På denna websida hittar du information om Flygflottiljen F18, Tullinge

Minne från Flyguppvisningsgruppen ACRO Deltas

Den 1 juni monterades en flygplanfena från en J 35B Draken, målad med logotypen ACRO Deltas i gul färg, på det fundament som sattes upp i februari 2023. Den kommer att lackas, få ett fenpitotrör, montera plåtarna som fanns från fenan mot flygplanet samt att ta fram och montera en informationstavla.

                     

                                 Årsmöte 2023.
      thumb IMG 0882 thumb IMG 0881 thumb DSC 9000 thumb DSC 9003

Nu har vi genomfört vårt årsmöte. Som brukligt är startade vi mötet med att på sedvanligt sätt samlas vid vår minnessten kl 1615 där lade vi ned blommor och höll en tyst minut för de kamrater som inte längre finns ibland oss. Efter samlingen vid minnesstenen tog fanförarna täten följd av vår Röda Drake kanslivägen förbi KAS/M och matsalen oss till Bio Sländan. Denna aktivitet är mycket uppskattad av de boende och alla barn i området. 

Årsmötet genomfördes i Bio Sländan (före detta STRILS/TAST) där 28 kamrater deltog. Efter årsmötet fick vi en god inblick i vad som just nu pågår på bland annat F 16 av C F 16 överste Pernille Undén. Det blev information om organisationen, gällande ÖB uppdrag i stort och om pågående övning Aurora 23. Vi är väldigt tacksamma för att C F 16 under rådande omständigheter som övningar/m m avsätter tid för att delta. Efter föredraget intogs en utmärkt middagsbuffé i anslutning till filmsalen.

                
  
F 18 Kamratföreningens JULBORD 2022.

Vi samlades som brukligt i bio Sländans lokaler i före detta STRILS-byggnaden. På grund av sjukdom fick vi hastigt planera om till annan föredragshållare. Med mycket kort varsel lyckades vi engagera F 8 Kamratföreningens sekreterare Anders Eklund som höll ett alldeles utmärkt och uppskattat föredrag om Flyget på Barkarby inför drygt 30 deltagare. Efter föredraget förlänades Pär Lindkvist kamratföreningens förtjänstmedalj i brons för hans insats tillsammans med sina medarbetare i projekt Hufvudstadsjakten 

Efter föredraget samlades vi för lite mingel innan det blev dags att inta Ingegerds utmärkta julbord. Det blev också ett lämpligt tillfälle att premiärvisa vårt nya 48-sidiga magasin som i ord och bilder beskriver vårt nu genomförda projekt Hufvudstadsjakten. Den kommer att skickas ut tillsammans med F 18 Kamraten innan julhelgen.

 thumb DSC 8728 thumb DSC 8734 thumb DSC 8732 thumb DSC 8748 thumb DSC 8753

 

Höstbesök på RIDDARHUSET 24 november
   DSC 8663 

Vid den av Kamratföreningen anordnade guidad turen till Riddarhuset den 24 november blev vi 30 personer som hörsammat detta. Vi fick några timmars intressant guidning av Oscar Langenskiöld som var mycket kunnig och medryckande i sin beskrivning av Riddarhuset. 

 

Försvarsmakten flygdag 2022.

Lördagen den 27 augusti var F 18 Kamratförening på plats vid F 16 och kunde där informera om vår verksamhet och ge alla besökarna möjlighet att införskaffa några av våra profilprodukter. Kenneth Näslund kunde vid ett antal gånger under dagen starta upp och taxa med den Röda Draken och som var mycket uppskattat. Vi var flera medlemmar på plats som under dagen tog ansvar för våra aktiviter i och kring vårt tält. 

  thumb P1280927 thumb Pias bild thumb IMG 0068

ÅRSMÖTET 2022 är nu genomfört.
F18 Kamratföreningens årsmöte 2022 är nu genomfört och där vi på sedvanligt sätt samlades vid vår minnessten och lägga ned en blombukett och att med en tyst minut hedra våra kamrater som inte finns ibland oss längre. Därefter tog vi oss till STRILS/TAST med våra fanor tågande efter Kenneth Näslunds MC 77-doftande J 35B-modell för att genomföra årsmötet.
Efter vårt möte fick vi lyssna på ett mycket uppskattat föredrag av Kung Carl XVI Gustavs stabschef, generallöjtnant Jan Salestrand då han berättade om monarkin och hovet.
 Därefter avslutades mötet som sedvanligt med Ingegerds goda buffè.

           
   
   

 Veteranklubben ALFA
Den 26 januari besöktes vi av en grupp från Veteranklubben ALFA/Järfälla till fd STRILS-byggnaden där vi under några timmar informerade om F 18 historia och de olika verksamheter som har bedrivits inom flottiljområdet och om Kamratföreningens historia och aktiviteter/projekt. Efter att avnjutit en god lunchbuffè förevisade vi vårt F 18 Flottiljrum där flera av besökarna kunde identifiera objekt som de på olika sätt kommit i kontakt med i sitt yrkesliv. Precis som många av våra tidigare besökare så var de väldigt förvånade och imponerade av allt som finns att se i denna byggnad.
  

                        JULBORDET 2021
Vårt traditionsenliga julbord är nu genomfört!
Torsdagen den 9 december samlades 30 F 18 kamrater som brukligt i bio Sländans lokaler där förre Flygvapenchefen generalmajor Mats Helgesson berättade om sitt flygarliv och sin tid som flygvapenchef. 
thumb DSC 7916 thumb DSC 7921 thumb IMG 8857 thumb IMG 8859 thumb DSC 7939

Efter ett alldeles utmärkt föredrag tilldelades Mats Helgesson en försenad F 18 Kamratförenings förtjänstmedalj och Torbjörn Rehnström kunde denna kväll närvara och ta emot tavla och diplom som vår senaste hedersmedlem (Nr: 8). Efter en stunds mingel och möjlighet att ta del av allt det intressanta som idag finns i fd STRILS/TAST-byggnaden så  var det dags att inta allt det fina och goda som fanns på Ingegerd och Görans härliga julbord.
Styrelsen

  ÅRSMÖTET 2021

 Årsmötet genomfördes den 23 september och startade vid minnesstenen där det hölls en tyst minut för våra tidigare arbetskamrater som inte finns bland oss längre. Sedan tågade vi efter fanorna upp till Bio Sländan (före detta STRILS/TAST) där årsmötet genomfördes och där 21 medlemmar deltog. Efter mötet berättade översten Robert Nylèn om sitt liv i försvarsmakten och därefter serverades en buffè.


 


Invigning av Flygarmonumentet.

Invigningen genomfördes den 26 augusti och startade med att dragonmusiker med hedersgäster vandrade fram efter den röda Draken som taxade fram och körde ett varv runt monumentet. Kl 1700 var det planerat att Team 50 med sina fem SK 50 skulle genomföra en flyguppvisning. Men på grund av regnet och den låga molnbasen fick denna programpunkt utgå. Efter invigningstal av ordförande, stf FVC, C LSS tog fanbärarna och den röda Draken täten och tog hedersgästerna och de som anmält sig till middagsbuffèn till STRILS/Biograf Sländan.                               

Flygarmonumentet Kungl. Hufvudstadsjakten

Liten film på uppmonteringen av minnesmärket Kungl. Hufvudstadsjakten finns nedan. Bilden på röda draken var från sista flygningen av Hufvudstadsjakten 1985
Bra artikel skriven av tidningen Mitti finns här

Fredagen den 2 oktober 2020 kl 1000 anlände lastbilen från Westermalms Metallgjuteri med flygplanmodellerna. Varje modell (skala 1:6) med stolpe och fästplatta väger ca: 200 kg/st och är gjutna i aluminium. Gjutpluggarna som tagits fram av vår eminente modellbyggare Kenneth Näslund. Efter ca: en timma så var roten på plats och vi kunde konstatera att vi i de olika momenten då det varit fråga om att ansätta stig- och bankningsvinkel samt höjdseparation lyckats väl.

