F 18 kamratförening  

Evenemang på F18 Tullinge och/eller i kamratföreningen 2021.    

Datum Arrangör Aktivitet     Övrigt
Januari          

 26

 F 18 kamratförening

 Styrelsemöte kl 1800

Februari

       
 23  F 18 Kamratförening  Styrelsemöte kl 1800      
Mars          
 18   F 18 Kamratförening  Styrelsemöte kl 1800      

April

         
 15  F 18 Kamratförening  Styrelsemöte kl 1800      
 29  F 18 kamratförening  Deadline 1, F 18 Kamraten nr: 63      
 Maj          
 29  Försvarsmakten

 Veterandag 

Juni          
 3  F 18 Kamratförening  Styrelsemöte kl 1800      
 10  F 18 kamratförening  Utskick 2, F 18 Kamraten nr:63      
Juli          
           
Augusti          
12 F18 kamratförening  Styrelsemöte kl 1800      
 18  F 18 kamratförening  Fika-träff kl 1300-1500       
 21  Flygvapnet

 Flygdag F21/Luleå

 inställd
 26  F 18 Kamratförening

 Invigning Hufvudstadsjakten

     
Sep          
 1  F 18 kamratförening  Fika-träff kl 1300-1500      
 4  F 18 Kamratförening  Flygdag NFF/F11, Nyköping       inställd
 15  F 18 Kamratförening  Fika-träff kl 1300-1500       inställd
 21  F 18 kamratförening

 Styrelsemöte kl 1800

     
 23   F 18 Kamratförening  Årsmöte med lättare måltid      
 29  F 18 Kamratförening  Fika-träff kl 1300-1500      

Okt

         
 13  F 18 kamratförening  Fika-träff kl 1300-1500      
 24  HKV  FN Dagen      
 27  F 18 Kamratförening  Fika-träff kl 1300-1500      

 30

 F 18 kamratförening

 Deadline 2, F 18 Kamraten nr 64

     
Nov          
 10  F 18 kamratförening

 Fika-träff kl 1300-1500

     
 18  F 18 kamratförening  Styrelsemöte kl 1800      
 24  F 18 Kamratförening  Fika-träff kl 1300-1500      
 Dec          
 9  F 18 kamratförening   JULBORD      
 16  F 18 kamratförening   Utskick 4, F 18 Kamraten nr 64      

Vet du någon aktivitet som saknas, flyttas eller blir inställd.

F18kalender2004  F18kalender2005  F18kalender2006 F18kalender2007 
F18kalender2008 F18kalender2009 F18kalender2011
F18kalender2012 F18kalender2013 F18kalender2014 F18kalender2015

F18kalender2016  F18kalender2017  F18kalender2018   

F18kalender2019  F18kalender2020