Hej F 18 Kamrater

Nu har jag satt mig ner och skall försöka teckna ner lite av vad vi gjort under 2020 och in i 2021. Det var ju ett tag sedan vi hade kontakt och då menar jag det fysiska föreningsmötet. Men vem kunde ana att den pandemi som startade i början av 2020 skulle pågå och fortsätta även under våren 2021 och kanske ända fram till sommaren. Jag hoppas att ni ändå har fanan i topp och kan härda ut ett tag till innan vi kan mötas och ha ett föreningsmöte.

Pandemin har också medfört att vi har blivit ytterligare digitaliserade. Genom nyttjande av videokonferenssystem som MS Teams så har vi kunnat genomföra styrelsemöten och andra typer av möten med mera. Det har dock kostat föreningen en del då vi tvingats inhandla en del utrustning för ändamålet och utrusta föreningslokalen med. Vi får nytta av detta även i framtiden då det kan behövas i samband med långväga kontakter. Regionföreträdarna kommer förmodligen att nyttja detta vid extramöten inom regionen.

I F 18 Kamraten nr 61 och 62 kan ni läsa och se vad vi gjorde under 2020. Trots pandemin så har vi hunnit med en hel del verksamheter och då är det i huvudsak vi inom styrelsen som arbetat. Vi har träffats en hel del i vår lokal och planerat och vi har även arbetat intensivt med flygarmonumentet Kungl. Hufvudstadsjakten. Vi har också gjort en hel del arbete utomhus. Det har varit kul, men mycket tid har vi fått lägga på olika projektdelar. Nu finns flygarmonumentet på plats, men kvar är informationstavlan som skall sättas upp bredvid sponsorstenen. Informationstavlan är fortfarande under tillverkning på Westermalms Metallgjuteri AB. Därefter kan vi börja planera för en invigning. Nämnas kan också att kamratföreningen fick 73 nya medlemmar i samband med projekt Flygarmonumentet och de flesta boende i Tullingeområdet.

Vi räknar med att invigning skall kunna ske i augusti eller september. Vi kommer inte att genomföra en invigning förrän restriktionerna har upphört då vi kan samla alla medlemmar och boende i närområdet med flera. Den officiella invigningen avslutas med en buffé i biograf Sländans lokaler. Då det är ett begränsat antal platser för matgäster blir det först till kvarn. Detaljerat program och datum kommer att finnas på föreningens hemsida www.f18.se så fort folkhälsomyndigheten släpper på restriktionerna. I samband med invigningen kommer vi ta fram en tidning (kommer att finnas för försäljning = sponsring till projektet) som redovisar allt arbete med flygarmonumentet. Vi visar allt från idé till färdigt monument.

Det kommer inte att bli något årsmöte under första halvåret 2021 utan det planerar vi till den 23 september. Vid mötet kommer förre flygvapenchefen generalmajoren Mats Helgesson att kåsera över sitt flygarliv. Handlingar inför årsmötet finns tillgängliga hos sekreteraren och den som önskar kan meddela oss så sänder vi ut underlaget via mejl. Kallelse med underlag kommer att sändas ut under augusti inför årsmötet i september.

Vi har påbörjat ett arbete med att återbörda den runsten som fanns vid torpet Spåntorp och som flyttades till Tumba och företaget DeLavals område i samband med att flottiljen skapades. Anledningen till detta var att runstenen skulle hamna innanför flottiljens staket. Tanken var att den skulle få en mer framträdande plats, men den hamnade tyvärr bakom Hamra gårds ladugård.

Vi kommer att via Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet begära att få flytta tillbaka stenen till platsen där den en gång restes. Vi vill att kommuninnevånarna skall kunna ta del av runstenen på den plats den en gång restes.

I mars bilade Leif Ström och Thomas Hillemar till Flygvapenmuseet i Linköping och hämtade de fyra ACRO DELTAS J 35B modellerna som en gång hängde i utställningshallen. Vi har ett låneavtal med museet och vi kommer att visa upp modellerna inom bevarandeområdet på Tullinge (Biograf Sländan, ICA NÄRA Riksten och föreningslokalen). Skalan på modellerna är 1:9 (1,50 m långa). Projektet ingår, som så många andra verksamheter vi genomför, i vårt arbete med folkförankring. Vi vill med dessa verksamheter koppla ihop F 18 och hembygden och dess betydelse för att stärka bland annat Försvarsmakten. Så fort det blir tillfälle kommer vi att börja hänga upp modellerna. Då de är gjutna i plast så är de relativt lätta att hantera. Trots att de förvarats i förråd i många år var de riktigt bra välhållna.

