motorernas varvtal åt ”piloterna”. Tullinge modellflygare flyger med sina modellplan vid bana06 på gamla start- och landningsbanan i Tullinge.

 Bilder från F18 info träffen den 23/2
IMG_2916-mindre
IMG_2921-mindre

 
1177093579_44_FT4507_ad-05
Untitled-2
Foto Daniel Karlsson

Från vänster: Speaker och reserv Åke Christiansson
Hasse Jonsson, Peter Forssman

Enskild uppvisningsflygare Boris Bjuremalm
Gruppchef Claes Jernow, Inge Andersson

ABC nytt var på plats och dokumenterade när Acrodeltas piloterna besökte 35221
 
20100916_IMG_055501
Foto:Hans Groby
Piloter och delar av gänget som har fixat 35221 till det skick som det är idag
DSC00100
 35221 i mars 2008 innan vi påbörjade renoveringen
IMG_2634
Så här såg planet ut i September 2010. (foto Thomas Lagman)
   

Onsdagen den 3 juni 2009 hade Svensk Flyghistorisk Förening i Stockholm ordnat ett besök för intresserade att gå ned i F18s berghangar inne på gamla flottiljområdet i Tullinge. Ett hundratal personer kom. Den här filmen visar samlingen vid gamla värnpliktsmatsalen och vandringen över det gamla flottiljområdet ned till ingången vid 3. divisionen.

Fortifikationsverket äger berget men det bedrivs ingen militär verksamhet där längre. På sikt kommer det troligen att bedrivas någon form av civil aktivitet i berget som tidigare var hangar till F18s flygplan, första och tredje divisionerna.
   
 
 
img_5134-mindre
Nytt från Projekt-35221 finns här
j-35b-3-web
Inge Andersson och Kamratföreningens tidningsredaktör Jarl Åshage på Borlänge basen
foto via Mikael Forslund
  
Utsikt från flygledartornet Oktober 2007
  

img_0063-0624.jpg