 

Acro Deltas-modeller har nu hängts upp i ICA Nära Riksten

P1080458 mindre
       P1080388 mindre

P1080396 mindre

       

   

                                 

                                             INFORMATIONSTRÄFF MED JULMIDDAG

 1. Vid vår julmiddag torsdagen den 5:e december 2019 var det ett 40-tal medlemmar som fick höra Överste Björn Olsson bl. a berätta om den svenska insatsverksamheten i Mogadishu, Somalia där han under 13 månader var placerad som ställföreträdande chef för EUMT Somalia (European Union Training Mission in Somalia). Det var ett mycket intressant och väl genomfört föredrag som visade på svårigheter, risker och utmaningar vid en mycket komplex insats.
  Tidigare var han under många år verksam inom fallskärmsjägarna (genomfört 3500 hopp så han har därmed många flygtimmar) som chef FJS (1998 - 2001). Hans senaste tjänstgöring var som chef för Hemvärnets StridsSkjutskola (HvSS) i Vällinge.
       

  IMG 3944 1   IMG 3959 1       
  Efter en stunds mingel var det dags att ta för oss av Ingegerds goda julmat med tillbehör. Det blev mycket prat vid borden om "kommer du ihåg...", då vi mindes de gemensamma upplevelser vi haft på plats där allt nu förändrats. Det är då man på nytt påminns om bristen på fotografier från den aktiva tiden.
  thumb IMG 0949 1 thumb IMG 0948 1 thumb IMG 0950 1 thumb IMG 3948 thumb IMG 3949 thumb IMG 3953 thumb IMG 3958 thumb IMG 3955
  Vår hedersmedlem och förre flygvapenchefen Sven-Olof Olson tackade Ingegerd och Göran Hesselgren med en fantastisk historia.   
                         
                                                                                              

                                                                            HÖSTMÖTE      

  Vid vårttmöte den 10 oktober 2019 kåserade vår hedersmedlem Generalmajor Bert Stenfeldt för ett fyrtiotal medlemmar kring Swedish Airforce Historic Flight (SwAFHF) och sitt långa och mycket intressanta liv som flygare och de olika chefsbefattningar han haft som bland annat varit chef för Första flygeskadern, flygstabschef med mera. Han är sedan tretton år också ordförande för SwAFHF och driver detta projekt med stor entusiasm. 
  thumb IMG 5867 1thumb IMG 5865

  Till höstmötet ställde Einar Jonsson upp sin imponerande jetmotordrivna JA 37 VIGGEN-modell (skala 1:8) för beskådning. Mycket uppskattat inslag. Einar har varit flygande reservofficer (1959 - 1973) i FV och mest flugit J32 Lansen.

                        Besök på Robotmuseet i Arboga

  Vi var 16 medlemmar som den 11 september gjorde en resa till detta mycket sevärda museum. Det har under tiden sedan invigningen 1997, då med i huvudsak olika robotar, utökats med en mängd olika typer av flygmotorer, simulatorer- och strilkomponenter. Flera av oss passade också på att prova att flyga i deras J 35 Draken simulator. I ett rum har man med hjälp av en imponerad bildutställning åskådliggjort CVA:s uppbyggnad och verksamheter under åren1926 - 1997.
  Dagens besök var mycket uppskattat men dock tidsbegränsat vilket gjorde att flera uttalade sig villa göra ett återbesök.
   


 2.                     Flygmaterielförråd/Säkmat.

  Nu har byggnad 116 rivits för att ge plats åt fem nya flerbostadshus med totalt ca 75 lägenheter.

  Se vidare under Rivningar.  

                          Årsmöte 2019     

F18 Kamratföreningens årsmöte genomfördes torsdagen den 4 april.
IMG 4560

Mötet startar Vi med att på sedvanligt sätt samlas vid vår minnessten för nedläggning av blommor  och hålla en tyst minut för de kamrater som inte längre finns ibland oss. Därefter tog vi oss till STRILS/TAST tågande efter Kenneth Näslunds MC 77-doftande J29-modell av Gul Rudolf.
                

Efter årsmötet höll Ulf Dalöf från Swedish Air Force Historic Flight (SwAFHF) ett mycket intressant föredrag om deras omfattande flygverksamhet till Ulfs underbara flygbilder.

Efter föredraget samlas vi och intog en gemensam middag. 

                                SK 60-modell.

Den 6 december 2018 levererade våra fantastiska modellbyggare Bengt Kreuger och Kenneth Näslund en SK 60-modell i skala 1:8. Det är flygplanindividen 60131 som var den enda SK 60 som tillhört F 18.

Julmiddag
Torsdagen den 6 december kl 1700 samlades vi i STRILS foaje för lite mingel innan det kl 1730 blev dags att ta plats i filmsalen för att lyssna på kvällens föredragshållare. JAS 39-piloten Peter Elison informerade om flygförarens vardag, utbildning och framtiden i flygvapnet.   
Sedan var det dags att inta Ingegerds goda julbuffè. Det fanns även tid för att bl a få lite nostalgifeeling i "F 18 flottiljrum" och att i de andra lokalerna ta del av ett biograftekniskt museum.

 1. Höstmötet den 9 oktober
 1.           FÖRSVARSMAKTENS FLYGDAG  
 2. Flygdagen vid Luftstridsskolan/LSS den 25 augusti på Uppsala garnison blev en riktig succè med ca 140000 besökare. Kamratföreningen fanns på plats och kunde informera om vår verksamhet till många intresserade och varav flera blev nya medlemmar. Vi passade även på att sälja vår mycket uppskattade bok "Riksten och Kungl. Södertörns flygflottilj" . I vårt tält fanns också en välkänd J 35B-modell "Petter Röd" till beskådning och som även passade på att göra ett antal motorstarter och taxning under dagen.  
 3. Program: Se här
                P1040608
                Foto: Thomas Lagman

 1.     IMG 3492  

                               ÅRSMÖTE 2018
  Den 5 april började vi traditionsenligt med samling vid vår minnessten nedanför kanslihuset kl 1615 för att lägga ned en blomsteruppsättning till minne av våra kamrater som inte finns längre. Då det varit tjäle i marken har uppsättning av nya stolpar och kedjor runt minnesstenen inte kunnat utföras. Invigningen flyttas fram till ett nytt lämpligt datum. Efter ceremonin vandrade vi till STRILS/TAST filmsal där årsmötet genomfördes med start kl 1645.

  Efter årsmötet höll Öv Mats Johansson, Chef FMUndSäkC (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum) i Uppsala ett mycket intressant föredrag om verksamheten i Försvarsmakten och Uppsala. FMUndSäkC tillgodoser hela FM behov av kompetens, metodik och teknik inom underrättelse- och säkerhets-tjänst, samt inom flera språk förutom engelska.

  Efter föredraget samlades vi och intog en gemensam buffé.
                          FVRF besök hos F 18 Kamratförening
  Söndagen den 10 december hade föreningen nöjet att få besök av ett 10-tal vuxna medlemmar som en del i deras årsavslutning. Vi fick möjlighet att informera om föreningen och om den verksamhet som bedrivits på Kungl. Södertörns Flygflottilj och FV Södertörnsskolor och de byggnader som en gång funnits inom flottiljområdet. En kort rundvandring genomfördes i samband med att vi tog oss till STRILS-byggnaden för att visa vårt F 18 Flottiljrum. Som avslutning intogs en jultallrik i vår föreningslokal.


thumb IMG 3223    thumb IMG 3222

JULBORD den 7 december   

JULBORDS-premiär i föreningens regi ägde rum i fd STRILS lokaler. Brigadgeneral Anna Eriksson (Försvarsmaktens Ledningssystemchef) inledde med att berätta om sig själv och karriären i Försvarsmakten och tiden hon tillbringat på olika utbildningar vid F 18. Informerade sedan vidare om ledningssystemresurser på olika nivåer på ett illustrativt och övergripande nivå samt var väldigt tydlig på det förhållningssätt hon förväntade sig av sina underställda som var MOD, ÖDMJUKHET och TILLIT. Efter en stunds mingel och möjligheter besöka bland annat vårt F18 Flottiljrum där vi nu hängt upp vår senaste flygplanmodell, SK 50 (skala 1:8), var det dags för 50 personer att intaga ett fint julbord iordningställt av Ingegerd och Göran. Detta blev en väldigt trevlig och fin årsavslutning på föreningens aktiviteter.
  thumb DSC 3337 thumb DSC 3351 thumb DSC 3327

 

Vid vår Fika-träff den 25 oktober berättade Peter Hallberg, till ett utmärkt bildspel, hur han tillsammans med en handfull personer och ett hårt arbete lyckades starta Botkyrka Flygklubb 1971 och som kom att bli en av landets största flygklubb innan den tyvärr blev tvingad att flytta från Tullinge 2006. Peter var klubbens första ordförande från 1971 till 1975 då Åke Christiansson tog över ordförandeskapet.

