F 18 kamratförening  

Evenemang på F18 Tullinge och/eller i kamratföreningen 2024.    

Datum Arrangör Aktivitet     Övrigt
Januari          

 25

 F 18 kamratförening

 Styrelsemöte kl 1800

 31  F 18 Kamratförening  Fika-träff kl 1300 - 1500      

Februari

       
 14  F 18 Kamratförening  Fika träff kl 1300 - 1500       
 22  F 18 Kamratförening  Styrelsemöte kl 1800      
 28 F 18 Kamratförening  Fika-träff kl 1300 - 1500      
Mars          
 13  F 18 Kamratförening  Fika-träff kl 1300 - 1500
 19  F 18 Kamratförening Styrelsemöte kl 1800      

April

         
 11  F 18 Kamratförening  ÅRSMÖTE      
 16-17  SMKR  Representantmöte
 24  F 18 Kamratförening  Fika-träff kl 1300 - 1500      
 29  F 18 kamratförening  Deadline 1, F 18 Kamraten   nr: 69      
 Maj          
 16  F 18 Kamratförening  Styrelsemöte kl 1800
 22  F 18 Kamratförening  Fika-träff kl 1300 - 1500      
 29  Försvarsmakten  Veterandag      
Juni          
 11 - 16  SMKR  Nordiskt möte, Danmark      
 19  F 18 kamratförening  Utskick 2, F 18 Kamraten nr: 69 Kl 1000      
Juli          
           
Augusti          
15 F18 kamratförening  Styrelsemöte kl 1800      
 24  Flygvapnet

 Flygdag  F 17

 28  F 18 Kamratförening

 Fika-träff kl 1300 - 1500

Sep          
 11  F 18 Kamratförening  Fika-träff kl 1300 - 1500      
 19  F 18 Kamratförening  Höstmöte      
 25  F 18 Kamratförening  Avstämning SvMM avtal      
 25  F 18 kamratförening  Fika-träff kl 1300 - 1500      

Okt

         
 9  F 18 kamratförening  Fika-träff kl 1300-1500      
 17  F 18 Kamratförening  Styrelsemöte kl 1800      
 23  F 18 Kamratförening  Fika-träff kl 1300-1500      
 24  HKV  FN Dagen      

 31

 F 18 kamratförening

 Deadline 2, F 18 Kamraten nr   70

     
Nov          
 6  F 18 kamratförening

 Fika-träff kl 1300-1500

     
 20  F 18 Kamratförening  Fika-träff kl 1300-1500      
 25  F 18 kamratförening  Styrelsemöte kl 1800      
 Dec          
 5  F 18 kamratförening   JULBORD      
 17  F 18 kamratförening   Utskick 4, F 18 Kamraten nr   70      

Vet du någon aktivitet som saknas, flyttas eller blir inställd.

F18kalender2004  F18kalender2005  F18kalender2006 F18kalender2007 
F18kalender2008 F18kalender2009 F18kalender2011
F18kalender2012 F18kalender2013 F18kalender2014 F18kalender2015

F18kalender2016  F18kalender2017  F18kalender2018   

F18kalender2019  F18kalender2020  F18kalender2021 F18kalender2022   F18kalender202