I föreningslokalen i gamla TL-tornet i kanslihuset träffas vi varannan onsdag kl 1300-1500 i veckor med udda veckonummer. Styrelsen hoppas att våra medlemmar kan komma och delge varandra händelser, minnen och historier från gamla F18. Det finns nu en del förbandstidningar, tidskrifter, flygböcker, foton, filmer, m m att ta del av. Styrelsen ser fram emot att vi gemensamt skall kunna hjälpas åt att identifiera personer/flygplan/händelser/tidpunkter på alla de insamlade foton som idag finns.

På denna sida kommer det succesivt överföras de bilder från Fika-träffarna som tidigare presenterats på "framsidan".

År 2013
thumb IMG 5326 thumb IMG 5587 1 thumb IMG 5742 thumb IMG 5743

År 2014
thumb IMG 5999 1 thumb IMG 6003 1 thumb IMG 6001 1 thumb IMG 6139 1 thumb IMG 6141 1 thumb IMG 6212 1 thumb IMG 6359 1 thumb IMG 6357 1 thumb IMG 6422 1 thumb IMG 6421 1 thumb IMG 6454 1 thumb IMG 6450 1 thumb IMG 6645 1 thumb IMG 6642 1 thumb IMG 6780 1 thumb IMG 6779 1 thumb IMG 6891 1 thumb IMG 7248 1 thumb IMG 7506 1 thumb IMG 7569 1 thumb IMG 7749 1 thumb IMG 7815 1 thumb IMG 7879 1 thumb IMG 1175 1 liten thumb IMG 7960 1 thumb IMG 8060 1 

År 2015
thumb IMG 8061 1 thumb IMG 8325 1 thumb IMG 8383 1 thumb IMG 8511 1 thumb IMG 8575 1 thumb IMG 8673 1 thumb IMG 8697 1 thumb IMG 8773 1 thumb IMG 8771 1 thumb IMG 8838 1 thumb IMG 8957 1 thumb IMG 9043 1 thumb IMG 9281 1 thumb IMG 9490 1 thumb IMG 9491 1 thumb IMG 9525 1 thumb IMG 9600 1 thumb DSCN5945 3 thumb IMG 9780 1 thumb IMG 9867 2 thumb IMG 0082 1 thumb IMG 0170 1 thumb IMG 9867 2 thumb IMG 0082 1 thumb IMG 0170 1

År 2016
thumb IMG 0277 1 thumb IMG 0320 1 thumb IMG 0429 1 thumb IMG 0489 1 thumb IMG 0566 1 thumb IMG 0647 1 thumb IMG 1705 3 thumb IMG 0815 thumb IMG 0959 1 thumb IMG 1111 1 thumb IMG 1112 1 thumb IMG 1587 1 thumb IMG 1589 1 thumb IMG 1648 1 thumb IMG 1693 1 thumb IMG 1770 1 thumb IMG 1771 1 thumb IMG 1975 1 thumb IMG 2051 1 thumb IMG 2052 1  

År 2017
thumb IMG 2228 1 thumb IMG 2226 1 thumb IMG 2278 1 thumb IMG 2299 1 thumb IMG 2300 1 thumb IMG 2328 1 thumb IMG 2390 2 thumb IMG 2438 1 thumb IMG 2441 1 thumb Fika 17 05 10 1 thumb IMG 2528 1 thumb IMG 2530 1 thumb IMG 2860 1 thumb IMG 2959 1 thumb IMG 2994 2 thumb IMG 3011 1 thumb IMG 3066 1 thumb IMG E3095 1 thumb IMG 2313 1

 

År 2018
thumb IMG 2425 1 thumb IMG 2424 1 thumb IMG 3322 1 thumb IMG 2432 1 thumb IMG 2431 1 thumb IMG 2460 1 thumb IMG 2459 1 thumb IMG 2531 1 thumb IMG 3540 1 thumb IMG 2884 1 thumb IMG 2966 1 thumb IMG 4073 1 thumb IMG 4195 2 thumb IMG 4073 1 thumb IMG 4195 2 thumb IMG 4195 22019
thumb IMG 3227 1 thumb IMG 3222 1 thumb IMG 3256 1 thumb IMG 3262 1 thumb IMG 3296 1 thumb IMG 3320 1 thumb IMG 3325 1 thumb IMG 3328 1 thumb IMG 3452 1 thumb IMG 3451 1 thumb IMG 3453 1 thumb IMG 3506 2 thumb IMG 3513 1 thumb IMG 3511 1 thumb IMG 3538 1 thumb IMG 3537 1 thumb IMG 3543 1 thumb IMG 3551 1 thumb IMG 3549 1 thumb IMG 3663 1 thumb IMG 3662 1 thumb IMG 3757 1 thumb IMG 3755 1 thumb IMG 3842 1 thumb IMG 3845 1 thumb IMG 3882 1 thumb IMG 3879 1 thumb IMG 3913 1 thumb IMG 3914 1 thumb IMG 3915 1 thumb IMG 3916 1 thumb IMG 3919 1 thumb IMG 3922 1

 

2020
thumb IMG 4034 1 thumb IMG 4040 1 thumb IMG 4077 1 thumb IMG 4076 1 thumb IMG 4103 1 thumb IMG 4102 1 thumb IMG 4136 1 thumb IMG 4137 1

 

2021
thumb IMG 8443 1 thumb IMG 8441 1 thumb IMG 8683 1 thumb IMG 8681 1 thumb IMG 8684 2 thumb IMG 8755 1 thumb IMG 8756 1 thumb IMG 8782 1 thumb IMG 8785 1 thumb IMG 8755 1

 

2022
thumb IMG 9191 1 thumb IMG 9260 1 thumb IMG 9421 1 thumb IMG 9448 1 thumb IMG 0080 1 thumb IMG 0107 1 thumb IMG 0193 1 thumb IMG 0194 2 thumb IMG 0257 1

 

2023
thumb IMG 0526 1 thumb IMG E0516 1 thumb IMG 0597 1 thumb IMG 0650 1 thumb IMG 0724 1 thumb IMG 0721 1 thumb IMG 0813 1 thumb IMG 0809 1 thumb IMG 0911 1 thumb IMG 0910 1 thumb IMG 0987 1 thumb IMG 0988 1 thumb IMG 1047 1 thumb IMG 1103 1 thumb IMG 1363 1 thumb IMG 1417 1 thumb IMG 1514 1 thumb IMG 1510 1 thumb IMG 1544 1 thumb IMG 1551 1 thumb IMG 1548 1 thumb IMG 1593 1