F 18 kamratförening  

Evenemang på F18 Tullinge och/eller i kamratföreningen 2018.    

Datum Arrangör Aktivitet     Övrigt
Januari          
 12   C LSS  Årsredovisning        
 17  F 18 kamratförening  Fika-träff kl 1300-1500       

 25

 F 18 kamratförening

 Styrelsemöte

 31  F 18 kamratförening  Fika-träff kl 1300-1500      

Februari

       
 14  F 18 kamratförening  Fika-träff kl 1300-1500
 22  F 18 kamratförening  Styrelsemöte      
 28  F 18 kamratförening  Fika-träff kl 1300-1500      
Mars          
 14  F 18 kamratförening  Fika-träff kl 1300-1500      
 22  F 18 kamratförening  Styrelsemöte      
April          
 5  f 18 kamratförening  Årsmöte med lättare måltid      
 10-11  SMKR  Representantskapsmöte      
 11   F 18 kamratförening  Fika-träff kl 1300-1500
 19  F 18 kamratförening  Konstituerande+Styrelsemöte      
 25  F 18 kamratförening  Fika-träff kl 1300-1500      
 27  F 18 kamratförening  Deadline F 18 Kamraten nr 57      
 

Maj

         
 9  F 18 kamratförening  Fika-träff kl 1300-1500      
 17  F 18 kamratförening  Styrelsemöte      
 23  F 18 kamratförening  Fika-träff kl 1300-1500
 29  Försvarsmakten

 Veterandag

Juni          
 12

 F 18 kamratförening

 Utskick F18 Kamraten nr 57

 14  F 18 kamratförening

  Styrelsemöte

     

 20

 F 18 kamratförening  Fika-träff kl 1300-1500      
Juli          
           
Augusti          
 9  F 18 kamratförening  Styrelsemöte      
 15  F18 kamratförening  Fika-träff kl 1300-1500      
 19  F 18 kamratförening

 Städdag

     
 25  Flygvapnet  Flygdag LSS/Uppsala Se här       
 29  F 18 kamratförening

 Fika-träff kl 1300-1500

Sep          
 12  F 18 kamratförening

 Fika-träff kl 1300-1500

 15  Försvarsmakten  Marinens dag, Berga Se här      

 20

 F 18 kamratförening

 Styrelsemöte

     
 26  F 18 kamratförening

 Fika-träff kl 1300-1500

     

Okt

         
 6  LedR  Regementets dag, Teleseum      
 9  F 18 kamratförening  Höstmöte      

 10

 F 18 kamratförening

 Fika-träff kl 1300-1500

     
 17  SMKR  Regionmöte Öst, Berga      
 19 - 20  Fredsbaskrarna  Veterantatoo Se här      

 24

 HKV

 FN-dagen

     

 24

 F 18 kamratförening

 Fika-träff kl 1300-1500

     
 25  F 18 kamratförening  Styrelsemöte kl 1800        
 31  F 18 kamratförening  Deadline F18 Kamraten nr 58
Nov          
 7   F 18 kamratförening

 Fika-träff kl 1300-1500

     
 21 F 18 kamratförening

 Fika-träff kl 1300-1500

     
 29  F 18 kamratförening  Styrelsemöte kl 1700      
 Dec          
 5  F 18 kamratförening  Fika-träff kl 1300-1500      
 6  F 18 kamratförening  F 18 KF JULBORD      
 14  F 18 kamratförening   Utskick F 18 Kamraten nr 58      

Vet du någon aktivitet som saknas, flyttas eller blir inställd.

F18kalender2004  F18kalender2005  F18kalender2006 F18kalender2007 
F18kalender2008 F18kalender2009 F18kalender2011
F18kalender2012 F18kalender2013 F18kalender2014 F18kalender2015

F18kalender2016  F18kalender2017