                

 

                    Filmafton den 19 oktober kl 1800.

I biografen SLÄNDAN i fd STRILS-byggnaden visades det en film från Botkyrka FlygKlubbs flygdag år 1992 och där huvudattraktionen var Blue Angels flyguppvisning de genomförde på F18/Tullinge (ca: 30 min). Sedan ytterligare en film (ca: 30 min), filmad och redigerad av Thomas Lagman, om hur medlemmar ur F 18 Kamratförening renoverade en J 35B Draken (35221). En renovering som det tog drygt två år att genomföra.
Efter filmvisningen serverades en lättare måltid/buffé för de ca: 40 personerna som anmält sig.

                                  

         Kamratföreningen  genomförde en resa till
 Skavsta Nyköpings Flyg & Motordag den 3 september.

 

 P1020769 resize

P1020656 resizeP1020670 resizeP1020702 resizeP1020720 resize

 Många besökare trotsade det regniga vädret och fick se många fina flyguppvisningar med J29 Tunnan, J32 Lansen, J35 Draken, SK 60, J28 Vampire, Spitfire, Mustang, SK 50, SK 16, B17, DC 3 Daisy, Sukhoi. Även helikoptrar, fallskärmshoppning och modellflyg.

Många veteranfordon paraderade på vägen framför museet.
Ytterligare bilder finns att se här

 

                                                           Veterandagen 2017
Måndagen den 29 maj hyllades Sveriges veteraner vid det nationella veteranmonumentet Restare utanför Sjöhistoriska museet på Djurgården i Stockholm.
    
 

                                        ÅRSMÖTE 2017
Traditionsenligt var det samling vid minnesstenen för nedläggning av blommor.
Årsmötet hade i år samlat 32 medlemmar som sedan några år genomförs i STRILS/TAST filmsal. Efter årsmötet serverades en buffè.


            

 

                    

          

Mer information från minnesceremonin här


Informationsträff med middagsbuffé.

Den 31 januari 2017 hade kamratföreningen nöjet att välkomna Chefen för Luftstridsskolan, Översten Anders Persson, att informera ett 40-tal medlemmar om Luftstridsskolans verksamhet och tankar kring en ny flottilj samt vad den pågående ledningsutredningen med ny organisationsstruktur för Försvarsmakten och vad det skulle komma att innebära för Flygvapnet.


Minnesceremoni.

2016 firade Flygvapnet 90 år och detta uppmärksammades genom att Flygvapenchefen, generalmajor Mats Helgesson besökte alla nedlagda flottiljer och dess kamratföreningar under hösten.
Vid F18 genomfördes en minnesceremoni den 19 augusti med fanborg och hedersvakt vid minnesstenen. 


Till Flygvapenbloggen

 

Årets huvudflygdag - Malmen/Linköping genomfördes
27 och 28 augusti 2016.
 

Mer information om den folkfest det blev finns här

 

Veterandagen 2016.
Genomfördes den 29 maj vid veteranmonumentet intill Sjöhistoriska museet. F18 Kamratföreningen var på plats.

               
 
  
Besök på Österlens flygmuseum.
Den 26 och 27 augusti 2015 var det 7 medlemmar som deltog, i den sedan tidigare annonserade resan till museet, för att se hur vår J35B Draken (35221) hade omhändertagits samt se hur åtagandet av installationerna av bl a EBK, återmontering av cockpitinredningen, m m genomförts.

                              thumb DSC04249 1    thumb IMG 9398    thumb IMG 9408
 
 
 Den 15 augusti 2015 arrangerade Tullinge modellflygklubb ett jetmeeting på F 18 bana 06.
Det blev lyckat. Röda modelldraken taxade på banan och en rote Gripen kom och flög över fd F 18
Se en liten  film  här
 

Veterandagen 2015.
Genomfördes den 29 maj vid veteranmonumentet intill Sjöhistoriska museet. F18 Kamratförening var på plats med sin förbandsfana för första gången i ett fint men blåsigt väder.

 thumb IMG 2072 thumb IMG 2064 thumb Veterandagen 29 maj 2015 F1810 thumb Veterandagen 29 maj 2015 F184  

 

 

  ÅRSMÖTE 2015.

    Inför årsmötet samlades deltagarna traditionsenligt  vid minnesstenen för nedläggning av blommor och hålla en tyst minut för att hedra de kamrater som inte längre finns ibland oss.
                                             thumb IMG 8885
    thumb IMG 7597 
Årsmötet hölls i filmsalen i fd STRILS med deltagande av nästan 40 medlemmar. Efter mötet berättade Alvar Nyrén, divisionschef för Hufvudstadsjakten, om sin tid på Tullinge samt Petter Röd verksamhet. Alvars beskrivning och bilder av den omfattande verksamhet och händelser, såväl i luften som på marken, var mycket uppskattat. 
                                                           thumb IMG 2601
Innan det var dags för årsmötesbufféen så bjöds mötesdeltagarna att komma ut på parkeringsplatsen där Kenneth Näslund startade upp jetmotorn i sin J35 Petter Röd-modell. Bl a fick Alvar Nyrén hålla emot vid gaspådrag.

   
                                                           thumb IMG 8865

 

                 

                                thumb IMG 5011
                             Film- och fototräff 22 januari.

Till vår film- och fototräff denna kväll i fd STRILS filmsal kom det ett drygt femtiotal personer trots det vanskliga väglaget. Det var medlemmar från F18 KF, SFF, TMF och ett antal lokalt boende med stort F18-intresse.
Det visades den utannonserade filmen om verksamheter vid Flygvapnets Södertörnsskolor under perioden 1974 – 1985 av Gunnar Söderberg samt en instruktionsfilm om närstrid utförd av den grupp som fanns vid F18 under 1950-talet. Efter nästan två timmars film lät de flesta sig väl smaka av kaffe och smörgås från det nyöppnade caféet och där det fortsatt diskuterades gamla minnen.

                              thumb IMG 8297


                 
ÅTERINVIGNING AV MINNESSTENEN

IMG 6800
Idag torsdagen den 22 maj återinvigdes vår minnessten på sin nya plats och samtidigt uppmärksammades kamratföreningens 30-åriga verksamhet. Chefen för Flygtaktiska Staben Brigadgeneral Gabor Nagy invigningstalade och vår förre flygvapenchef Genlt Sven-Olof Olson höll ett jubileumstal vid den efterföljande bufféen i Riksstens skola. Delar av Livgardets dragonmusikkår deltog under ceremonin.
 
