F 18 kamratförening  

Evenemang på F18 Tullinge och/eller i kamratföreningen 2015.    

Datum Arrangör Aktivitet     Övrigt
Januari          
 9  C LSS  Årsredovisning      

 20

 F 18 kamratförening

 Styrelsemöte                  

     

 22

 F 18 kamratförening

 Fototräff kl 1800, Fd STRILS

     

 27

 F 18 kamratförening

 Fika-träff kl 1300-1500  

     

Februari

           
 10  F 18 kamratförening  Fika-träff kl 1300-1500        
 24  F 18 kamratförening  Fika-träff kl 1300-1500      
Mars          
  5  F 18 kamratförening  Styrelsemöte      
 10  F 18 kamratförening  Fika-träff kl 1300-1500      
 24  F 18 kamratförening

 Fika-träff kl 1300-1500

     
 26-27  F18 kamratförening

FV Ordförandekonf./LSS

     
April          
 7  F 18 kamratförening  Fika-träff kl 1300-1500      
 9  F 18 kamratförening  Styrelsemöte      
 21  F 18 kamratförening  Fika-träff kl 1300-1500      
 29  F 18 kamratförening  Deadline F 18 Kamraten nr 51      
 

Maj

         
 6  F 18 kamratförening  Fika-träff kl 1300-1500      
 7  F18 kamratförening  Årsmöte med lättare måltid      
 20  F 18 kamratförening  Fika-träff kl 1300-1500      
 26  F 18 kamratförening

 Styrelsemöte

 29  Försvarsmakten

 Veterandag

Juni          
 3

 F 18 kamratförening

 Fika-träff kl 1300-1500

     

 17-21

 Danmark  Nordiskt möte      
Juli          
  4  F7  FV Flygdag      
Augusti          
 12  F 18 kamratförening

 Fika-träff kl 1300-1500

     
 13  F 18 kamratförening

 Styrelsemöte

     
 22  SMKR

 Veteranmarsch

     
 26  F 18 kamratförening

 Fika-träff kl 1300-1500

     
 26-27  F 18 kamratförening

 Resa Österlens flygmuseum

     
Sep          
 9  F 18 kamratförening

 Fika-träff kl 1300-1500

     
 23  F 18 kamratförening

 Fika-träff kl 1300-1500

     
 24 F 18 kamratförening

Styrelsemöte  

     

Okt

         

 7

 F 18 kamratförening

 Fika-träff kl 1300-1500

     

 13-14

 HKV

 Veteranseminarium

     

 15

 F 18 kamratförening

 Styrelsemöte kl 1800                 

     

 21

 F 18 kamratförening

 Fika-träff kl 1300-1500

     

 21-22

 SMKR

 Centralt möte. Plats LedR

     

 24

 HKV

 FN-dagen

     
 31  F 18 kamratförening  Deadline F18 Kamraten nr 52
Nov          
 4  F 18 kamratförening

 Fika-träff kl 1300-1500

     
 18  F 18 kamratförening

 Fika-träff kl 1300-1500

     
 26  F 18 kamratförening  Utskick+Styrelsemöte kl 1700
 Dec          
 2  F 18 kamratförening  Fika-träff kl 1300-1500      
 16  F 18 kamratförening  Fika-träff kl 1300-1500      

Vet du någon aktivitet som saknas, flyttas eller blir inställd. Skicka ett mail till Thomas Lagman

F18kalender2004  F18kalender2005  F18kalender2006 F18kalender2007  F18kalender2008 F18kalender2009 F18kalender2011

 F18kalender2012 F18kalender2013 F18kalender2014