Riksten och Kungl. Södertörns flygflottilj

 

Den 30 juni 1986 lades Södertörns flygflottilj (Flygvapnets Södertörnsskolor (F18) ned. 24 år senare togs det äntligen fram en bok om flottiljen och dess historia. Bakom detta arbete ligger i första hand Jarl Åshage. Boken startar i förhistorisk tid med beskrivning av den plats, där flottiljen senare kom att byggas. Boken omfattar sedan nästan 60 olika kapitel som beskriver all den verksamhet som en gång bedrivits på F18 i Tullinge. Cirka 35 författare har medverkat och av dessa har huvudredaktören skrivit ett tiotal.

Vill man ingående läsa om livet på en flygflottilj, så är boken om F18 ett mycket bra exempel. Den behöver inte sträckläsas, utan kan även användas som ett uppslagsverk. Boken är rikt illustrerad med bra bilder och layouten är förträfflig.

Förlag: F18 Kamratförening. ISBN 978-91-86859-43-5

Bokbild 12cm-2

 

Skannad bild 120760000 2