10 min sammandrag av invigningen finns här
 
   
Flygbild från 50-talet när F 18 höll på att byggas upp
Klicka i bilden för att se hur det såg ut för 60 år sedan
 
thumb F18-bana-50talet
Helikopterbild från 2012 över F18 området
Tullinge2012-05-03-liten
Flygfoto över F18 från 2013
Flygbild F18 2013 1

F 18 får inget minnesmärke

Bilden är tagen i samband med lastning av 35221 inför transporten till Österlens Flygmuseum den 16 november 2011.

img_4301-mindre

Fpl 35221 utanför Österlens flygmuseums utställningshall juni 2012.
IMG 4077

F 18 Kamratförening har arbetat med projekt 35221 sedan hösten 2008. Målet var att kunna sätta upp planet på en pelare inom kasernområdet på Tullinge.
Planet
skulle bli ett minnesmärke över Flygvapnets tid på Tullinge. F 18 var då en av de stora arbetsgivarna i Botkyrka och satte bokstavligen samhället på världskartan. Jaktflottiljen var ett mycket viktigt förband under det kalla kriget som skydd för huvudstaden och kustflottan som opererade ute över Östersjön. 
Till projektet har ett stort antal sponsorer bidragit ekonomiskt för att vi skulle kunna slutföra och sätta upp planet på pelare. Botkyrka kommun erbjöd kamratföreningen en plats som ligger långt utanför kasernområdet. Vi var naturligtvis tvungna att acceptera denna plats om projektet skulle genomföras. Tiden förflöt och det kom inga signaler som antydde att det fanns något intresse från kommunens sida att få upp minnesmärket. Vi fick också reda på av kommunstyrelsens ordförande att det inte heller fanns något medborgarintresse av ett sådant minnesmärke. Kasernområdet skulle dessutom avmilitariseras och inga militära inslag skulle få finnas inom detta område.
Vi hoppas att allmänheten, våra medlemmar, sponsorer och andra samarbetspartner ska ha förståelse för att projektet inte kunde fullföljas såsom det var tänkt. Vårt flygplan, en J 35 B Draken finns endast i två exemplar i världen. Många intressenter har hört av sig och varit intresserade av att få ta hand om flygplanet. F 18 Kamratförenings styrelse beslutade att planet återgår till den ursprungliga ägaren, Flygvapenmuseum (FVM) i Linköping. Då det för närvarande inte finns plats på FVM transporterades planet till Österlens Flygmuseum där det kommer att placeras inomhus tillsammans med flera andra drakenflygplan. Museet är det enda i sitt slag med en stor samling av olika drakenmodeller, vilka de har specialiserats sig på.

Innan flygplanet flyttades bort från Tullinge så gjorde Mr Cap en lackbehandling se mer här

 Fler bilder från den 16/11 finns hos Svensk flyghistoriskt förening
  
Nedan en liten filmsnutt från den 16/11 2011
         
 
10 mila orientering arrangerades på bana 06
Vi i kamratföreningen  deltog genom att visa upp 35221 och sälja böcker
IMG_3106-mindre
Artisten Dogge Doggelito uppträdde på 10 mila
IMG_3121-dogge
Tullinge modellflygare med Patrik Gussarv tog flygbilder över området
P1170429-bana06
Fler fina bilder från 10 mila helgen finns här

http://www.benkar.se/foto/galleri/Flyg/Draken-J35B-35221/index.html

F 18 Kamratförening arrangerar en till två informationsträffar per år i Hundsportcenter under gamla värnpliktsmatsalen i Tullinge. På träffarna ges information om Kamratföreningen och F 18. Det finns mängder med gamla filmer hos Föreningen Armé- Marin- och Flygfilm (AMF) om det svenska försvaret. Ur detta material har vår webbmaster Thomas Lagman rotat fram material från F 18 som brukar visas och diskuteras vid dessa träffar.

På den senaste informationsträffen, den 23 februari, höll bland andra Jan-Olaw Persson från Kamratföreningen ett föredrag om flyget på F 18 och det visades också några gamla filmer från flottiljtiden.

Till informationsträffen hade Kamratföreningen bjudit in de nya innevånarna som bor i de nybyggda husen inom det gamla flottiljområdet. Många av dessa visade stort intresse för Kamratföreningen och flottiljens 50 åriga flyghistoria i Tullinge.

Inbjudna var också Tullinge modellflygare som efter föredraget och filmvisningen presenterade sin verksamhet. Modellflygklubben hade tagit med sig ett modellflygplan av JA 37 Viggen samt ett modellflygplan av Alvar Nyréns röda J 35 Draken, båda i skala 1:9, se bilderna nedan. Det var det röda Drakenplanet som flög på F 18 när Kungliga Hufvudstadsjakten lades ner den 27 juni 1985.

Båda flygplanen drivs av riktiga jetmotorer. När de startades luktade det flygfotogen och alla blev imponerade vid demonstrationen och framförallt av motorernas ljud. Flygplanen kan komma upp i farter av cirka 300 km/h. Då gäller det att hålla i spakarna och till hjälp finns små datorer ombord på planen som sköter motorernas varvtal åt ”piloterna”. Tullinge modellflygare flyger med sina modellplan vid bana06 på gamla start- och landningsbanan i Tullinge.

 Bilder från F18 info träffen den 23/2
IMG_2916-mindre
IMG_2921-mindre

 
1177093579_44_FT4507_ad-05
Untitled-2
Foto Daniel Karlsson

Från vänster: Speaker och reserv Åke Christiansson
Hasse Jonsson, Peter Forssman

Enskild uppvisningsflygare Boris Bjuremalm
Gruppchef Claes Jernow, Inge Andersson

ABC nytt var på plats och dokumenterade när Acrodeltas piloterna besökte 35221
 
20100916_IMG_055501
Foto:Hans Groby
Piloter och delar av gänget som har fixat 35221 till det skick som det är idag
DSC00100
 35221 i mars 2008 innan vi påbörjade renoveringen
IMG_2634
Så här såg planet ut i September 2010. (foto Thomas Lagman)
   

Onsdagen den 3 juni 2009 hade Svensk Flyghistorisk Förening i Stockholm ordnat ett besök för intresserade att gå ned i F18s berghangar inne på gamla flottiljområdet i Tullinge. Ett hundratal personer kom. Den här filmen visar samlingen vid gamla värnpliktsmatsalen och vandringen över det gamla flottiljområdet ned till ingången vid 3. divisionen.

Fortifikationsverket äger berget men det bedrivs ingen militär verksamhet där längre. På sikt kommer det troligen att bedrivas någon form av civil aktivitet i berget som tidigare var hangar till F18s flygplan, första och tredje divisionerna.
   
 
 
img_5134-mindre
Nytt från Projekt-35221 finns här
j-35b-3-web
Inge Andersson och Kamratföreningens tidningsredaktör Jarl Åshage på Borlänge basen
foto via Mikael Forslund
  
Utsikt från flygledartornet Oktober 2007
  

img_0063-0624.jpg

 1.                            Färdiställande av minnesstenen. 
  I augusti 2028 sattes det upp stolpar med kätting vid minnesstenen. Det planterades två stycken idegranar som ganska omgående måste omgärdas av nät då vissa hundägare inte förstod att buskarna inte tålde urinen. Ett garantibyte gjordes efter sex månader men sedan dess har nätet varit tillfyllest även om vi skulle vilja vara utan. 
  thumb IMG 3874

            Arbetet med att iordningställa ny plats för minnesstenen.
 I slutet av september 2013 har arbetet med den nya platsen för vår minnessten påbörjats. Den är belägen i hörnet av fd officersmässtomten närmast kanslihuset. Platsen kommer att utformas så att minnesstenen och en bänk kommer att placeras på vardera sida om en gångväg som förbinder den nya nedre bebyggelsen med Nya Rikstens skola inom bevarandeområdet.
                                                                                   

    thumb IMG 5371 thumb IMG 5629 thumb IMG 5634 thumb IMG 5635 thumb IMG 5638 thumb IMG 5668 thumb IMG 5665 thumb IMG 7597

 

Återinvigning av minnesstenen 

Torsdagen den 22 maj 2014 återinvigdes vår minnessten på sin nya plats och samtidigt uppmärksammades kamratföreningens 30-åriga verksamhet. Chefen för Flygtaktiska Staben Brigadgeneral Gabor Nagy invigningstalade och vår förre flygvapenchef Genlt Sven-Olof Olson höll ett jubileumstal vid den efterföljande bufféen i Riksstens skola. Delar av Livgardets dragonmusikkår deltog under ceremonin.

 
Ceremonien startade med en överflygning av en tregrupp SK60 från flygskolan i Linköping.