Någon officiell veterandag den 29 maj kommer inte att genomföras i traditionell mening på Gärdet. Det blir i stället digitalt och går att följa på Försvarsmaktens hemsida på följande adress http://www.forsvarsmakten.se/veterandagen.

Våra fikaträffar kommer att få anstå till efter sommaren. Vi hoppas restriktionerna släpper och vi kan genomföra den första träffen 18 augusti eller 1 september, så bevaka kalendariet på vår hemsida. Håll uppsikt!

2021 års flygdag kommer med stor sannolikhet att genomföras i Luleå på F 21. Om möjligt kommer vi att ha någon form av representation på detta event. Någon gemensam transport eller liknande har vi inte hört eller fått någon information om. Håll ögonen öppna på vår hemsida där information kommer att finnas.

Nyköpings Flyghistoriska Förening kommer att ha öppet hus på museet den 5 september. De kommer att fira 80 år sedan F 11 bildades och 30 år sedan museet öppnade. Det är fri entré samt en officiell invigning av JAS 39 Gripen simulatorn. Det kommer också att bli lite buller i luften.

I Uppsala blir det organisationsförändringar som påverkar oss i föreningen. Flygvapnet får en ny flygflottilj, F 16, som kommer att bli garnisionsförband i Uppsala efter Luftstridsskolan. Vi kommer att få F 16 som nytt värdförband vilket medför att vi skall förhandla fram en ny överenskommelse. Arbetet påbörjas efter sommaren och flottiljen skall vara färdig för att verka operativt från den 1 januari 2022.

Styrelsen har anmält till Chefen för Luftstridsskolan, överste Robert Nylén, att vi gärna vill ställa upp och synas i samband med olika aktiviteter på förbandet. Nu när det är värnpliktsutbildning vill vi gärna göra något som stärker banden mellan kamratföreningen och de värnpliktiga men även anställda officerare och civila genom att tilldela någon form av gratifikation till någon som utfört något utöver det vanliga. Vi kommer också anmäla att vi vill bli engagerade i det nu pågående arbetet med projekt Folkförankring som startats upp av Försvarsmakten.

Riksförbundets regionala möte kommer att genomföras under hösten med representation från föreningens styrelse.

Vi fortsätter med vår samverkan med Rikstens skola så snart restriktionerna släpper. Vi vill gärna genomföra de planerade projekten samt att dela ut stipendier till avgångsklasserna. Vi har redan fått en förfrågan om att ta hand om 86 andraklassare som under senvåren startar upp sitt projektarbete kring Rikstens historia.

F 18 Kamraten kommer ut med ett jubileumsnummer i juni. Det är nu 75 år sedan flottiljen etablerades på Tullinge. Vi uppmärksammar detta i nr 63 av tidningen. Under året kommer vi att binda in alla tidigare nummer av F 18 Kamraten i bokform. För detta har vi ett nummer av alla de tryck och tidningar som kommit ut sedan starten 1984. Vi saknar några årgångar och vi skulle behöva ha några bläddringsexemplar för dem som av historiska skäl behöver läsa numren. Av den anledningen skulle vi vara tacksamma om du har något eller några nummer att undvara för detta ändamål och lämna in eller sända dem till oss.

Julbordet har vi i biograf Sländans lokaler med föredragshållare inplanerat den 9 december. Detaljer kring aktiviteten kommer med utskick under augusti. Kontrollera även på vår hemsida.

Ni som inte har sänt in en anmälningsblankett till föreningens styrelse där alla era kontaktuppgifter framgår vill vi att ni gör detta så snart som möjligt. Då vi vid flera tillfällen framöver kommer att gå ut via mejl är det viktigt att vi har era kontaktuppgifter. Anmälningsblankett finner ni på vår hemsida.

Jag vill också påminna alla som ännu inte har betalat medlemsavgift för 2021 att göra detta. En förutsättning för att vi skall kunna ha aktiviteter och andra event är er inbetalda medlemsavgift. En inbetald medlemsavgift är också nödvändig om du önskar vår medlemstidning och all annan information som sänds ut via mejl eller post.

Håll dig uppdaterad genom att besöka vår hemsida www.f18.se

Ta väl hand om dig och dina anhöriga. Jag hoppas pandemin klingar av så att vi alla åter kan träffas i samband med fikaträffar och andra aktiviteter.

Med detta vill jag och övriga i styrelsen framföra en önskan om en skön vår samt en tidig sommarhälsning.

Gunnar Persson
Gunnar Persson
Ordförande