1.                            Färdiställande av minnesstenen. 
    I augusti 2028 sattes det upp stolpar med kätting vid minnesstenen. Det planterades två stycken idegranar som ganska omgående måste omgärdas av nät då vissa hundägare inte förstod att buskarna inte tålde urinen. Ett garantibyte gjordes efter sex månader men sedan dess har nätet varit tillfyllest även om vi skulle vilja vara utan. 
    thumb IMG 3874

            Arbetet med att iordningställa ny plats för minnesstenen.
 I slutet av september 2013 har arbetet med den nya platsen för vår minnessten påbörjats. Den är belägen i hörnet av fd officersmässtomten närmast kanslihuset. Platsen kommer att utformas så att minnesstenen och en bänk kommer att placeras på vardera sida om en gångväg som förbinder den nya nedre bebyggelsen med Nya Rikstens skola inom bevarandeområdet.
                                                                                   

    thumb IMG 5371 thumb IMG 5629 thumb IMG 5634 thumb IMG 5635 thumb IMG 5638 thumb IMG 5668 thumb IMG 5665 thumb IMG 7597

 

Återinvigning av minnesstenen 

Torsdagen den 22 maj 2014 återinvigdes vår minnessten på sin nya plats och samtidigt uppmärksammades kamratföreningens 30-åriga verksamhet. Chefen för Flygtaktiska Staben Brigadgeneral Gabor Nagy invigningstalade och vår förre flygvapenchef Genlt Sven-Olof Olson höll ett jubileumstal vid den efterföljande bufféen i Riksstens skola. Delar av Livgardets dragonmusikkår deltog under ceremonin.

 
Ceremonien startade med en överflygning av en tregrupp SK60 från flygskolan i Linköping.

 

IMG 6800

 

thumb IMG 6796 thumb IMG 6790 thumb IMG 6794 thumb IMG 6793 thumb IMG 6797 
thumb IMG 6798                                       

 Några bilder från buffeén som intogs i Rikstensskolans matsal.

thumb IMG 6801 thumb IMG 6524 thumb IMG 6520 thumb IMG 6802 thumb IMG 6824 thumb IMG 6825 thumb IMG 6809 thumb IMG 6826 thumb IMG 6818 thumb IMG 6805 thumb IMG 6808 thumb IMG 6815 thumb IMG 6816 thumb IMG 6819 thumb IMG 6820 thumb IMG 6830