 

IMG 6800

 

thumb IMG 6796 thumb IMG 6790 thumb IMG 6794 thumb IMG 6793 thumb IMG 6797 
thumb IMG 6798                                       

 Några bilder från buffeén som intogs i Rikstensskolans matsal.

thumb IMG 6801 thumb IMG 6524 thumb IMG 6520 thumb IMG 6802 thumb IMG 6824 thumb IMG 6825 thumb IMG 6809 thumb IMG 6826 thumb IMG 6818 thumb IMG 6805 thumb IMG 6808 thumb IMG 6815 thumb IMG 6816 thumb IMG 6819 thumb IMG 6820 thumb IMG 6830

 

Från 2014 har det tagits en bildserie från kullen där det "nya TL-tornet" tidigare låg.

                                        År 2020

Bilder tagna 2020-07-20 från höjden där "nya TL-tornet" tidigare fanns. Det pågår fortfarande bortsprängning av toppen på berget. Från den ursprungliga nivån har det nu sprängts bort så att nivån är 10 m lägre  Som orientering: I bild 1 ser man taket på kanslihuset till vänster i bilden vid masten. Bilderna är sedan tagna moturs. 
thumb IMG 6777 thumb IMG 6779 thumb IMG 6782 thumb IMG 6785 thumb IMG 6786 thumb IMG 6788 thumb IMG 6789 thumb IMG 6790 thumb IMG 6792

                                       År 2017

Bilder tagna 2017-03-16 från höjden där "nya TL-tornet" tidigare fanns. Denna mark har nu börjat bebyggas.

thumb IMG 2356 thumb IMG 2357 thumb IMG 2358 thumb IMG 2359 thumb IMG 2360 thumb IMG 2361 thumb IMG 2362 thumb IMG 2363 thumb IMG 2364 thumb IMG 2366 thumb IMG 2367

                                       År 2016

 Bilder tagna 2016-02-07 från höjden där "nya TL-tornet" tidigare fanns.

thumb IMG 0338 thumb IMG 0339 thumb IMG 0340 thumb IMG 0341 thumb IMG 0344 thumb IMG 0334 thumb IMG 0336 thumb IMG 0342 thumb IMG 0337

                                       År 2014

 Bilder tagna 2014-06-18, i moturs riktning med början mot matsalen, från höjden där "nya TL-tornet" tidigare var placerad. Efter att man rivet TL-tornet har man dessutom sprängt bort ca: 6 m berg.  

thumb IMG 7000 thumb IMG 7001 thumb IMG 7002 thumb IMG 7003 thumb IMG 7006 thumb IMG 7007 thumb IMG 7009 thumb IMG 7010 thumb IMG 7011 

 

                          Utbyggnad Dp 4 (Banända 24)
Detaljplanen för Dp 4, vid Hanvedens allè och Pålamalmsvägen, vann laga kraft juni 2018. Markarbetet för Dp 4 startade november 2019. Detaljplanen möjliggör för 350 nya bostäder med blandad bebyggelse och en förskola med sex avdelningar. För att kunna orientera sig i kartan så är inslagen/portarna till "Nya berghangaren", som ligger i norra kanten på 3:e divisionens uppställningsplats i banända 24, uppmärkta med Portarna till "Nya berget". Hösten 2019 påbörjades arbetet med att förlänga Hanvedens allè och inledningsvis använda den som byggtransportväg från Pålamalmsvägen. Anslutningen till Pålamalmsvägen färdigställdes inledningsvis för enbart byggtransportväg under augusti 2020. I december 2021 öppnades infarten från Pålamalmsvägen till Hanvedens allè upp för allmänheten. Bilden är från oktober 2021 och visar Hanvedens Allè (delar av fd bana 24/06). Lyftkransarmen befinner sig på TL-kullen. 

thumb Rikstens utbyggnadsordning 1 thumb Kvartersmark dp4 2022 03 07 thumb 1623717 10151980437156319 655482173 n1 thumb IMG 6237 thumb IMG 6241 thumb IMG 5878 thumb IMG 6253 thumb IMG 5880 thumb IMG 6254 thumb IMG 6238 thumb IMG 6243 thumb IMG 6713 thumb IMG 6639 thumb IMG 6922                                           

                                         Fördröjningsmagasin för dagvatten
Utmed Hanvedens allè har det grävts ned ett fördröjningsmagasin bestående av sex stycken sammankopplade rör (ca: 30 meter långa och med en diameter 200 cm) som skall hantera de dagvattenmassorna som kan väntas komma framöver. Denna markyta kommer att bli en gräs och sommarblomsäng.

thumb IMG 6603 thumb IMG 6608 thumb IMG 6652 thumb IMG 7953

Borttaget värn i banända 24
Under markarbetet med Hanvedens allè mot Pålamalmsvägen togs ett värn (rödmarkerad bild 1) bort som låg ca: 50 meter söder om banändan. Det var en kraftigt armerad betongkula med en "betongjässa" lagd ovanpå. Det tog 3-4 dagar med extra stora maskinresurser att demolera värnet.

thumb Vrn bannda 24 thumb IMG 6457 thumb IMG 6496 thumb IMG 6498 thumb IMG 6500

Byggnad 38 Förråd
I december 2019 påbörjade man rivningen som en del i det påbörjade arbetet med Dp 4. Detta förråd som byggdes år 1960 och låg strax efter 3:e divisionens flygtjänstbyggnad mot plattan vid banända 24 och har använts under åren till ett stort antal olika verksamheter som: förvaring av Urea, SK16-förråd och verkstad, m m.

thumb Bild 2 thumb Bild 3 thumb IMG 6226 thumb IMG 6225 thumb IMG 6224 thumb IMG 6223 thumb IMG 6249

 

                           Kv Startbanan/Brf Kaptenen
På den marken som bl a byggnad 38/förrådet legat startade man under augusti 2020 med markarbetet på den plats som det skulle uppföras 6 radhuslängor med totalt 54 bostadsrättslägenheter. Inflyttningen påbörjades den 7 december 2021.
thumb Skrmklipp thumb Skrmklipp Kv Kaptenen thumb IMG 7001 thumb IMG 7482 thumb IMG 7583 thumb IMG 7618 thumb IMG 7793 thumb IMG 8419 tumme IMG 8281 tumme IMG 9193 tumme IMG 9326

Kv Rullbanan 1/Brf Generalens Allé

 tumme Skrmklipp Kv Rullbanan tumme IMG 7953 tumme IMG 8023 tumme IMG 8277 tumme IMG 8417 tumme IMG 8849 tumme IMG 8906 tumme IMG 8941                               

 

                                 Kv Flygplatsen 2/Brf Majoren


thumb Skrmklipp Kv Majoren tumme IMG 8848 tumme IMG 8820 tumme IMG 8847 tumme IMG 9092 tumme IMG 9099 tumme IMG 9324 tumme IMG 9325

 

 

                                  Kv Landningsbanan 1/Brf Skogsbrynet

Här kommer Eksjöhus Bostad att bygga 44 radhus och parhus. Inflyttning är planerad att kunna påbörjas december 2023. Området ligger nära naturen och alldeles intill kvarteret byggs det i dag 2022 en helt ny förskola. Från BRF Skogsbrynet är det nära till utfarten till Pålamalmsvägen.

