Här finns Kamratföreningens tidning i pdf format
Du som läser tidningen på nätet och inte är medlem i F18 kamratförening får gärna bidra med valfritt belopp på PG 729100-8

Du kan även donera pengar till Kamratföreningen med hjälp av Paypal .Du kan betala med kreditkort på ett säkert sätt.
Klicka på Donate och följ anvisningarna.
Minsta belopp är 10 kr

 

 Vi i kamratföreningen tar gärna emot material till tidningen även önskemål om innehåll.

Här är de senaste tidningarna.

 

F18-kamraten nr 32
F18-kamraten nr 33
F18-kamraten nr 34
F18-kamraten nr 35
F18-kamraten nr 36 utgivning hösten 2007 i färg
F18-kamraten nr 37 utgivning sommaren 2008 i färg

F18-kamraten nr 38 utgivning vinter 2009 i färg
F18-kamraten nr 39 utgivning sommaren 2009 i färg
F18-kamraten nr 40 utgivning vinter 2010 i färg
F18-kamraten nr 41 utgivning sommaren 2010 i färg
F18-kamraten nr 42 utgivning vinter 2011 i färg
F18-kamraten nr 43 utgivning vår 2011 i färg
F18-kamraten nr 44 utgivning höst 2011 i färg
F18-kamraten nr 45 utgivning vår 2012 i färg
F 18 Kamraten 46.pdf utgivning höst 2012 i färg
F 18 Kamraten nr 47 1.pdf utgivning vår 2013 i färg
F 18 Kamraten nr 48 fr hemsidan.pdf utgivning höst 2013 i färg
F-18-Kamraten-nr49_web.pdf  utgivning vår 2014 i färg
F-18-Kamraten-nr50_web.pdf  utgivning höst 2014 i färg

F 18 Kamraten nr 51 minsta kvaliteter1.pdf
F18-Kamraten-nr-52.pdf  utgivning höst 2015 i färg
F18-Kamraten-nr-53.pdf utgivning vår 2016 i färg
F18-Kamraten-nr-54.pdf utgivning höst 2016 i färg
F18-Kamraten-nr-55.pdf utgivning vår 2017 i färg
F18-Kamraten-nr-56.pdf utgivning höst 2017 i färg
F18-Kamraten-nr-57.pdf utgivning vår 2018 i färg
F18-Kamraten-nr-58.pdf utgivning höst 2018 i färg

F18-Kamraten-nr-59.pdf  utgivning vår 2019 i färg
F18-Kamraten-nr-60.pdf  utgivning höst 2019 i färg
F18-Kamraten-nr-61.pdf  utgivning vår 2020 i färg
F18-Kamraten-nr-62.pdf  utgivning höst 2020 i färg
F 18 Kamraten nr 63.pdf  utgivning vår 2021 i färg

F 18 Kamraten nr 64.pdf  utgivning höst 2021 i färg
F 18 Kamraten nr 65.pdf utgivning vår 2022 i färg
F 18 Kamraten nr 66.pdf utgivning höst 2022 i färg
F 18 Kamraten nr 67.pdf utgivning vår 2023 i färg