F18 bildsidan


En 30 sekunders filmsnutt med start av J28 Vampire från F18 finns både i windows media format och realplayer format avsett för modem uppkoppling därav den något bristfälliga kvaliteten.Filmsnuttarna är på ca 200 Kbyte.

Här är några blandade bilder från F18.
Klicka på bilderna för att få större format.

Nya bilder inlagda 2004-02-11
Här finns det fler bilder bla Vampire krash

Här finns bilder tagna sommaren 2004.

 

Bankors

Fin flygbild över flottiljområdet från luften

Petter röd i samband med F18:s nerläggning 1985

F18:s kamoflagemålade utställnings J35 drake åren före nedläggningen

Foto Gunnar Söderberg

Flygledartornet

F18 kanslihus under sina glansdagar

Foto Gunnar Söderberg

Matsalen

Foto Gunnar Söderberg

Skolbyggnad

Foto Gunnar Söderberg

Planerad markanvändning

Befintliga hus

Framtidsplaner

Petter Röd vid banändan

Petter Röd

Skolhuset

Stridslednings och Luftbevakningskolan

STRILS-byggnaden

FTTS byggnad

Gymnastiksalen

Hangar 81 fd Sambandsflyg

Matsalsbyggnaden

Minnesceremoni 2001

Minnesstenen

F18 vaktbyggnad 2003

Hangar 81 Polisens hangar innan branden

Luftförsvarcentral O2 under en övning

Luftbevakningstorn

Operatörsplats Radargruppcentral

Radargruppcentral

Bansystemet från luften

Serviceförrådet (tidigare en del av Hangar 81 ,nu nedbrunnen)