             

 

                          Kv Flygplatsen 1/Brf Översten


tumme Skrmklipp Kv versten

 

 

                                  Förskolan Vega

tumme IMG 8916 tumme IMG 9062 tumme IMG 9138 tumme IMG 9298 tumme IMG 9361

 

Kv Rullbanan 2/Brf Pilots

 

 

Nybygge på fd garage/KörC och flygmaterielförråd/Säkmat byggnaderna

I september 2020 påbörjade man markarbeten i Kv Flottiljen 26 och frilade då berget för att vara klart för sprängning då arbetet påbörjades i mars 2021. Man hade också beslutat att det nu skulle bli hyreslägenheter istället för bostadsrättslägenheter. Det kommer att bli 84 lägenheter i de fem huskropparna
tumme IMG 6617 thumb Placering av 5 hus tumme IMG 7068 tumme IMG 7082 tumme IMG 7184 tumme IMG 7595 tumme IMG 8437 tumme IMG 7621 tumme IMG 7666
tumme IMG 7702 tumme IMG 7716 tumme IMG 7731 tumme IMG 7753 tumme IMG 7760 tumme IMG 7937 tumme IMG 8105 tumme IMG 8396 tumme IMG 8433 tumme IMG 8739 tumme IMG 8737 tumme IMG 8740 tumme IMG 8774 tumme IMG 8887 tumme IMG 9082 tumme IMG 9332

     
                                                            Flygmaterielförråd/Säkmat
Rivningen av byggnad 116 genomfördes under vecka 931-32. I det nya kvarteret Plutonen, som innefattar fd garaget/KörC, Flygmaterielförrådet/Säkmat och Ica Nära, kommer det att byggas fem fyravåningshus med 15 lägenheter per hus. Tre hus byggs på platsen där garaget/KötC låg och två där byggnad 116 låg. I några av husen planeras det in olika handelsytor i markplanet, utöver förrådsutrymmen/cykelrum/m m.

tumme IMG E4193 tumme IMG 5522 tumme IMG 5524 tumme IMG 5527 tumme IMG 5532 tumme IMG 5563 tumme IMG 5565


Garaget/KörC
Rivning av garaget/KörC påbörjades V510. Garaget har bl a inrymt C F18 tjänstebil, Brand- och räddningsfordon, bilverkstad, Försvarets MotorKlubb (FMK), m m under åren.

tumme IMG 5262 tumme IMG 5265 tumme IMG 5264 tumme IMG 8543 tumme IMG 8558 tumme IMG 8550 tumme IMG 8553 tumme IMG 8556 tumme IMG 8560 tumme IMG 8561 tumme IMG 8570 tumme IMG 8578 tumme IMG 8581 tumme IMG 8587 tumme IMG 8582 tumme IMG 8589 tumme IMG 8597 thumb IMG 8600 thumb IMG 8629 thumb IMG 8628 thumb IMG 8662 thumb IMG 8674

 

Ny handelsplats på fd garagetomten.
På den främre delen på fd garagetomten har det under oktober 2015 påbörjats arbetet med markarbeten på det som skall bli en ICA Nära-butik på ca: 1000 m3. Butiken är planerad att kunna öppnas mars-april 2016. Den 13 april öppnades butiken.

thumb IMG 9538 thumb IMG 9746 thumb IMG 9750 thumb IMG 9771 thumb IMG 9772 thumb IMG 0055 thumb IMG 0087 thumb IMG 0111 thumb IMG 0123 thumb IMG 0126 thumb IMG 0247 thumb IMG 0641 thumb IMG 0741

 

Nybygge på fd vaktens plats.
På den yta som den tidigare vaktlokalen med tillhörande parkering låg har man i oktober 2015 påbörjat ett byggprojekt utmed Flottiljvägen och Kanslivägen och som kommer att innehålla 16 bostadsrättslägenheter med inflyttning hösten 2016.
thumb Vakt thumb IMG 9032 thumb IMG 9658 thumb IMG 9708 thumb IMG 9833 thumb IMG 9846 thumb IMG 9894 thumb IMG 0049 thumb IMG 0052 thumb IMG 0085 thumb IMG 0125 thumb IMG 0142 thumb IMG 0175 thumb IMG 0179 thumb IMG 0248 thumb IMG 0312 thumb IMG 0379 thumb IMG 0555 thumb IMG 0738 thumb IMG 0739 thumb IMG 2125


Sjukhuset
Rivningen av sjukhusbyggnaden har påbörjats under augusti 2014 med markarbeten (hyvla av jordmassor) i väntan på ett rivningsbeslut. På tomten skall sedan uppföras tre huskroppar. Rivningen började i september genom att frigolitfasaden ”hyvlats av”.

thumb 268121 thumb 2004-05-08 15-15-02 thumb IMG 7254 thumb IMG 7403 thumb IMG 7551 thumb IMG 7573 thumb IMG 7717


Nya hus på fd sjukhusområdet.
Under oktober 2014 har arbetet med bottenplattorna påbörjats. Inflyttning har pågått succesivt sedan augusti 2015 och beräknas vara klart under december 2015.

thumb IMG 8778 thumb IMG 7766 thumb IMG 7911 thumb IMG 7971 thumb IMG 8036 thumb IMG 8075 thumb IMG 8137 thumb IMG 8171 thumb IMG 8239 thumb IMG 8260 thumb IMG 1439 thumb IMG 8562 thumb IMG 8563 thumb IMG 9755-1 thumb IMG 0058 thumb IMG 0131 thumb IMG 0310 thumb IMG 0479

 
                                                             Förlängning av Eklundshovsvägen.
Sedan oktober 2015 har arbetet pågått med att förlänga Eklundshovsvägen utmed byggnad 100 (STRILS/TAST) ned till en ny utfart till Flottiljvägen.  

thumb IMG 9747 thumb IMG 9752 thumb IMG 9754 thumb IMG 0054 thumb IMG 0107
Den 3:e december 2015 öppnades Eklundshovsvägen mot Flottiljvägen.


                                      Byggnad 222/Evagården
April 2022 stängde man av vatten- och elsystem inför kommande rivning.

 

 

                                           Uoff-mässen/Bergsmässen
Asbestsaneringen är nu genomförd och rivningen av byggnaden påbörjas i månadsskiftet januari-februari 2014 och är samordnat med rivningen av panncentralen. Den 5 februari har rivningen påbörjats.

thumb IMG 5923 thumb Bergsmssen 1 thumb IMG 5922 thumb IMG 5268 thumb IMG 5400 thumb IMG 5272 thumb IMG 5269 thumb IMG 6093 thumb IMG 6080 thumb IMG 6086 thumb IMG 6083 thumb IMG 6090 thumb IMG 6100 thumb IMG 6098 thumb IMG 6143 thumb IMG 6169 thumb IMG 6170 thumb IMG 6197        Den 18 februari var rivningen klar. 


                                         Nya radhus utmed Mässvägen.
Under hösten 2015 har det påbörjats markarbeten inför byggnation av 18 radhus. De ligger utmed Mässvägen där värmecentralen låg och på den mark där Bergsmässen låg. Bilderna visar byggnationen på tomten där Bergsmässen låg. Inflyttning skedde sommaren 2016.

thumb IMG 8767 thumb IMG 6364 thumb IMG 6410 thumb IMG 6442 thumb IMG 9583 

thumb IMG 0181 thumb IMG 9710 thumb IMG 9758 thumb IMG 9759 thumb IMG 9775

thumb IMG 9800 thumb IMG 9827 thumb IMG 9829 thumb IMG 9832 thumb IMG 0115 thumb IMG 0250 thumb IMG 0304 thumb IMG 0442 thumb IMG 0755 thumb IMG 1074 thumb IMG 1195                                             Värmecentralen
Under januari 2014 har saneringsarbetet med att rensa bort bl a all asbest startat. Rivning, fällning av skorstenen och nedmontering av oljetankarna är planerat att påbörjas efter att rivningen av Bergsmässen är klar. Rivningen startade den 19 februari med förrådsbyggnaden innan oljetankarna lyftes ur betongkistan och demolerades. Byggnaden skall tas bort i sin helhet innan man fäller skorsstenen i riktning mot betongkistan. Detta planeras ske i slutet på vecka 10. Måndagen den 10 mars kl 2140 fällde man den 30 m höga skorstenen som innehöll 3 st stålpipor. I samband med att man slutade elda med kol/koks, björkved/stubbved på 50-talet och övergick till oljeeldning kapades dåvarande skorssten med ca: 5 m och stålpiporna monterades.

  thumb IMG 5927 thumb IMG 5281 thumb IMG 5278 thumb IMG 5926 thumb IMG 5925 thumb IMG 5931  thumb IMG 5936 thumb IMG 5934 thumb IMG 6192 thumb IMG 6191 thumb IMG 6198 thumb IMG 6203  thumb IMG 6218 thumb IMG 6220 thumb IMG 6223 thumb IMG 6225 thumb IMG 6226 thumb IMG 6234  thumb IMG 6236 thumb IMG 6247 thumb IMG 6269 thumb IMG 6270 thumb IMG 6339 thumb IMG 6342 thumb IMG 6349  thumb IMG 6352 thumb IMG 6354 thumb IMG 6366 

Den 13:e mars var rivningen klar och markarbeten påbörjats utmed Mässvägen inför byggande av 8 radhus som startar hösten 2015. Under oktober 2015 startade bygget med radhusen.

thumb IMG 0139 thumb IMG 0305 thumb IMG 0383 thumb IMG 0441 thumb IMG 0583 thumb IMG 0754

  

                                                    Officersmäss/Parkmäss

Rivningen av fd Officersmässen/Parkmässen påbörjades vid månadsskiftet aug/sep -13 och är nu i mitten av oktober  avslutad. Under hösten kommer det att påbörjas byggnation av 26 lägenheter.            

