Här finns Kamratföreningens tidning i pdf format
Du som läser tidningen på nätet och inte är medlem i F18 kamratförening får gärna bidra med valfritt belopp på PG 729100-8

F18-kamraten nr 32

F18-kamraten nr 33

F18-kamraten nr 34

F18-kamraten nr 35

F18-kamraten nr 36  utgivning hösten 2007 i färg

F18-kamraten nr 37  utgivning sommaren 2008 i färg