 

                                      Nybyggnation på Officers-/Parkmässtomten

Under sista veckan i oktober 2013 har SKANSKA påbörjat markarbetet på tidigare Officers-/Parkmässtomten.

thumb IMG 4993 thumb IMG 5602 thumb IMG 5612 thumb IMG 5643 thumb IMG 5737 thumb IMG 5912 thumb IMG 5960 thumb IMG 5963 thumb IMG 5996 thumb IMG 6028 thumb IMG 6081 thumb IMG 6172

Den 1 mars 2014 börjar betong- och markarbeten bli klart och man väntar nu på att huselementen skall levereras.

thumb IMG 6443 thumb IMG 6448 thumb IMG 6458 thumb IMG 6629 thumb IMG 6868 thumb IMG 6882 thumb IMG 7042 thumb IMG 7597 
Nu har inflyttningen blivit klar.
                                                                              

 

                                                   Hangar 81
Idag den 1 september 2014 har man påbörjat arbetet med att miljösanera flygtjänstbyggnaden och hangardelen innan man kan påbörja rivningsarbetet. Tyvärr har det under den senaste månaden gjorts intrång i byggnaden vilket inneburit att en hel del blivit sönderslaget. 

thumb IMG 5920      thumb IMG 7559 thumb IMG 7574 thumb IMG 7575 thumb IMG 7578 thumb IMG 7581 thumb IMG 7592 thumb IMG 7451 thumb IMG 7584 thumb IMG 7586 thumb IMG 7610 thumb IMG 7653 thumb IMG 7715 thumb IMG 7718 thumb IMG 7728 thumb IMG 7731 thumb IMG 7736 thumb IMG 7738 thumb IMG 7742 thumb IMG 7743 thumb IMG 7757 thumb IMG 7800 thumb IMG 7803 thumb IMG 7835 thumb IMG 7909

 

                                                                  
                                               Äldreboende på Hangar 81 mark.
I oktober 2015 togs första spadtagen för ett äldreboende med 54 platser på den mark där H81 låg. Bilder på bygget redovisas nedan under Nybyggnation utmed Eklundshovsvägen.
 
           

                                                        Branddammen.
Den sista, av de fyra branddammar som har funnits inom flottiljområdet, har nu tagits bort. Branddammen, 6 m i diameter och 3 m djup,  som fanns nedanför Bergsmässen har den 10 september 2013 demolerats och fyllts igen.

                                                      

 

                                                         Pumphuset
Pumphuset, bakom snickeriverkstaden, var för intag av det kommunala vattnet till fastigheterna inom F18-området.

                            thumb IMG 8140

I slutet av december 2014 påbörjades arbetet med avverka träd för att anlägga en lokalgata mellan Mässvägen och Eklundshovsvägen. Under kullen bakom pumphuset döljer sig en brunn som fylldes upp varje natt som en buffert. Nivåregleringsutrustningen som monterades 1946 har omhändertagits.
                                        thumb IMG 6275 thumb IMG 6278 

Brunnen, 10 m i diameter och 5,5 m djup, håller på att friläggas och tömmas för att därefter grävas upp/demoleras innan lokalgatan mellan Mässvägen och Eklundshovsvägen kan färdigställas.

thumb IMG 8166 thumb IMG 8173 thumb IMG 8245 thumb IMG 8248 thumb IMG 8256 thumb IMG 8250 thumb IMG 8252 thumb IMG 8287 thumb IMG 8347

 

                                                   Rivningen av pumphuset
2015-12-14 påbörjades rivningen och demontering av bl a vattenpumpen som normalt drevs av en elmotor men hade också en bensinmotor som redundance vid elbortfall.

thumb IMG 0141 thumb IMG 0146 thumb IMG 8889thumb IMG 0152 thumb IMG 0154 
thumb IMG 0155 thumb IMG 0157 thumb IMG 0159 thumb IMG 0161


Arbetet med att färdigställa lokalgatan mellan Mässvägen och Eklundshovsvägen har påbörjats. Denna gata kommer att användas för att nå parkeringarna för både BoKlok och Brf Viggen. 

 thumb IMG 8691 thumb IMG 8735 thumb IMG 8774

Under 2016 är det aktuellt att genomföra inkoppling av inkommande vatten via nytt pumphus beläget ca: 150 m väster banända 15.

                                thumb IMG 5913 thumb IMG 5917

 

                         Underbefälsmäss, civilmäss och marketenteri
                                                   
     I juli 2011 genomfördes rivningen.

 thumb Bild2    

 

                     Nybyggnation på Underbefälsmäss, civilmäss och marketenteri tomtmark.

I januari 2014 har PEAB påbörjat markarbetet på tidigare Underbefälsmäss, civilmäss och marketenteri tomtmark. Inflyttning påbörjades under november 2014 och. Inflyttningen i sista huset skedde den 9:e januari 2015.

thumb IMG 4994 thumb IMG 5928 thumb IMG 5961 thumb IMG 5964 thumb IMG 5995 thumb IMG 6082 thumb IMG 6271 thumb IMG 6444 thumb IMG 6641 thumb IMG 6725 thumb IMG 6729 thumb IMG 6867 thumb IMG 6881 thumb IMG 6966 thumb IMG 6976 thumb IMG 7016 thumb IMG 7158 thumb IMG 7244 thumb IMG 7386 thumb IMG 7410 thumb IMG 7447 thumb IMG 7503 thumb IMG 7504 thumb IMG 7711 thumb IMG 7761 thumb IMG 8041 thumb IMG 8045 thumb IMG 8046 thumb IMG 8047 thumb IMG 8127 thumb IMG 8132 

 

                                                  Kallförråd och Snickarverkstaden

                               Under november 2014 revs de båda byggnaderna som låg utmed Eklundshovsvägen.

thumb IMG 7402 thumb IMG 7805 thumb IMG 7836 thumb IMG 4808 thumb IMG 7908 thumb IMG 7975 thumb IMG 8029 thumb IMG 8037 thumb IMG 8038 thumb IMG 8040 thumb IMG 8139thumb IMG 8141 

 
                                        Nybyggnationer utmed Eklundshovsvägen.
Sjukhuset
På före detta sjukhusområdet har det uppförts tre huskroppar innehållande 36 bostadsrätter som färdigställts december 2015 och som redovisats med bilder tidigare i denna artikel.

BoKlok
Nästa tomtmark, där det gamla pumphuset fanns tills rivningen genomfördes under december 2015, intill lokalgatan mellan Mässvägen och Eklundshovsvägen. Här har det har det under våren 2016 påbörjats byggnation av BoKlok-hus. Inflyttning våren 2017.
thumb IMG 9590 thumb IMG 0276 thumb IMG 0452 thumb IMG 0453 thumb IMG 0556 thumb IMG 0571 thumb IMG 0572 thumb IMG 0639 thumb IMG 0752 thumb IMG 0772 thumb IMG 0821 thumb IMG 1075 thumb IMG 1191 thumb IMG 1204 thumb IMG 1380 thumb IMG 1954 thumb IMG 1960

 

Brf Viggen
I kvarteret Viggen där fd snickarverkstaden och kallförrådet tidigare låg har det under oktober 2015 börjat uppföras ett fyrvåningshus och ett punkthus med 30 respektive 16 bostadsrättslägenheter. Punkthuset kommer att ligga ganska nära kasern 21. Inflyttningen påbörjades under november 2017.

thumb IMG 9475 thumb IMG 9601 thumb IMG 9656 thumb IMG 9756 thumb IMG 9801 thumb IMG 0091 thumb IMG 0302 thumb IMG 0384 thumb IMG 0451 thumb IMG 0538 thumb IMG 0580 thumb IMG 0636 thumb IMG 0751 thumb IMG 1072 thumb IMG 1767 thumb IMG 1206 thumb IMG 1306 thumb IMG 1424 thumb IMG 1538 thumb IMG 1539 thumb IMG 1890 thumb IMG 1894

 

Äldreboende
På platsen där tidigare Hangar 81 låg påbörjades under oktober 2015 pålningsarbetet för ett kommande äldreboende med plats för 54 lägenheter. Lägenheterna kommer att stå klara under våren/sommaren 2017.
thumb IMG 9761 thumb IMG 9831 thumb IMG 0070 thumb IMG 0144 thumb IMG 0387 thumb IMG 0445 thumb IMG 0449 thumb IMG 0579 thumb IMG 0746 thumb IMG 0816 thumb IMG 1804 thumb IMG 1964 thumb IMG 1965

 


                                                Nybyggnation utmed Flygarvägen.
Flygarvägen går mellan Kanslivägen och Eklundshovsvägen framför Rikstensskolan och över fd plattan till Hangar 81. På båda sidor om anslutningen av Mässvägen till Flygarvägen håller man på att uppföra 8 stycken villor/radhus. Inflyttning sommaren/hösten 2016.
thumb IMG 0303 thumb IMG 0323 thumb IMG 0423

 

                                                           Miljonvillan.

Villan som har fått benämningen "Miljonvillan" låg illa till för inflygning mot bana 15 - 33 och flyttades ca: 200 m på ny plats bakom Evagården. Flyttning skedde med hjälp av timmerstockar a´la´ Vikingaskeppsmodell och blev synnerligen kostsam. Hade sannolikt blivit billigare att riva huset och bygga nytt. Huset kallades därför miljonvillan (dåtida penningavärde). Förutom att det fungerat som bostäder i flera omgångar har det varit förråd samt att det använts av Banverket som kontor under tiden som järnvägen (Grödingebanan) byggdes. Botkyrka kommun är den sista hyresgästen och idag står huset tomt sedan några år.

                                                               thumb J28C 1                                  thumb IMG 8840 thumb IMG 8841 thumb IMG 8842 thumb IMG 8839

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

       

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                           Riksten och Kungl. Södertörns flygflottilj

 

Den 30 juni 1986 lades Södertörns flygflottilj (Flygvapnets Södertörnsskolor (F18) ned. 24 år senare togs det äntligen fram en bok om flottiljen och dess historia. Bakom detta arbete ligger i första hand Jarl Åshage. Boken startar i förhistorisk tid med beskrivning av den plats, där flottiljen senare kom att byggas. Boken omfattar sedan nästan 60 olika kapitel som beskriver all den verksamhet som en gång bedrivits på F18 i Tullinge. Cirka 35 författare har medverkat och av dessa har huvudredaktören skrivit ett tiotal.

Vill man ingående läsa om livet på en flygflottilj, så är boken om F18 ett mycket bra exempel. Den behöver inte sträckläsas, utan kan även användas som ett uppslagsverk. Boken är rikt illustrerad med bra bilder och layouten är förträfflig.

Förlag: F18 Kamratförening. ISBN 978-91-86859-43-5

Bokbild 12cm-2

 

Skannad bild 120760000 2

 

 

klicka här

F18 bok

    thumb Bokbild12cm2  
F18 Kamratförening är klar med en bok om området i Tullinge där Flygvapnet tidigare bedrev sin flygverksamhet vid F18. Huvuddelen ägnas åt Kungl. Södertörns flygflottilj och Flygvapnets Södertörnsskolors verksamhet. Boken kostar 280 kr + Porto. Beställningar kan göras per mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller köpa boken på Bio SLÄNDAN i fd STRILS (endast kontant betalning). 

  Läs mer här om Minnesbok F18

Kungl. Södertörns flygflottilj F18 historia

Läs mer om F18 historia här

Flygvapnets Södertörnsskolor (F18) historia

JUBILEUMSMYNT

Till föreningens 30-årsjubileum har det tagits fram ett mynt med vårt flottiljemblem på ena sidan och vår 35221 på andra sidan.
    thumb IMG 6634
Är Du intresserad av att köpa jubileumsmyntet så kan du göra det genom att sända ett e-mail till kassören samt sätta in betalningen på vårt plusgiro. Jubilemsmyntet finns i en begränsad upplaga och kostar 60 kronor plus porto (två frimärken).

F18 flottiljrum

F18 flottiljrum har nu iordningställts och finns på fd STRILS/TAST.

        Uppdaterad
       F18-dekal

 F18kflogo

Läs mer om F18 kamrat-
förenings nya dekal här

PS08 Harry

 

 

 

 ps08

F18 omvandling

I regeringsförklaringen hösten 2000 uttalade dåvarande statsministern Göran Persson (s) att det skulle byggas 2.500 bostäder på F 18:s flottilj-område i Tullinge.
 
Byggföretaget Peab förvärvade flottiljområdet år 2004. Säljare var det statligt ägda fastighetsbolaget Vasallen. Köpeskillingen uppgick till 80 Mkr.
  
En ny stadsdel, Riksten Friluftsstad, håller nu på att växa fram på det gamla flygfältet. Inom de närmaste 10 åren ska cirka 2.500 nya bostäder och verksamhets- fastigheter byggas på det 370 hektar stora området. Från      F 18-tiden finns redan cirka 30.000 kvadratmeter förvaltningsfastigheter.
 
Det gamla kasernområdet med kanslihuset ska bevaras och planläggs för tillfället. F 18 Kamratförening planerade att som minne över Flygvapnets verksamhet i Tullinge sätta upp ett Drakenflygplan på en pelare på lämplig plats inom flottiljens bevarandeområde hösten 2011. Kungl. Södertörns flygflottiljs uppgift var att försvara Huvudstadens luftrum.

På hemsidan finns inlagt bilder på hur Flygflottiljen F 18 nu omvandlas till den nya stads- delen Riksten Friluftsstad, se länken http://www.riksten.se.   F 18 ansågs som en av Flygvapnets vackraste flygflottiljer. De nya innevånarna i Riksten Friluftsstad kommer med all sannlikhet att trivas i den fina flyghistoriska miljön på det vackra Södertörn.
  

Aktuellt

Fika-träffarna genomföres enligt F18-kalendern.
Onsdagar udda veckor kl 1300 - 1500

Nästa Fika-träff är den 7 juni 2023.

Magasinet Kungl. Hufvudstads-jakten

50-sidiga Bildmagasinet kan nu beställas (100 kr inkl porto). Kontakta sekreteraren sekreterare@f18.se   eller mob 070-3159797..

 thumb 0617 1

Rivningar

thumb IMG 5156

Här redovisas det bilder och text succesivt på de olika objekten som nedmonterats och det som byggts nytt inom flottiljområdet. 

Läs mer här

Info

Fika-träffar

2023
thumb IMG 1103 1

thumb IMG 1047 1

thumb IMG 0988 1

thumb IMG 0987 1

thumb IMG 0910 1

thumb IMG 0911 1

thumb IMG 0809 1


thumb IMG 0813 1

thumb IMG 0721 1

thumb IMG 0724 1

thumb IMG 0650 1

thumb IMG 0597 1

thumb IMG E0516 1

thumb IMG 0526 1
Se bilder från tidigare Fika-träffar här

Varannan onsdag
kl. 13.00–15.00
veckor med udda
veckonummer.  
Se datum i F18-kalender 
 

Minnestenen

IMG 4604

Blommor placeras vid minnesstenen för att hedra omkomna kamrater av F18 kamratförening i samband med årsmötet.

Läs mer Ny plats för minnesstenen här


Go to top